Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

RS24623_KA-20141111-IMG_5254-szasz-karoly-scrJavaslatcsomagot terjesztett be a Miniszterelnökségre dr. Szász Károly az egyetemet érintő közbeszerzési szabályok egyszerűsítése, egyetemi sajátosságokhoz igazítása érdekében. A Semmelweis Egyetem kancellárja elmondta: az elmúlt hetekben munkatársai segítségével összegyűjtötte a sok esetben az oktató, kutató és gyógyító munkát is nehezítő, egyetemi közbeszerzésekkel összefüggő problémákat, anomáliákat, és ez alapján állította össze a négy pontos javaslatcsomagot. Mint hangsúlyozta, kancellárként nemcsak az a feladata, hogy az állami érdeket képviselje és érvényesítse az egyetem működésében, hanem az is, hogy az egyetemi problémákat közvetítse az állam felé, és a szükséges szabályozási környezetet úgy próbálja változtatni, hogy az az egyetem működése szempontjából is kedvező legyen.

„A Semmelweis Egyetemen fennálló közbeszerzésekkel kapcsolatos problémák” című, megoldási javaslatokat is tartalmazó dokumentumot ismertette a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság által szervezett múlt heti kancellári értekezleten is, ahol – mint fogalmazott – támogatták a felvetéseket és azok Miniszterelnökségnek való beterjesztését.

Az első pont a kutatásokhoz kapcsolódó közbeszerzések nehézségeivel foglalkozik. A különböző anyagok, reagensek közbeszerzési eljárásba „kényszerítése” szemben áll a kutatáshoz elengedhetetlen rugalmassággal, hiszen sokszor nem lehet előre tudni, milyen anyagra milyen mértékben lesz szükség. A kancellári javaslat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításával az uniós értékhatárt el nem érő nemzeti eljárásrendben, kivételi körbe helyezné a kutatásokhoz kapcsolódó árubeszerzést.

A második javaslat kivenné a központosított közbeszerzési rendszer személyi hatálya alól a felsőoktatási intézményeket. A rendszerrel kapcsolatos eddigi egyetemi tapasztalatok negatívak, nem valósul meg valódi, árakat csökkentő verseny, az eljárás körülményes, hosszadalmas. A központosított közbeszerzési rendszer első körében nevesített beszállítók között az egyes beszerzések esetén újra kell nyitni a versenyt, ennek során azonban vagy kevesen tesznek ajánlatot, vagy magas ajánlati árak érkeznek. A beszerzések meghiúsulása, illetve az eljárások elhúzódása veszélyezteti az intézmény működését, projektek megvalósulását.

A javaslatok között szerepel az orvostechnikai eszközök rendkívüli sürgős beszerzése esetén alkalmazandó eljárásrend módosítása; a vonatkozó kormányrendeletben foglalt többletigazolási kötelezettség törlése, és egy olyan igazolási kör meghatározása, mely által kiadott dokumentumot a Közbeszerzési Döntőbizottság köteles elfogadni orvosszakmai indoklásként. Éppen a rendkívüli sürgősség, az ellátás adott esetben életmentő jellege miatt szükséges egy olyan igazolási rend kialakítása, mely a Közbeszerzési Döntőbizottság ellenőrzési kötelezettségét e szakmai kérdés tekintetében megkönnyíti – érvel az anyag.

Emellett a javaslatcsomag annak pontosítását is javasolja, hogy a felsőoktatási intézmények a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló rendelet hatálya alá tartoznak-e. A jogszabály alanyi hatályának meghatározása annyira általános, hogy szinte minden kormányzati szervhez kapcsolódó költségvetési intézményt magában foglal, azonban felmerül a kérdés, hogy a kormányzat jogszabály alkotási szándéka valóban ilyen tág körre vonatkozott-e.  

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.