TÁJÉKOZTATÓ

egyetemi szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Az állami tulajdonú ingatlanok esetében a tartós bérbeadáshoz, -beleértve az ital és élelmiszer értékesítést végző automaták kihelyezését is- a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter előzetes engedélye szükséges, továbbá a kötelező versenyeztetés folyamata kötött és időigényes.

A tapasztalatok alapján célszerű az azonos tárgyú pályáztatásokat egy-egy csomagban, összevontan lebonyolítani, és a felmerülő pályáztatási költségek megosztása érdekében minél több szervezeti egységet bevonni egy-egy pályázati kiírásba.

A Vagyongazdálkodási Igazgatóság a 2021. évben előre láthatóan szükségessé váló tartós bérbeadásokra vonatkozó engedélykérelmek összesített felterjesztését tervezi előkészíteni NVTNM felé, melyet követően a szükséges pályáztatások is megindíthatóak.

Fentiekre hivatkozva kérjük, hogy a 2021. évi tartós helyiség/terület bérbeadási szándékukat, automata kihelyezési igényüket -géptípusonkénti bontásban-legkésőbb 2021. február 12-ig elektronikus formában a vagyon@semmelweis.hu e-mail címre leadni szíveskedjenek a mellékelt táblázat, alaprajz, valamint a pályáztatással járó költségek vállalásáról szóló nyilatkozatuk megküldésével.

Felhívjuk azon szervezeti egységek figyelmét is, akik jelenleg érvényben lévő, de idei éven lejáró szerződéssel rendelkeznek, hogy pályáztatási szándékukat időben jelezzék.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tartós bérbeadásra szánt terület, adott célra való alkalmassága tekintetében javasolt a Biztonságtechnikai Igazgatóság előzetes véleményének a kikérése, annak érdekében hogy sikeres pályáztatást követően a szerződéskötésnek egyéb műszaki jellegű akadálya már ne legyen.

Budapest, 2021. február 08.

Üdvözlettel: Rosengart Béla                                                                                                                                                  igazgató

bérbeadási_igény

pályáztatási igény bekérése