Tudományos, innovációs és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes pályázatot hirdet a 2012. évi Huzella Tivadar, valamint a 2012. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. Melléklet  mindkét emlékérem és jutalomdíj érvényben lévő szabályzata és pályázati adatlapja.