A Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság (MSZMT) és a Semmelweis Egyetem 2011. szeptember 23-24-én Egerben a Szent János ház több évszázados falai között rendezett konferenciát a Személyre Szabott Medicina kihívásai címmel.

Az individualizált orvoslás paradigmaváltást jelent a gyógyításban, az egészség-gazdaságtanban és transzlációs medicinában. A cél a betegek egyéni jellegzetességeinek megfelelő prevenciós, predictios és terápiás stratégia kidolgozása, mely megvalósítását az molekuláris biológiai technológiák segítik. A fenti cél csakis multidiszciplináris megközelítéssel érhető el, amelyet a konferencia szekciókra bontott tematikus előadásai is visszatükröztek.

Dr. Mihael Liebmann

A konferencia díszvendége a nemzetközileg is elismert dr. Michael Liebmann volt, a Strategic Medicine igazgatója, aki a Biomarker correlation versus causality in CNS disorders című előadásában új szemlélettel közelítette meg a személyre szabott orvoslás kérdését. Az MSZMT elnöke dr. Németh György komprehenzív összefoglalást nyújtott az individualizált kezelések jelenlegi helyzetéről és annak korlátairól. Az idei konferencia fő témái: személyre szabott orvoslás a neurológiai és psychiátriai betegségekben, az onkológiai kórképekben, modern technológiák a személyre szabott orvoslás szolgálatában és a P4 medicina és a tradicionális orvoslás kapcsolata volt.
Egy szekció az SZSZO társadalompolitikai és egészség-gazdaságtani hatásait elemezte és kitért az új szemlélet következtében felvetődő új etikai problémákra is. A konferencián a Semmelweis Egyetem 29 kutatója tartott előadást.

A konferenciát TÁMOP-4-2-1/B-03/1/KMR-2010-001 támogatta.

Dr. Molnár Mária Judit