A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26., továbbiakban Ajánlatkérő), nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő telephelyein a következők szerint:

 

1.) Digitális reklámfelület:

 • A Budapest VIII. kerület, Orczy út 2-4. Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb épületének I. emeleti zsibongója. 1 m2 -es reklámfelület.

 

2.) Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

 

 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Bp., Szentkirályi u. 46.)
 • Belgyógyászati és Hematológiai Klinika- 8 m2, 2 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Korányi S. utca 2.
 • Belgyógyászati és Onkológiai Klinika- 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
 1. Budapest XII. kerület, Városmajor utca 68.
 • Városmajori Klinikai Tömb- 12 m2,

Műtéti épület földszinti folyosó

1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital-snack automata részére.

Műtéti épület II. emeleti folyosó

1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital-snack automata részére.

Főépület betegfelvételi váróterem: 2022. november

1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital-snack automata részére.

 • Budapest XII. kerület, Határőr út 18.

Városmajori Klinikai Tömb- 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital-snack automata részére.

 1. Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 2. (bejárati cím: 1083 Bp., Szigony utca 36.)
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika- 8 m2, 2 db kávé- és forróital automata részére. 2 db üdítőital-snack automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Tömő utca 35-37.
 • Balassa János Kollégium- 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítő-snack automata részére.
 1. Budapest XIII. kerület, Hajdú utca 48.
 • Kátai Gábor Kollégium- 2 m2, 1 db snack automata részére
 1. Budapest VIII. kerület, Szenes Iván tér 7.
 • Markusovszky Lajos Kollégium- 6 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Orczy út 2-4.
 • Nagyvárad téri Elméleti Tömb- 4 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital-snack automata részére.
 1. Budapest IX. kerület, Liliom utca 56.
 • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika- 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
 • 1094 Budapest IX. kerület, Angyal utca 37-39. (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)- 6 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére.
 1. Budapest IX. kerület, Ferenc tér 15.
 • Ferenc téri Tömb- 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 2. (bejárati cím: 1082 Bp., Üllői út 78/A)
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Üllői úti részleg- 8 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére. 1 db szendvics automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Bp., Mária utca 39.)
 • Szemészeti Klinika- 6 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére. 1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Üllői út 26. (bejárati cím: 1085 Bp., Mária utca 41.)
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika- 2 m2, 1 db üdítő-snack automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 53.
 • sz. Gyermekgyógyászati Klinika- 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 54.
 • sz. Gyermekgyógyászati Klinika- 2 m2, 1 db kávé- és forróital automata részére.
 1. Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 2. (bejárati cím: 1082 Bp., Üllői út 78.)
 • Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika- 6 m2, 1 db üdítőital automata részére. 1 db snack automata részére. 1 db higiéniás termékeket forgalmazó automata részére.

 

3.) Büfé helyiség:

 • A Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 2. (bejárat szerint: 1085 Bp., Üllői út 78/A) Semmelweis Egyetem Korányi Betegellátó Épületének I. emeletén található 57,8 m2 alapterületű büfé.

Ajánlatkérő az ajánlatokat

 a digitális reklámfelület esetében: megajánlott bérleti díj mértéke alapján;

az automata berendezése elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek esetében:

a megajánlott havi bérleti díj összege/Ft/automata, a berendezés termékkínálata, a forgalmazott árucikkek árszínvonala, nettó egységára, az üzemeltető rendelkezésre állása hibaelhárítás, reklamáció, gépfeltöltés, gépmozgatás esetén, az automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke (Ft/nap), valamint a megajánlott dolgozói kedvezmény mértéke szempontok figyelembe vételével bírálja el.

a büfé esetében: megajánlott havi bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek választéka, a termékek ára, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói, kereskedelmi területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, bank kártya, SZÉP kártya elfogadása, érvényesíteni kívánt évenkénti áremelés mértéke, valamint egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján rangsorolja,

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, legalább 3 és legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A pályázati csomagban a 2021. évi IX. törvény 25. § (2) bekezdés alapján az egészségügyi közfeladat-ellátással érintett ingatlanok esetében a bérletijogviszony létrejöttéhez az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges, amely a bérleti szerződés mellékletét képezi, és utólag kerül becsatolásra.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén.

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívás ára automata és digitális reklámfelület esetében 25.000 Ft, büfé esetében 45.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve az Ajánlatkérő gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Ajánlatkérő a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. Részajánlat benyújtására kizárólag telephelyenként van lehetőség. Automata típusonként csak együttes ajánlat tehető, az Ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden automata fajtára ajánlatot kell adnia.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. október 18. 10:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba).

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.