Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 08.
476294 Összes oltás

Eskütételüket követően dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes és dr. Zelkó Romána dékán avatta gyógyszerészdoktorrá a Gyógyszerésztudományi Kar végzett hallgatóit. Az egyetem Szenátusának Madách Színházban rendezett nyilvános ünnepi ülésén 109 végzős vehette át diplomáját, közülük 18-an summa cum laude, 53-an cum laude, 38-an pedig rite minősítéssel fejezték be tanulmányaikat. A 94 magyar és a 15 angol nyelvű képzésben részt vett hallgató nevében Berkes Ádám és Judith Kohut mondott köszönetet.

RS20238__ZZS7359-scrA frissen avatott gyógyszerészeket felruháztuk mindazon jogokkal és kötelességekkel, melyek a törvény erejénél fogva a gyógyszerész doktorokat megilletik – számolt be dr. Tímár József rektorhelyettes a doktorráavatást követően. „A mai naptól önök a Semmelweis Egyetem hírnökei az országban és szerte a világban” – intézte szavait a végzettekhez, akiktől azt kérte: munkájukkal, moráljukkal tegyenek hitet az egyetem két és fél évszázados történelme mellett. Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy az orvostudomány fejlődésével lépést tartva szükség van a tudás folyamatos bővítésére az egyetem elvégzését követően is.

RS20243__ZZS7311-scrAz avatás a múlt és a jövő közötti megállás pillanata, amikor a köszönet, a visszatekintés és az emlékezés a legfontosabb – mondta dr. Zelkó Romána. A dékán megosztotta: a graduális gyógyszerészképzés a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi és Általános Orvostudományi Karának, valamint az ELTE Természettudományi Karának aktív, eredményes és magas színvonalú együttműködésével valósul meg, így az universitas szellem legfőbb megtestesítője. „Képzésünk tehát két kutatóegyetem három olyan karán folyik, amely kiemelkedően járul hozzá saját intézménye magas elismeréséhez” – hangsúlyozta. Dr. Zelkó Romána arra is kitért, hogy egy közelmúltban közzétett felsőoktatási rangsorban, mely az oktatók és a kutatók tudományos teljesítménye alapján értékeli az intézményeket, a hazai egyetemek közül e két intézmény végzett az első és második helyen. Hozzátette: e cím elérésében éppen azon karoknak volt döntő szerepük, melyek a gyógyszerészképzésben is részt vesznek. „A nemzetközi rangsorban elért kiemelkedő helyezés értékét növeli, hogy a Semmelweis elsősorban egészségtudományi területen működő szakegyetemként a sokkal szélesebb területen oktató felsőoktatási intézményekkel is felveszi a versenyt” – mutatott rá. 

RS20266__ZZS6953-scr

A képzésről elmondta, hogy annak egyetemen kívüli, gyakorlati elemei a közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban, kutatóintézetekben, hatósági és klinikai laboratóriumokban, valamint a gyógyszerkereskedelemben folynak. Ez a széles körű képzési háttér hozzájárul az alapos tudás megszerzéséhez – vélekedett a dékán. A végzetteket arra kérte, hogy a betegek gyógyulásának és egészségük védelmének érdekében helyezzék előtérbe az állandó önképzést. „Az egyetemi tanulmányok ehhez adtak szilárd elméleti és gyakorlati hátteret, valamint tudományos szemléletet, melynek segítségével meg tudják különböztetni az evidencián alapuló gyógyszerhatást a hangzatos, de gyakran megalapozatlan reklámtól” – fogalmazott. Végezetül arra bíztatta a felavatott gyógyszerészeket, hogy ezentúl is keressék fel az alma mátert és forduljanak bizalommal egykori tanáraikhoz.

RS20236__ZZS7365-scr

Az eseményen dr. Zelkó Romána a GYTK elismeréseit is átnyújtotta. A kar oktató gyógyszerésze dr. Bidló Judit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főosztályvezetője és dr. Dávid Ádám Zoltán, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ipari Szervezetének elnöke lett. A kar társult oktatója kitüntető címet dr. Kapocsi Judit, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese és dr. Szentmihályi Klára, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Intézet laboratóriumvezetője, a Gyógyszerésztudományi Doktori Iskola témavezetője vehette át.

Mozer Mária

Fotó: Szigetváry Zsolt

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.