Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

1967 óta immár 41. alkalommal adományozott a Semmelweis Egyetem díszdoktori címeket. Ebben az évben a karok felterjesztése alapján nyolc kiemelkedő professzor vehette át a kitüntetést a Semmelweis Szalonban rendezett Doctor Honoris Causa ünnepségen, melyet dr. Szél Ágoston rektor nyitott meg. Az ünnepi rendezvényen hangsúlyozta: a tudomány a közös nyelv, amely összekapcsolja a Semmelweis Egyetem díszdoktorait és a világ összes tudósát. Hozzátette: nemcsak a díszdoktorok számára jelent elismerést ez a cím, hanem az egyetem is nagyon büszke arra, hogy ilyen elismert tudósok tagjai ennek a körnek.

RS38384_KA-20151113-IMG_2875-scrAz Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére ebben az évben öten kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját, tudományos eredményeit és Semmelweis Egyetemhez fűződő kapcsolatait dr. Hunyady László dékán ismertette.

Dr. Leena Karina Bruckner-Tuderman (University Medical Center of the University of Freiburg, Germany) a freiburgi egyetem bőrgyógyászati vezetője, a bőrgyógyászat és a molekuláris medicina specialistája. Számos tisztsége mellett a Magyar Dermatológiai Társaság tiszteletbeli tagja. Aktív együttműködést ápol a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikával, számos fiatal magyar kollégát vezetett be az epidermolízis bullóza betegség diagnózisának és genetikai kutatásának rejtelmeibe.

Dr. Pál Pacher (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism at National Institute of Health, Bethesda, USA) a Semmelweis Egyetemen folytatta tanulmányait 1993-2001 között (MD, PhD), 1999-ig a Farmakológiai Intézet munkatársa volt. Jelenleg az amerikai nemzeti egészségügyi intézetben dolgozik (NIH) laborvezetőként, de szoros kapcsolatot ápol alma materével, tudományos tanácsadóként segíti a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetet, és több más egységgel is együttműködik (Kórélettani Intézet, Szív- és Érgyógyászati Klinika). Kutatólaboratóriumában rendszeresen fogad fiatal, tehetséges magyar kutatókat.

Dr. Fausto J. Pinto (University of Lisbon, Portugal) kardiológus professzor, a lisszaboni egyetem orvostudományi karának dékánja, az Európai Kardiológus Társaság jelenlegi elnöke. A társaság vezető testületében együtt dolgoznak dr. Merkely Bélával, a Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatójával, aki a díszdoktori címre jelölte. Kiemelt érdeklődési területe az ischaemiás szívbetegség, a kardiovaszkuláris képalkotás, azon belül is az intravaszkuláris ultrahang.

Dr. Shigeru Saito (University of Toyama, Japan) a toyamai egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának elnöke. 2009 óta folytat tudományos együttműködést a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájával, melynek köszönhetően számos közös tudományos publikáció született vezető nemzetközi folyóiratokban, és jelenleg is folytatnak közös klinikai vizsgálatokat a két intézet kutatói.

Dr. Stephan Züchner (University of Miami Miller School of Medicine, USA) neurológus és molekuláris biológus, jelenleg a molekuláris neurogenetikára és a pszichiátriai genetikára fókuszál munkája során. Több éve folytat tudományos együttműködést a Semmelweis Egyetemmel, az általa vezetett humángenetikai intézetnek több közös kutatási projektje is van a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetével.

A Gyógyszerésztudományi Kar felterjesztésére ketten kaptak díszdoktori címet, laudációjukat dr. Zelkó Romána dékán ismertette.

Dr. A. Attila Hincal (Hacettepe University, Ankara) az ankarai egyetem gyógyszerésztudományi karának korábbi dékánja hatalmas tudásra tett szert a gyógyszerregulációs kérdésekben, melyre alapozva létrehozta az IDE nevű tudományos gyógyászati konzultációs társaságot. Tagja a bioekvivalencia újdonságairól szóló, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének részvételével szervezett nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia (ICAB 2015) tudományos tanácsadó testületének.

Dr. Panos Macheras (University of Athens) az athéni egyetem professzor emeritusa, az ottani biofarmaceutikai és farmakokinetikai labor alapítója, e szakterületen 160 tudományos cikk és hat könyv szerzője. Szintén az ICAB 2015 tudományos tanácsadó területének tagja.

A Fogorvostudományi Kar felterjesztésére egy professzor kapott díszdoktori címet, akinek laudációját dr. Gerber Gábor dékán ismertette.

Dr. György Kálmán Sándor (University of Oulu, Finland) magyar szülők gyermekeként Torontóban született, fogorvosi diplomáját Kanadában, míg orvosi diplomáját Hollandiában szerezte. Az arc-állcsont sebészet kiemelkedő specialistája, számos szállal kötődik a Semmelweis Egyetemhez és az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikához.

RS38321_KA-20151113-IMG_3147-scr

Dobozi Pálma
Kele Tímea
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.