Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

Tájékoztatom Önöket, hogy a SAP gazdálkodási rendszerben a 2019-es gazdálkodási év 2019. január 2-án kerül megnyitásra.

1. A 2019. évi ideiglenes keretek a vezetői költségvetés elfogadásáig a következő módon nyílnak meg:
a) Költségvetési keretek (OEP, OM, KEPZ)

• Bér- és járulékkeretek (T21-T23):
Ideiglenes keretek nem kerülnek megnyitásra. Ugyanakkor felhívjuk a szíves figyelmet az új kötelezettségvállalások esetében arra, hogy a szervezeti egység gazdálkodása a vezetői költségvetés elfogadásáig is egyensúlyban kell, hogy maradjon.
• Gyógyszerkeret (T26): a 2018. évi 1-11. havi gyógyszerfelhasználásának 95%-a kerül megnyitásra. A Klinikai Központ elfogadott keretekbe nem számítandóak be az egyedi méltányosság és egyéb finanszírozású külön keretek. Az ideiglenes gyógyszerkeretek a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása érdekében már 2019. január 1-jétől elérhetőek lesznek a MedSolution rendszerben.
• Terápiás keret (T27): a 2018. 1-11. hónapok átlagos havi felhasználásának 95%-a kerül megnyitásra.
• Dologi keret (T28): a 2018. 1-11. hónapok átlagos havi dologi keret 80%-a kerül figyelembevételre. A központi feladatok esetében gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
• Felhalmozási keret (T31): kancellár/gazdasági főigazgatói engedély alapján kerülhet megnyitásra ideiglenes keret.
• A GMSZ, a labor, az aneszt és a belső6-os keretek megnyitása – előző évi gyakorlathoz hasonlóan – a 2019. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerül véglegesítésre, majd megnyitásra.

b) Devizás kereteken (DEV):
A devizatandíjas oktatás 2018/2019. I. félévének fennmaradó része, vagyis annak január és február hónapra vonatkozó kerete kerül megnyitásra.

c) Egyéb intézményi kereteken (EINT):
A 2019. évi bevétel könyveléséig – a folyamatos működés biztosításához – megelőlegezett keret nyitható gazdasági főigazgatói engedéllyel.

2. Nyitott vevői, szállítói számlák és megrendelések
A 2018. évi „nyitott” vevői, szállítói számlák és megrendelések átvitele több ütemben történik majd, melyről külön tájékoztató kerül kihelyezésre az Intranetre, a gazdálkodási év lezárásának megfelelően.

3. 2018. évi keretmaradványok kezelése
A 2018. évre kötelezettségvállalást (OM, OEP, KEPZ) nem lehet tenni, kivételt képeznek a folyamatos teljesítésű számlák és a pályázatok terhére történő elszámolások.
A maradványok összegének megállapítására a 2019. évi vezetői költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.
A kötelezettségvállalással nem terhelt keretek (OM, OEP,KEPZ) maradványai zárolásra kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a szervezeti egységek, amelyek működésüket egyéb intézményi bevételből biztosítják. Részükre a folyamatos működéshez szükséges maradványkeret átvitele 2019. évre megtörténik.
A zárolt maradványok felhasználása a 2018. évi költségvetés értékelésének figyelembevételével kerül meghatározásra.

Kérdés esetén kérem, hogy forduljanak bizalommal a Kontrolling Igazgatóság munkatársaihoz (kontrolling@semmelweis-univ.hu).

Budapest, 2019. január 2.

Dr. Szász Károly

126437_GFIKOI_2018_Tájékoztató 2019. évi ideiglenes keretekről