Mocsai_Attila-webDr. Mócsai Attila, a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének docense a Lendület program keretében az intézetben megalakuló kutatócsoportjával kívánja feltárni a gyulladásos betegségek kialakulásának mechanizmusát, és új gyógyszerfejlesztési célpontok azonosítását reméli. Emellett két, sejten belüli jelátvivő molekula szerepét is kutatják egy ritka autoimmun bőrbetegség, valamint a kontaktallergia kialakulásában. Dr. Mócsai Attila reményei szerint a Lendület programnak köszönhetően munkacsoportja további, nemzetközileg is versenyképes eredményeket fog elérni.

A kétgyermekes orvos munkaidejének jelentős részét a kutatásnak szenteli. 1993-ban summa cum laude minősítéssel végezte el az egyetemet általános orvosként. Bár két évig mentőtisztként, illetve mentőorvosként közvetlen kapcsolata volt a betegekkel, jelenleg nem praktizál, csak laboratóriumokban szolgálja az egészségügyet. PhD-hallgatóként az Élettani Intézetbe került, témavezetője dr. Ligeti Erzsébet volt. Munkája során a neutrofil granulociták degranulációs folyamatait vizsgálta. Ezt követően három évet töltött posztdoktori tanulmányúton az amerikai University of California, San Francisco egyetemen. Ott Clifford Lowell munkacsoportjában az integrin sejtadhéziós receptorok jelátvitelét vizsgálta transzgénikus egerek segítségével.

„A 2007. évi orvosi és élettani Nobel-díjat az egerek specifikus genetikai módosításának módszertanával kapcsolatos felfedezésekért ítélték oda. A díj egy olyan technológia legmagasabb szintű elismerését jelenti, amely lehetővé teszi egyes gének célzott törlését kísérleti egerek genetikai állományából. Az így létrehozott úgynevezett géntörléses („knockout”) egerek vizsgálata forradalmasította az orvosbiológiai kutatásokat, és lehetővé tette a DNS-ben kódolt információ minden eddiginél részletesebb és pontosabb megértését” – írta korábbi cikkében dr. Mócsai Attila.

Dr. Mócsai Attila először rövid olaszországi, majd hároméves amerikai tanulmányútja során szerzett tapasztalatokat a „knockout” egerekkel való kutatómunka módszereivel kapcsolatban, majd kutatásait 2003-tól Magyarországon folytatta. Ehhez először az SE egykori, Puskin utcai tömbjében hoztak létre egy transzgénikus állatházat, és a transzgénikus egerekkel foglalkozó munkacsoportot. A finanszírozást kezdetben egy angol kutatás-finanszírozási alapítvány, a Wellcome Trust pályázata biztosította.

20130611-IMG_0290-lendulet-program-dijatado-mta-webKésőbb a SE Élettani Intézete átköltözött a Tűzoltó utcába, az új Elméleti Orvostudományi Központba, ahol dr. Mócsai Attilát bízták meg egy nemzetközi színvonalon is kiemelkedő állatház kialakítására. Közép-Kelet-Európa első kisállat besugárzója is itt található, fokozott biztonsági felügyelet alatt. „Ez a készülék a IX. kerület legnagyobb sugárforrása. Az Egyesült Államok kormánya biztonsági okokból saját költségén külön retina-szkennert szereltetett fel az EOK állatházában” – emeli ki dr. Mócsai Attila.

2009-ben a kutatás folytatásához a Wellcome Trust még öt évvel meghosszabbította dr. Mócsai Attila kutatócsoportjának a támogatását. Ezzel párhuzamosan az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán is jelentős összeget nyert a projekt. 2012 óta ráadásul egy európai uniós kollaborációs projekt vezetését is elnyerte a munkacsoport, így dr. Mócsai Attila több uniós és brazil kutató munkáját koordinálja. Utóbbi projektnek az érdekessége, hogy az egyetem történetében ez az első eset, hogy az SE koordinálja egy EU által finanszírozott nemzetközi konzorcium munkáját.

mocsai2A Lendület program a legjobbkor hozott sikert, hiszen a munkacsoport finanszírozásának 60 százalékát teszi ki az októberben lejáró ERC-támogatás. Ezt az összeget a Lendület program fogja pótolni.

A Lendület projektben résztvevők célja, hogy a gyulladásos betegségek kialakulásának vizsgálatát további irányokba is kiterjesszék. A kutatás célja különböző bőrgyulladások, kontaktallergiák molekuláris alapjainak a vizsgálata, illetve annak megértése, hogy a veleszületett és a szerzett immunitás mechanizmusai hogyan működnek együtt a gyulladásos betegségek kialakulásakor.

A sejten belüli jelátviteli folyamatok megismerése dr. Mócsai Attila reményei szerint hozzásegíti az orvostudományt ahho, hogy a gyulladásos betegségek létrejöttének megértésével lehetőség nyíljon új terápiás támadáspontok kijelölésére. Az ezek ellen kifejlesztett gyógyszerek az eddigieknél hatékonyabb, új terápiák révén segíthetik elő a gyulladásos betegségek kezelését.

Nagy Emese

Idén tizennégy kiemelkedő teljesítményt felmutató kutató alakíthatott önálló kutatócsoportot akadémiai kutatóközpontokban, kutatóintézetekben és hazai egyetemeken az MTA Lendület programjának köszönhetően. Köztük Dr. Maurovich Horvat Pál, dr. Mócsai Attila, és Dr. Patócs Attila Balázs a Semmelweis Egyetemről.

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.