Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

Tájékoztatom Önöket, hogy a Semmelweis Egyetem vagyonkezelési szerződéseiben előírt hasznosításról (helyiség bérbeadás, étel – ital automata üzemeltetés) szóló adatszolgáltatási kötelezettségének következő határideje: 2020. április 15.
Teljesítéséhez kérem, hogy 2020. január 01. – március 31. között meglévő hasznosításaikról, az automatákra vonatkozóan is adják meg adatszolgáltatásukat a mellékelt táblázat kitöltésével, a Teljességi nyilatkozat aláírásával, valamint a rendelkezésükre álló szerződések megküldésével.
Adatszolgáltatásukat a bérleti szerződések megküldésével a Vagyongazdálkodási Igazgatóság részére papíralapon és elektronikus formában is szíveskedjenek megküldeni 2020. április 14. (kedd) 11.00 óráig.
E-mail: vagyon@semmelweis-univ.hu

Budapest, 2020. április

Baumgartnerné Holló Irén

Táblázat adatszolgáltatáshoz

45853_KSGFI