Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 15.
506415 Összes oltás

Az Ellátásszervezési Igazgatóság a Semmelweis Egyetem Klinikai Központján belül az Orvosszakmai Főigazgatóság szervezeti egysége, melynek feladatai különösen:

 1. Ellátásfejlesztési feladatai révén az egyetem ellátási hatékonyságának növelése érdekében stratégiai tervezés és javaslattétel a Klinikai Központ részére,
 2. Műszergazdálkodási feladatok révén a jogszabályban meghatározott, nyilvántartásra kötelezett műszerállomány adatainak összesítése, az Egyetem orvostechnikai eszközeinek naprakész nyilvántartása, valamint a műszerbeszerzések tervezésében való közreműködés, a műszergazdálkodási feladatok szabályozásában, irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében való részvétel, amelyet a Gazdasági Főigazgatóság
  szervezetében működő Pénzügyi Igazgatóság irányítása alatt lát el, 
 3. Kórházhigiénés feladatok vonatkozásában az Egyetem klinikáin folyó megelőző higiénés tevékenység koordinálása, segítése, a nozokomiális fertőzések felderítése, kivizsgálása és szükséges esetben a járványok felszámolása, illetve a fertőzéssurveillance tevékenység koordinálása,
 4. a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat keretében az Egyetem új foglalkoztatottjainak munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata, a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkahelyek szemléje, közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában
  és az Egyetem katasztrófa-megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, továbbá az Egyetem hallgatóinak szűrővizsgálata,
 5. Gyógyszervizsgálati kutatástámogató feladatai révén az Egyetem által megkötött, szponzorált klinikai vizsgálatok szerződésállományának kezelése, nyilvántartása, valamint a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal együttműködve a szerződéskötés folyamatának előkészítése, lebonyolítása,
 6. a Sugárvédelmi Szolgálat révén elkészíti a munkahelyi és egyetemi sugárvédelmi szabályzatot, összehangolja és koordinálja az egyes intézetek sugárvédelmi tevékenységét, ellenőrzi az intézetek sugárvédelmi tevékenységét, nyilvántartást vezet, oktatást szervez, sugárvédelmi tervezést szolgáltat, és szükség esetén kezdeményezi a
  hatósági engedélyek, módosítását, visszavonását. Végzi a környezeti radioaktív anyag kibocsátás ellenőrzését. A sugárvédelmi szolgálat és az OSJER laboratórium bevonásával kezeli a vészhelyzeti szituációkat, sugárbaleseteket, rendkívüli eseményeket. Páciens dozimetriai és sugárvédelmi tervezésnél szakértői feladatokat lát el.