GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

az egyetemi szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

 

Tisztelt Vezető Asszony/Úr

 

1. A Semmelweis Egyetem Vagyon és Helyiséggazdálkodási szabályzatának 2.2.1.1. (2) bekezdése alapján 2022-ben a bérbeadással összefüggő árak és díjak meghatározásánál 2022. július 1. napjától a jelen utasításhoz csatolt 1. számú mellékletben szereplő aktualizált tipizált minimum bérleti díjakat kell minimum díjnak tekinteni.

A piaci érték alapján meghatározott tipizált minimum bérleti díjakat a bérbeadó szervezeti egységnek a bérbe adandó helyiségre vonatkozó önköltségével össze kell vetniük. A bérleti díjszabásnak meg kell haladnia a bérlemény önköltségét.

Filmforgatás esetén a bérleti díj nem tartalmazza az Egyetem részéről nyújtott egyéb szolgáltatás díját pl.: parkolóhely biztosíás, takarítás, őrzés és további járulékos egyetemi költségeket.

2. A közüzemi költségek esetében, amennyiben nincs egyedi mérésre lehetőség, a 2. számú melléklet szerinti átalánydíj megállapítást kell alkalmazni.

3. A Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep aktuális bérleti díjait a 3. számú, a Kollégiumi szálláshelyek aktuális bérleti díjait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Budapest, 2022 június 30.

 

Tisztelettel:                                                                                                                                                                      Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató

2022. évi minimális közüzemi átalány díjak megállapítása-vegleges_LFÜI_től.

Bérleti díjak TSK-SP aktuális – 20200511

Kollégium aktuális bérleti díj

Tipizált minimum bérleti díj_2022.07.01_től..