Az Ellátásszervezési Igazgatóság a Semmelweis Egyetem Klinikai Központján belül az Orvosszakmai Főigazgatóság szervezeti egysége, melynek feladatai különösen:

  1. Ellátásfejlesztési feladatai révén az egyetem ellátási hatékonyságának növelése érdekében stratégiai tervezés és javaslattétel a Klinikai Központ részére,
  2. Kórházhigiénés feladatok vonatkozásában az Egyetem klinikáin folyó megelőző higiénés tevékenység koordinálása, segítése, a nozokomiális fertőzések felderítése, kivizsgálása és szükséges esetben a járványok felszámolása, illetve a fertőzéssurveillance tevékenység koordinálása,
  3. a Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat keretében az Egyetem új foglalkoztatottjainak munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata, a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkahelyek szemléje, közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában
    és az Egyetem katasztrófa-megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, továbbá az Egyetem hallgatóinak szűrővizsgálata,
  4. a Sugárvédelmi Szolgálat révén elkészíti a munkahelyi és egyetemi sugárvédelmi szabályzatot, összehangolja és koordinálja az egyes intézetek sugárvédelmi tevékenységét, ellenőrzi az intézetek sugárvédelmi tevékenységét, nyilvántartást vezet, oktatást szervez, sugárvédelmi tervezést szolgáltat, és szükség esetén kezdeményezi a
    hatósági engedélyek, módosítását, visszavonását. Végzi a környezeti radioaktív anyag kibocsátás ellenőrzését. A sugárvédelmi szolgálat és az OSJER laboratórium bevonásával kezeli a vészhelyzeti szituációkat, sugárbaleseteket, rendkívüli eseményeket. Páciens dozimetriai és sugárvédelmi tervezésnél szakértői feladatokat lát el.