A Sugárvédelmi Szolgálat tevékenysége az ionizáló (röntgen és radioaktív) sugárzásokra vonatkozik. Elsősorban sugárvédelmi tanfolyamok szervezésével, oktatással, sugárvédelmi ellenőrzésekkel foglalkozik. Saját mérőeszközökkel is rendelkezik, rtg dózisterek monitorozására hordozható „középnyomású” ionizációs kamrával és radioizotóp azonosítására pedig hordozható, NaI detektoros sokcsatornás analizátorral. Nyilvántartást vezet az egyetemi, ionizáló sugárzásokat alkalmazó munkahelyekről. Felhasználja az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat  adatait, egyetemi elemzés és tájékoztatás céljára.

Szerveződése

Jelenleg a Klinikai Centrum Igazgatójának operatív irányítása alá tartozik a Szolgálat.

Főbb tevékenység

Elsősorban

– a sugárveszélyes tevékenységekhez szakmai és adminisztratív tanácsadás (pl. létesítési és működési engedélyek előkészítése, esetleges radioaktív szennyezettségek mérése, dózisterek monitorozása, javaslatok készítése a védelem megerősítésére, nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztése),

– a sugárvédelmi és személyi dozimetriai adatok nyilvántartása, elemzése, elsősorban az egyetemi éves sugárvédelmi jelentés készítéséhez

– a sugárvédelmi oktatás szervezése és

– a sugáregészségügyi hatóságokkal kapcsolattartás, részvétel azok ellenőrző tevékenységében, az eredmények elemzésében.