Több mint száz diák látogatott el a Fogorvostudományi Kar nyílt napjára, ahol az érdeklődők a karon folyó képzésről, a tudományos lehetőségekről és a hallgatói élet keretében szervezett szabadidős programokról szóló előadásokon vehettek részt. A nyílt nap első felében általános, a kar egészére vonatkozó előadásokat tartottak, majd szakmai előadások következtek. A diákok kötetlen formában is feltehették kérdéseiket az eseményt szervező hallgatói önkormányzat képviselőinek, és az érdeklődők a kar Szentkirály utcai épületével is megismerkedhettek.

RS38483_KA-20151113-IMG_2813-scrDr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja köszöntőjében elmondta, a karnak összesen 8-900 hallgatója van, akiknek a fele külföldről érkezett és angol vagy német nyelven folytatja tanulmányait. Kiemelte, a Semmelweis Egyetemen a Fogorvostudományi Kar az elsők között vált önállóvá 60 évvel ezelőtt. Hangsúlyozta, a karon zajló kiemelkedő oktatói és tudományos munka hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket érhessen el.

Mint fogalmazott, a jó teljesítményhez nemcsak jó oktatókra, de motivált hallgatókra is szükség van. Hozzátette, a Fogorvostudományi Kar elvégzése nem könnyű feladat, de a kar mindent megad ahhoz, hogy a hallgatók sikerrel teljesíthessék az előttük álló feladatokat. A diploma megszerzésébe sok energiát kell fektetni, ugyanakkor az itt végzettek olyan tudást kapnak, amivel egy életre fel lesznek vértezve, hogy jó munkát végezzenek és tovább gyarapíthassák szakmai ismereteiket – vélekedett.

RS38477_KA-20151113-IMG_2846-scrDr. Tóth Zsuzsanna, a Konzerváló Fogászati Klinika igazgatója előadásában a pályaválasztás nehézségeiről, a fogászati képzés felépítéséről és a fogászati tantárgyakról is beszélt. Konkrét példákon keresztül ismertette a leendő fogorvosok feladatait és a hallgatók előtt álló lehetőségeket. Kitért arra: azok a hallgatók, akik egy-egy témakör iránt kiemelkedően érdeklődnek, bekapcsolódhatnak a tudományos diákköri munkába és konferenciákon is részt vehetnek, akik pedig külföldi tapasztalatokat szeretnének gyűjteni, számos európai és Európán kívüli partnerintézmény közül választhatnak rövidebb szakmai gyakorlat vagy akár az Erasmus-program keretében egy-két szemeszter idejére.

Boksa Tamás negyedéves fogorvostan-hallgató, a FOK HÖK munkacsoport-vezetője a hallgatói életről és a szabadidős programokról tartott előadást. Úgy fogalmazott, a tanulás mellett fontos, hogy megfelelő kikapcsolódási lehetőséget is találjanak az egyetemisták, erre pedig az egyetem számtalan lehetőséget kínál. Az egyetemi rendezvények (például a gólyatábor, a gólyabál, a Semmelweis Karnevál vagy a Semmelweis Tavaszi Fesztivál) mellett azokat a szervezeteket is bemutatta, amelyekben a kar leendő hallgatói közösségi feladatokat vállalhatnak (Hallgatói Önkormányzat, Instruktor Öntevékeny Csoport, Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete).

A nyílt nap második részében dr. Linninger Mercedes, a Fogpótlástani Klinika tanársegédje, dr. Döbrentey Zsolt, a Konzerváló Fogászati Klinika gyakornoka és dr. Fajt Eszter tartott szakmai előadást.

RS38481_KA-20151113-IMG_2823-scrAz általunk megkérdezett résztvevők válaszaiból az derült ki, hogy az érdeklődő diákok közül sokan már eldöntötték, hogy a Fogorvostudományi Karra jelentkeznek, mások a nyílt napon szerzett benyomások alapján fognak dönteni. Roland Győrből érkezett, nagyon érdekli az orvosi szakma, biztos abban, hogy ide fog jelentkezni első helyen. Hajnalka Veszprémből jött, mint elmondta, hatodikos kora óra fogorvos szeretne lenni, de még nem döntötte el, hogy melyik egyetemre jelentkezik, a nyílt napon való részvétel pedig segít a döntésben. Barbara Budapestről érkezett: érdekli a fogorvosi szakma, de szeretne arról tájékozódni, pontosan hogyan épül fel a képzés.

Pogrányi Péter

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.