Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás

A száz éve október 31-én született anatómus professzorra, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egykori elnöke tiszteletére rendezett jubileumi év rendezvénysorozatának első egyetemen rendezett eseményén emlékeztek a híres tudósra és tanszéki elődeire.  A Semmelweis Egyetem (SE) Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, a Bolyai János és Bay Zoltán Alapítványok január 27-i közös rendezvényén az intézethez kötődő magas rangú vendégek emlékeztek a nagy anatómus tudósokra. A rendezvényen részt vett dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora is.

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, az intézet korábbi igazgatója elhelyezte emlékező koszorúját Szentágothai János táblájánál, amit még intézet igazgatóként az ő kezdeményezésére állítottak. Mint mondta, nagyszerű dolognak tartja, hogy rendkívüli, kiemelkedő tudósok dolgoztak e falak között, ahova ő tulajdonképpen hazajön, és ahol maga is együtt dolgozott Szentágothai professzorral, aki mindig segítette őt.

Dr. Hámori József akadémikus a Magyar UNESCO Bizottság elnökeként koszorúzta meg Kiss Ferenc egykori intézet igazgató emléktábláját röviden méltatva szakmai pályáját. Kiemelte, hogy a professzor avatta fel igazgató elődje, Lenhossék Mihály emléktábláját. Az 1937 novemberében tartott tábla avató ünneségen jelen volt Lenhossék Mihály unokaöccse, Szent-Györgyi Albert is, annak az évnek az orvosi és élettani Nobel-díjasa. A három tudóst újabb epizód is összeköti: a Szent-Györgyi centenárium alkalmából a Nemzeti Múzeumban a magyar Nobel-díjasok emlékére rendezett első kiállítást Szentágothai János nyitotta meg 1993-ban.

Lenhossék Mihály nagy ívű pályáját Csillag András professzor méltatta először az emléktábla koszorúzásakor, később pedig a tanteremben tartott előadás keretében, ahol emlékező előadások hangzottak el az anatómia egyetemi professzorainak, kiemelten a 100 éve született Szentágothai professzor tudományos munkásságáról: Halász Béla és Hámori József saját emlékeiket is idézve rajzolták meg a szisztematikusan kutató és oktató, újkori polihisztor tudós emberarcú portréját, aki mindvégig hangsúlyozta és bizonyította is, hogy szentnek tartotta az oktatást. A mélyen hívő tudós meg volt győződve arról, hogy holta után is él az ember. Most már büszkeségei, a tanítványai is, akik erőt merítenek emlékéből, hisznek a tovább élésben – zárta az emlékezést Halász Béla.
Dr. Vasas Lívia főigazgató a rendezvényen átvehette a Központi Könyvtár részére a Nemzeti relikviák közül az Erkel Ferenc által is megzenésített Szózat kottájának eredeti példányát.

(tk)