PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

 

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) étterem, büfé és hozzá kapcsolódó fedetlen udvari terasz bérbevételére, üzemeltetésére kiírt nyilvános egyfordulós pályázat eredményét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 41. §. (1) bekezdése alapján nyilvánosan kihirdeti az alábbiak szerint:

A Budapest 36498 hrsz.-ú, 1088 Budapest, Vas utca 17. szám alatti Egészségtudományi Kar épületében lévő 270,14 m2 hasznos alapterületű étterem, büfé és a hozzá kapcsolódó 70 m2 fedetlen udvari terasz üzemeltetésére meghirdetett pályázat nyertese:

 

                                                             Smizír Bt.-t                                                                                                           ( 1151 Budapest, Csobogós u. 2. V. em. 30.)

20210909135344178