A szenátus ülésén megválasztották a négy új rektorhelyettest és elfogadták a Semmelweis Egyetem újjászervezett Klinikai Központjának működési rendjét, amely lehetővé teszi, hogy – az eddigi gyakorlattól eltérően – a klinikai rektorhelyettes legyen az operatív irányítója a betegellátás szervezésének.

31529_transformA testület dr. Szél Ágoston rektor javaslatára általános rektorhelyettesnek választotta dr. Bánhidy Ferencet, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettesét, aki úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést. Hozzátette: a feladatot szolgálatnak tekinti és a csapatmunkában hisz. Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes arról beszélt, az egyik legfontosabb célja a klinikák versenyképességének, illetve a klinikai oktatás minőségének javítása. Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes a legfontosabb feladatok közt említette az intézményfejlesztési terv elkészítését. Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes fontosnak tartja, hogy a tanulmányi és vizsgaszabályzatot úgy fogadja majd el a szenátus, hogy az minden érintett számára elfogadható legyen. Hozzátette: újragondolják a térítési juttatási szabályzatot is.

A szenátus megszavazta az újjászervezett Klinikai Központ működésére vonatkozó szabályokat, melyek rögzítik többek közt azt is, hogy a központ elnöke a klinikai rektorhelyettes. Dr. Szél Ágoston rektor ezzel kapcsolatban elmondta: a betegellátási tevékenység vonatkozásában a rektorhelyettes megkapta azokat a jogokat, amelyekkel ezt a munkát felelősségteljesen tudja irányítani. Jelezte: az igazgatók tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (pl. kinevezés) továbbra is a dékán gyakorolja, egyes esetekben a Klinikai Központ elnökének egyetértésével. Az oktatási és a kutatási tevékenység irányítása a kari dékán hatáskörébe tartozik, az operatív irányítás a betegellátás tekintetében viszont az elnöké, akik a feladatellátás vonatkozásában együttműködnek egymással.

A testület elfogadta az egyetem 2015-ös kiegészített költségvetését, amely 400 millió forintos külön keretet biztosít a klinikum gazdálkodási helyzetének javítására, annak érdekében, hogy a betegellátás hatékonysága növekedhessen. Ennek fedezete a tavalyi évi oktatási tevékenységből elmaradt elszámolásból adódó bevétel. Dr. Szász Károly kancellár honlapunknak kiemelte, hogy az egyetem gazdasági helyzete rendkívül pozitívan változott: mind egyensúlyi, mind stabilitási, mind likviditási szempontból. „Megköszönöm mindenkinek, aki megértette, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Bámulatos, ahogyan az egyensúlyi feltételek javultak ebben az évben. Ha ezek a megtakarítások tartósak lehetnének, akkor év végére teljesen beállna az egyensúly” – fogalmazott a kancellár. Megjegyezte ugyanakkor, a klinikumban szükség van költségvetési beavatkozásra elsősorban az aneszteziológiai terület és Laboratóriumi Medicina Intézet finanszírozásával összefüggésben.

A szenátus további személyi döntéseket is hozott: a Fogorvostudományi Kar dékánjának választotta dr. Gerber Gábort, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet megbízott igazgatóját, az Egészségtudományi Kar oktatási dékáhelyettesévé dr. Vingender Istvánt, klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettessé pedig dr. Rigó Jánost, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóját. Az Alumni Igazgatóság vezetője dr. Oláh Dániel, az Egyetemi Karrierközpont irodavezetője lett. A Tudományos Tanács elnökévé dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettest választotta a szenátus.

Az egyetem első alkalommal döntött a 2014 decemberében alapított „Semmelweis Klinikai Kutató Ösztöndíj” odaítéléséről. Az ösztöndíj két évre szól, a támogatás összege évente 2 millió forint. A nyertesek: dr. Szili Balázs (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Csobay-Novák Csaba (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), dr. Kunos László (Pulmonológiai Klinika).

Az egyetem a horányi üdülő kivételével eladja az ilyen jellegű ingatlanjait – döntött a szenátus. Az értékesítésből befolyt összeg egy részét, 20 millió forintot a megmaradt üdülő felújítására fordítják.

Új igazgatóság létrehozásáról is határozott a testület: a szak- és továbbképzési igazgatóság koordinálja és irányítja majd az egyetem szakmai továbbképzési tevékenységét, valamint ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés szervezésével kapcsolatos feladatokat.

A szenátus elfogadta az őszi munkatervét, majd döntött a Munkavédelmi, a Létesítményfenntartási, valamint a Vagyongazdálkodási Szabályzatokról.

A testület megtárgyalta és megszavazta azt az előterjesztést, mely szerint a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet a jövőben közvetlenül a rektor irányítása alá tartozó központi szervezeti egységgé váljon Klinikai Kísérleti Kutató Intézet néven.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.