„Aki egyszer Semmelweis-diák lett, lelkében élete végéig az kell, hogy maradjon. Önök jelentik a jövőt, a megmaradást, a fejlődést” – így köszöntette dr. Tulassay Tivadar rektor az elsőéveseket az ünnepélyes keretek között megtartott tanévnyitón, amellyel elkezdődött a 242. akadémia év az egyetemen. Schmitt Pál köztársasági elnök ünnepi beszédében úgy fogalmazott: bízik abban, hogy az elsőévesek a várható nehézségek ellenére Magyarországon dolgoznak majd.

Tulassay Tivadar az ünnepségen az elsőéveseknek azt mondta: tanulmányaik során önkéntelenül is, de kötelezően alkotói lesznek Magyarország egyik kiemelkedő, európai dimenzióban is számon tartott egyetemének. „Legyenek erre büszkék, kötődjenek az egyetemhez!” – hangsúlyozta.

Dr. Tulassay Tivadar

A rektor kiemelte: a Semmelweis Egyetem (SE) nem könnyű pénzen megvásárolható diplomát kínál, itt türelmes, kitartó erőfeszítéssel juthat el valaki a valódi tudásig, a műveltségig. Azoknak, akik a következő évek küszködései során esetleg elkedvetlenednének, Németh László szavait ajánlotta: „Aki emberek között él, az olyan legyen, mint az aranyásó, egy gramm aranyért, egy mázsa iszap, ez legyen a számítás”.
Tulassay Tivadar kitért arra: bár a jelenkor bezárkózott, atomizálódott, az egyetem kapuja mindig nyitva volt, közössége kitárt karokkal fogadta és fogadja most is a hozzá betérőket.
Végezetül Pázmány Péter szavait ajánlotta a legifjabb hallgatók figyelmébe az egyetem vezetője. „Istent féljék, szorgalmasan tanuljanak, és majdan nemzetüknek és hazájuknak híven szolgáljanak”- fogalmazott.

Schmitt Pál

Schmitt Pál köztársasági elnök – Tulassay Tivadarhoz hasonlóan – az orvosi diplomával rendelkező – Németh László írót idézte: az iskola feladata, hogy „kiterjessze a rendtartás igényét, a tájékozódás szenvedélyét és képességét, így talán az életbe kilépő ember sem nyugszik bele, hogy agya sejtteleppé váljon, hanem a világ értelmes tetteit irányító modelljét építse állandóan magában”. Úgy vélte, a Semmelweis Egyetemen beteljesítették ezt a gondolatot.
Schmitt Pál arra hívta fel az elsőévesek figyelmét, hogy nem pusztán egy megszerzendő diplomát választottak céljukká, hanem kijelölték saját maguk számára a lehetséges jövőjüket is. A diploma kézhez vétele nem a végpont, hanem a tudományba való belépő lesz csupán – hangoztatta.
Szavai szerint a Semmelweis Egyetem a hazai felsőoktatás egyik legrangosabb bázisa, valódi kutatóegyetem, piacvezetőnek számít a Kelet-Közép-Európai régióban az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és az innováció területén is. Az intézményben pedig koroktól, korszakoktól függetlenül méltán megbecsült szakembereket képeznek. Úgy vélte, az egyik itt képzett szakma sem könnyű, mindegyik komoly anyagi, erkölcsi, szellemi áldozatot kíván, ezért megköszönte az elsőéveseknek, hogy ezen hivatásokat választották. Bízik benne – mint fogalmazott -, hogy a várható nehézségek ellenére is kitartanak majd Magyarország mellett, és azzal hálálják meg a taníttatásukat, hogy a boldogulásukat is itthon keresik.
A hazai sportélet fontos tudományos műhelyének nevezte a SE Testnevelési és Sporttudományi Kart, amelynek falai között korábban és most is éremesélyes versenyzők tanulnak, készülnek a megmérettetésekre. Bajnokokra, példaképekre mindig szükség van, akiket érdemes követni – jelentette ki.
Németh László tanítását idézve a hallgatókat arra biztatta, hogy tartsanak rendet az életükben, akarjanak minél többet tudni, tájékozódjanak szenvedéllyel, tanuljanak nyelveket, töltődjenek a művészetekkel, sporttal, használják bölcsen és józanul az európai nyitottságból adódó lehetőségeket. Az idő nagy kincs, vétek hasztalanul elvesztegetni – zárta beszédét Schmitt Pál.

