Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

A Semmelweis Symposium keretében egyetemünk díszdoktorává avatták a Nobel díjas Roger Tsien professzort (Kaliforniai Egyetem, San Diego).

A díszdoktori cím odaítélésének körülményeit és az egyetemi határozat szövegét Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem rektora, míg Tsien professzor szakmai életútját Karádi István az Általános Orvostudományi Kar dékánja ismertette.

A tudományos sikerekben és szakmai elismerésekben gazdag életútból kiemelendő, hogy 2008-ban Roger Tsient, kémiai Nobel-díjjal tüntették ki a zöld fluoreszcens fehérje (GFP) fejlesztésével kapcsolatos munkásságáért. A Tsien professzor vezetésével fejlesztett fluoreszcens fehérjék kiemelt tudományos jelentőségét kitűnően illusztrálta több, a Symposium keretében elhangzott előadás is. A díszdoktori oklevél ünnepélyes átadása után Tsien professzor kitűnő előadással kápráztatta el az EOK előadóiban megjelent több, mint 400 fős hallgatóságot.

Az előadás két, részben jelenleg is folyó kutatási témára koncentrált. Az első fejlesztés célja az egyes fehérjék sejten belüli elhelyezkedésének pontosabb elektronmikroszkópos feltérképezése, amit az egyes fehérjék molekuláris biológiai módszerekkel történő módosításával érnek el. Az előadás második felében olyan fluoreszcensen jelölt peptidek fejlesztéséről hallhattunk, melyek az invazív tumorok jelentős proteáz szekrécióját kihasználva nagy hatékonysággal képesek a tumorosan infiltrált szövetek szelektív megjelölésére. Az eddigi kísérletek alapján ezen peptidek és megfelelő megvilágítás segítségével az egyes daganatok lényegesen hatékonyabb sebészi eltávolítására nyílik lehetőség. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a jelenleg 58 éves Tsien professzor és munkacsoportja az elkövetkező években még jó néhány briliáns találmánnyal katalizálja az kutatásban és klinikai orvoslásban használt képalkotó eljárások fejlődését.