Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

TÁJÉKOZTATÓ
mobiltelefonok beszerzéséről

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyban 2021. augusztus 24. napján keretmegállapodást kötött. Az 1. sz. melléklet tartalmazza azon termékeket, amelyek a Digitális Kormányzati Ügynökség által kötött keretmegállapodásból megrendelhetőek.

A fenti termékkörre vonatkozó igényeket – összeghatártól függetlenül, az eddig gyakorlat szerint – a beszerzési szabályzatnak, valamint a 81154/GFIBSZI/2021 iktatószámú tájékoztató I.1. és I.2. pontjainak megfelelően Beszerzés Minősítő Lap kitöltésével, az Informatikai Igazgatóságon keresztül a Beszerzési Igazgatóságra való eljuttatásával kell bejelenteni. A keretmegállapodásból lehívható termékeket az igények alapján a Beszerzési Igazgatóság rendeli meg.

Budapest, 2021. augusztus 25.

Tisztelettel:

Dr. Farkas Dénes

igazgató

Tájékoztató mobiltelefonok beszerzéséről

Mobiltelefonok