TÁJÉKOZTATÓ

egyetemi szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

A bérleti szerződések alapján történő bérleti díjak kiterhelésével kapcsolatban felhívjuk a szervezeti egységek figyelmét, hogy amennyiben a bérleti szerződés lehetőséget ad rá, évenként -az egyetem honlapján (hatályos dokumentum elérhetősége: https://semmelweis.hu/gfi/2021/02/01/2021-evben-ervenyesitendo-arindex-alkalmazasarol-iktsz-10846-gfivgi-2021/) közzétett árindex érvényesítő tájékoztató szerint- az indexált díjkövetést a bérlő felé érvényesíteni szíveskedjenek, valamint a közüzemi díjak elszámolása és azok aktualizálása is szükséges éves szinten, szerződés szerint.

Kérjük továbbá, hogy mind a bérleti, mind a közüzemi díjakra vonatkozóan a havi, illetve szerződés szerinti folyamatos számlázásról, a befizetések ellenőrzéséről, továbbá az esetleges kintlévőségek kezeléséről a hatályos szabályzatoknak megfelelően gondoskodni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. február 09.

 

Üdvözlettel: Rosengart Béla                                                                                                                                                igazgató

számlázás_aktualizálás_korr

Bérleti és közüzemi díjak kiszámlázása_Tájékoztató