Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

A Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat elsődleges feladata a Semmelweis Egyetem polgárainak jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátása. Ez a gyakorlatban évente több mint húszezer fő Semmelweis Polgár foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátását jelenti. Munkánk során szorosan együttműködünk a Biztonságtechnikai Igazgatósággal és az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatósággal.

A Szolgálat 2021-ben átköltözött a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetébe. Ezzel nemcsak tágasabb ellátókörnyezetben tudjuk a feladatainkat ellátni, de lényegesen egyszerűbbé vált a kapcsolódó kötelező és kiegészítő vizsgálatok megszervezése is.

Az alapellátás keretében az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaalkalmassági vizsgálatokat végezzük. Az ellátások része a szükséges védőoltások beadása is.

A Szakrendelő Intézetbe történő átköltözéssel együtt szolgáltatási palettánk a magasabb progresszivitási szintű szakellátással is bővült, melynek keretében szakmai alkalmassági vizsgálatokat is végzünk.
 

A Semmelweis Családbarát Egyetem Programban meghirdetett szűrővizsgálatok szervezésével egyre inkább előtérbe helyezzük a prevenciót, elősegítve munkavállalóink egészségének megőrzését.

A Szolgálat akkreditált egyetemi képzőhely is, jelenleg három rezidensünk végzi szakképzési programját, továbbá klinikai kutatási programokban is részt veszünk.

 

A Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat SzMSz-ben meghatározott feladatai:

  1. az Egyetem új munkatársainak előzetes, munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése,
  2. az Egyetem munkatársainak időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata,
  3. a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkahelyek szemléje,
  4. a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata,
  5. az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
  6. közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában és az Egyetem katasztrófa-megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
  7. időszakos oltások szervezése,
  8. az egyetemi hallgatók szűrővizsgálata

Az előzetes, soron kívüli, és záróvizsgálatok munkanapokon 8:30 – 14:30 között (pénteken 8:30- 13:30) történnek.
Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat szervezetten, szervezeti egységek szerinti bontásban, éves ütemezésben végezzük. A vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat a munkavállaló munkaköréhez tartozó kockázati tényezők határozzák meg.

Oltás miatti érdeklődés a vakcinainfo@semmelweis.hu email címen lehetséges.

A Szolgálat feladatellátásában az igazgató munkáját szakmai vezetőként támogatja Dr. Szilágyi György klinikai főorvos (kórbonctan-kórszövettan, üzemorvostan, igazságügyi orvostan és sportorvostan szakorvosa, az MLSZ vezető orvosa, a FIFA és a FILA orvosi bizottságának tagja), aki 1985 óta az Egyetem munkatársa és 2006 óta vesz részt a Szolgálat vezetésében.

Munkatársak:

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat
Dr. Varga Péter MBA
igazgató, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakorvosa
66519varga.peter@semmelweis-univ.hu
Dr. Szilágyi György
szakmai vezető, klinikai főorvos kórbonctan-kórszövettan, üzemorvostan, igazságügyi orvostan és sportorvostan szakorvosa
06-1-215-7300, 53423szilagyi.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
06-1-235-6665, balogh.zsuzsanna1@semmelweis-univ.hu
Bocskainé Szép Ágnes
egészségügyi asszisztens
06-1-235-6565, bocskaine.agnes@semmelweis-univ.hu
Dr. Horvainé Plavecz Natália
egészségügyi asszisztens
06-1-235-6565, plavecz.natalia@semmelweis-univ.hu
Kancsár Józsefné
foglalkozás-egészségügyi szakasszisztens
06-1-235-6574, kancsar.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
06-1-215-7300, 53423
Kocsis Katalin
foglalkozás-egészségügyi szakasszisztens
06-1-459-1500, 66195kocsis.katalin@semmelweis-univ.hu
Kovács Gabriella
foglalkozás-egészségügyi szakasszisztens
06-1-235-6660, 66660kovacs.gabriella@semmelweis-univ.hu
06-1-235-6665, lovas.aniko@semmelweis-univ.hu
06-1-235-6665, mogyorodi-vegh.zsuzsanna@semmelweis-univ.hu
Siklósi Lászlóné Dr. Ruby Erzsébet
belgyógyászat, kardiológia és foglalkozás-orvostan szakorvosa
06-1-235-6574, siklosi.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Starcz Erzsébet
foglalkozás-egészségügyi szakorvos
+36 1 235-6660, 66660starcz.erzsebet@semmelweis-univ.hu
Szentesné Szép Mária
foglalkozás-egészségügyi szakasszisztens
06-1-235-6665, szentesne_szep.maria@semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500, 66195szombathelyi.tibor@semmelweis-univ.hu
Dr. Varga Edit
neurológia és foglalkozás-orvostan szakorvosa
06-1-235-6565, varga.edit2@semmelweis-univ.hu