144 gyógyszerész kapta meg oklevelét a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar diplomaosztóján. Az ünnepélyes Szenátusi ülésen részt vett dr. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem újonnan kinevezett rektora, dr. Mezey Barna az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, valamint a társkarokat képviselő dékánok és dékánhelyettesek. A friss diplomások közül 127-en magyar, 17-en angol nyelvű képzésen tanultak. A magyar nyelven tanulók közül 22-en Summa Cum Laude, 72-en Cum Laude, 33-an Rite minősítést szereztek, az angol képzésen 7-en végeztek Cum Laude, 10-en Rite minősítéssel.

A gyógyszerészjelöltek avatás iránti kérelmét a hagyományoknak megfelelően egyik társuk terjesztette elő, majd esküt tettek arra, hogy gyógyszerészi hivatásukat minden szempontból méltón fogják betölteni. Ezután dr. Noszál Béla, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja sikeres tanulmányaik elismeréséül gyógyszerészdoktorrá avatta a jelölteket, és átadta gyógyszerészi oklevelüket.

Dr. Noszál Béla dékán ünnepi beszédében köszönetet mondott a kar oktatói mellett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, valamint az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Karán oktatóknak, akik a gyógyszerészképzés 22, illetve 23 százalékát végzik. „A budapesti gyógyszerészképzés a magyar felsőoktatás egyetlen olyan jelentős szegmense, ahol az universitas szellem az elmúlt hat évtizedben is töretlenül érvényesült. Ezen időszakban egyetemek szétváltak, később különböző formációkban egyesültek, a mi képzésünk azonban mindvégig két egyetem három karán dicséretesen kollegiális szellemben folyt.”

Dr. Noszál Béla a képzésről elmondta: „A gyógyszerészet természettudományos megalapozottságú, medicinális orientációjú és természetesen számos önálló specifikummal rendelkező tudomány és gyakorlat. Képzésünk jellegzetessége, hogy biztos tudással látja el a hallgatókat az alap- és társtudományok, a kémia, biológia és a medicina terén, miközben kizárólagos ismereteket és jogosítványt ad a gyógyszertári munkára. Ezen interdiszciplinaritás következtében a gyógyszerész – bár kevesebb kémiát tud, mint a végzett vegyész, kevesebb biológiát, mint a biológus, és kevesebb medicinát, mint az orvos, ismeretei azonban elegendőek ahhoz, hogy tehetséggel és szorgalommal párosulva számos kémiai és biomedicinális területen társa lehessen egyéb végzettségű kollégáinak.”

dr. Szél Ágoston

Dr. Szél Ágoston az egyetemek közötti együttműködés jövőjére utalva kiemelte: Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven éppen az ünnepség előtti napon kötött hosszú távú oktatási és kutatási együttműködést az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem.

A gyógyszerészjelöltek avatása mellett az ünnepségena Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze címet kapott Dr Eördögh Noémi, Dr Kocsis Ibolya, valamint dr. Tóthné dr. Süli Borbála,akik hosszabb ideje magas színvonalon részt vesznek a gyógyszerészhallgatók gyakorlati képzésében, záróvizsgára felkészítésében. Dr Podányi Benjámin a  Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója címet kapott.

SzZs