Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

 

Az egyetemi gazdálkodó egységek vezetői részére:
ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, PAK, KK, Doktori Iskola vezetőinek, központi szervezeti egységek, továbbá a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek vezetőinek
és gazdasági vezetőinek

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a SAP integrált gazdálkodási rendszerben a 2020-as gazdálkodási év 2020. január 2-án kerül megnyitásra.

1. A 2020. évi ideiglenes keretek – a vezetői költségvetés elfogadásáig – a következő módon nyílnak meg:
a) Költségvetési keretek (OEP, OM, KEPZ), a 2019. évi költségvetési kerettel rendelkező szervezeti egységek esetében

Bér- és járulékkeretek (T21-T23):
Ideiglenes keretek nem kerülnek megnyitásra. Új, tartós kötelezettségvállalásra – pótlás kivételével – a költségvetés elfogadásáig nem kerülhet sor.
Gyógyszerkeret (T26): a 2019. évi 1-12. havi gyógyszerfelhasználás 95%-a kerül megnyitásra (figyelembe véve a december havi várható felhasználást is). A Klinikai Központ által elfogadott keretekbe nem számítandóak be az egyedi méltányosság és egyéb finanszírozású külön keretek. Az ideiglenes gyógyszerkeretek a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása érdekében már 2020. január 1-jétől elérhetőek lesznek a MedSolution rendszerben.
Terápiás keret (T27): a 2019. 1-11. hónapok átlagos havi felhasználása és a 2019. évi elfogadott költségvetési keret alapján kerül a 95% megnyitásra.
Dologi keret (T28): a 2019. 1-11. hónapok átlagos havi dologi keret felhasználás és a 2019. elfogadott költségvetési keret figyelembe vételével került megállapításra, amelynek 80%-a kerül megnyitásra. A központi feladatok esetében gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
Felhalmozási keret (T31): indoklással ellátott gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
• A GMSZ, a labor, az aneszteziológia és a belső6-os keretek megnyitása – előző évi gyakorlathoz hasonlóan – a 2020. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerül véglegesítésre, majd megnyitásra.

b) Devizás kereteken (DEV):
A devizatandíjas oktatás 2019/2020. I. félévének fennmaradó része, vagyis annak január és február hónapra vonatkozó kerete kerül megnyitásra.

c) Egyéb intézményi kereteken (EINT):
A 2020. évi bevétel könyveléséig – a folyamatos működés biztosításához – megelőlegezett keret nyitható gazdasági főigazgatói engedéllyel.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a szervezeti egység gazdálkodása a vezetői költségvetés elfogadásáig is egyensúlyban kell, hogy maradjon!

2. Nyitott vevői, szállítói számlák és megrendelések
A 2019. évi „nyitott” vevői, szállítói számlák és megrendelések átvitele több ütemben történik majd, melyről külön tájékoztató kerül kihelyezésre az Intranetre, a gazdálkodási év lezárásának megfelelően.

3. 2019. évi maradványok kezelése
A maradványok összegének megállapítására a 2020. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

Kérdés esetén kérem, hogy forduljanak bizalommal a Kontrolling Igazgatóság munkatársaihoz (kontrolling@semmelweis-univ.hu).

Budapest, 2019. január 6.

Tisztelettel:

Baumgartnerné Holló Irén
kancellárhelyettes
sk