A 2012. március 12-én meghirdetett, „Pályázati felhívás a 2012. évi Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő, Semmelweis Ignác, Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj elnyerése; valamint a 2013. évi Semmelweis Symposium megrendezésére” tárgyú leveléhez Kellermayer Miklós, tudományos rektorhelyettes alábbi kiegészítést teszi:

Hivatkozva a 2011. október 3-i „Magyar Tudományos Művek Tára kötelező használatáról a Semmelweis Egyetemen” című rektorhelyettesi körlevélre a Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő és Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj pályázók figyelmét tisztelettel felhívom arra, hogy a publikációkat és idézettségi adataikat a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján (http://www.mtmt.hu) fel kell tölteni és nyilvánossá kell tenni.

Az MTMT feltöltést a pályázó jelezze a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárnak ellenőrzés és hitelesítés végett a titkársági e-mail címére: titkarsag@lib.sote.hu, amelyben a pályázó mellékeli a Huzella-Jendrassik-Hugonnai pályázat tudománymetriai mutatók táblázatot. Az ellenőrzés határideje: 10 munkanap. A hitelesítés elkészültéről a könyvtár értesítést küld.

A kiegészítésre való tekintettel a Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő és Hugonnai Vilma pályázatok beadásának határidejét április 27. péntek 12:00 órában jelöljük meg.