Amikor 1769-ben Mária Terézia megalapította az orvosi fakultást, annak tervezetét az a Gerard van Swieten udvari főorvos dolgozta ki, aki megszervezte Magyarországon a legelső, betegségek leküzdésére alakult szervezetet, a birodalmi epidemiológiai hálózatot – mondhatjuk tehát, hogy a Semmelweis Egyetemen születésétől kezdve jelen volt a prevenció – kezdte dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem Rektora a Fókuszban a Prevenció c. rendezvény megnyitóját.

A Semmelweis Egyetemen 2011 a Kutatás éve, 2012 a Prevenció Éve, a kutatóegyetemi pályázat prevenciós modulja mindkettőre szeretné felhívni a figyelmet – emelte ki dr. Molnár Mária Judit modulvezető.

A prevenció rövidtávon költséges, nincs azonnali, egy-két politikai ciklus alatt kimutatható haszna, évtizedek alatt azonban kamatostul megtérül – mutatott rá a rektor.  A Prevenció Éve 2012 mozgalom karokon és szakokon túlmutatóan fogalmazza meg a prevenció jelentőségét az egyetemen és valósítja meg azt gyakorlatban is. A kutatóegyetemi címhez kapcsolódó pályázatban jelentős a prevenciós modul szerepe, a diákok pedig kötelezően választható tantárgy keretében tanulnak a megelőzésről Prevenció az Egészségért címmel.

A két szemeszter elvégzése nélkül a hallgatók az egyetem egyik karán sem kaphatnak diplomát. A képzés idén, a tavaszi félévben indult először, de máris 1250 regisztrált hallgató van, aki ezt a tárgyat felvette – emelte ki dr. Forrai Judit, a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet docense. A Curriculum kidolgozásában huszonöt intézet és negyvenkilenc szerző vett részt, a tizenkét fő-, és negyvenegy alfejezetet az első félévben E-learning módszerrel sajátítják el a hallgatók, akik március végéig 18 ezer alkalommal használták a rendszert. A tantárgy második, gyakorlati félévében a hallgatóknak szűrővizsgálatokat kell végezni. A távolabbi célokról dr. Forrai Judit elmondta: a VIII. és IX. kerületben az egyetemi hallgatók száma több, mint 87 ezer, ha ez a tantárgy megerősödik, a tananyagot akár más egyetemekre is el lehetne vinni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő nemzedéke egészségesebb legyen.

Dr. Tulassay Tivadar a program gazdasági vonatkozásáról elmondta: ahhoz, hogy egy egyetem világviszonylatban bekerülhessen az első százba, az egy hallgatóra jutó támogatásnak el kellene érnie a 15 ezer eurót. Az európai uniós átlag 9 ezer euró, míg Magyarországon a jó helyzetben lévő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés normatív finanszírozása 3 ezer euró. Ez nem elég egy komoly prevenciós programhoz – ezért is fontosak a pályázatok. A lelkesedés, a szellemi felkészültség jelen van, parlamenti ciklusokon átívelő, hosszútávú elképzeléseket kell megvalósítani, melyek túlmutatnak a kialakult baj meggyógyításának akut, sürgető helyzetén, évtizedekre, generációk egészségi állapotára nézve is előrelépést mutatnak.

A “Fókuszban a prevenció” című Semmelweis Kutatóegyetemi Rendezvényen szervezője, a “Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen” Projekt Prevenciós modulja volt. A résztvevők nyolc előadást hallgathattak meg az orvostudomány különböző területeinek prevenciós tevékenységéről, kutatásairól.

SzZs