Dr. Szél Ágoston

Dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes Semmelweis Ignác hitvallását ajánlotta az új hallgatók figyelmébe, amelynek üzenete, hogy akire egy beteg az életét bízza, annak mindent meg kell tennie az élet megmentéséért. Az egyetem névadója, az „anyák megmentője” ezt a célt saját szakmai és tudományos karrierje fölé tudta helyezni és igazáért még akkor is kiállt, amikor ez az egzisztenciáját veszélyeztette – idézte.
Mint hangsúlyozta: a legfontosabb három dolog, hogy „legyen kölcsönös tisztelet és együttműködés oktatók és hallgatók között, az oktatás és nevelés mellett folyjék az egyetemen továbbra is kiemelkedő tudományos kutatás, és hassa át tevékenységünket maximális felelősség- és áldozatvállalás a ránk bízott életek iránt”.
A rektorhelyettes kiemelte: a felsőoktatásba, a kutatásba, az innovációba egyre többet kell invesztálni, hiszen az ország fejlődését, előrejutatását alapvetően szellemi potenciálja határozza meg.
Az egészségügyi felsőoktatási végzettség értékét pedig szerinte kétszeresen is megmutatja a rezidens orvosok helyzete, hiszen látható, hogy milyen betölthetetlen űrt hagynak maguk után, ha távoznak, de azt is, hogy milyen kitűnően megállják a helyüket külföldön. A rektorhelyettes végezetül azt kívánta az új hallgatóknak, hogy ők mind Magyarországon állják meg a helyüket.

A háromnyelvű tanévnyitón Toldy Gergely frissen végzett orvos arról beszélt az elsőéveseknek: nem szabad elfelejteniük, hogy a segíteni akarás irányította őket erre a pályára. Úgy vélte, ez az alap erőt fog adni ahhoz, hogy a sokszor nehéz körülmények közt is kitartsanak a hivatásuk mellett.
A köszöntő beszédek után az elsőévesek elmondták fogadalmukat, majd dr. Tulassay Tivadar egyetemi kitüntetéseket adott át.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést kapta az Általános Orvostudományi Karon: dr. Tornóci László tanszéki mérnök (SE Kórélettani Intézet), dr. Kulka Janina egyetemi tanár (SE II. számú Patológiai Intézet), dr. Székely Andrea Dorottya egyetemi docens (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), és dr. Hüttl Kálmán egyetemi tanár (SE Kardiológiai Központ).
A Fogorvostudományi Karon dr. Kivovics Péter egyetemi docens (SE Fogpótlástani Klinika), a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Krajsovszky Gábor egyetemi adjunktus (SE Szerves Vegytani Intézet), az Egészségtudományi Karon, Törökné Varga Edit nyelvtanár (SE Szaknyelvi Kommunikációs Csoport), a Testnevelési és Sporttudományi Karon pedig Németh Lajos mestertanár, mb. tanszékvezető (SE TSK Sportjáték Tanszék).

Az Egyetem Szenátusa Pro Universitate díjat adományzott dr. Kalász Hubának, a SE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet szaktanácsadójának, dr. Romics Imre professzornak, a SE ÁOK Urológiai Klinika igazgatójának, dr. Gerle Jánosnak, a Fogorvostudományi Kar Fógpótlástani Klinika klinikai főorvosának, dr. Rudnai Péternének, a Nyelvi Kommunikációs Központ nyelvtanának és Szabó Zsuzsának, a SE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának.

DP
T-Sz.Sz.

A képre kattintva nagyobb méretben is megtekintheti!

Galéria

1kép