Az Egyetemen töltött diákévek mindenki számára maradandó emléket jelentenek. A diploma átvétele, az avatás búcsúpercei után mégis keveseknek marad kapcsolata az Alma Materrel. E kapcsolatot kívánja elősegíteni – a világ nagy egyetemeihez hasonlóan – az 1989. óta tevékenyen működő Baráti Kör.

A Baráti Kör tagja lehet az Egyetem minden volt hallgatója, illetve oktatója, illetve rajtuk kívül bárki, aki a Kör célkitűzéseivel egyetért, bárhol is él a nagyvilágban.

A Baráti Kör fő célkitűzései:

  • Az egyetemi ifjúság eszmei és anyagi támogatása: több ágon folyik az elitteljesítmények pénzbeli szponzorálása is, minderről a Pályázat-ban található részletes információ.
  • Az Egyetem történelmi és jelen értékeinek, kultúrájának feltárása, ápolása, valamint publikálása a Múzeumok – Történeti kronológiák, Galéria, Előadás anyagok menüpontok alatt, továbbá számos más úton is, mint például könyvek és naptárak kiadása a Semmelweis Kiadó együttműködésével, továbbá riportok a „Semmelweis Egyetem” c. egyetemi újságban
  • A barátság nemes eszméjének gondozása Egyetemünkön, ezt jelképezik a rendszeres színvonalas klubestek, valamint a Baráti Kör művészi emléktáblája is a NET aulájában.

Mindemellett még számos egyéb fontos információ található e portálon a Kör tevékenységéről, egész évi programjáról, összejöveteleiről, tagságáról, vezetőségéről, történetéről, valamint a legfrissebb hírek.

Reméljük, ezúton is segíthetjük Önt elhatározásában, hogy belépjen tagjaink sorába, ha még nem tette volna meg!