(Pest, 1744. március 30. – Pest, 1807. február 24.)

Dékán: 1781/82, 1790/91, 1796/97

Orvosi tanulmányait Bécsben folytatta, oklevelet 1773-ban szerzett. Ezután Nagybányán működött, mint kamarai és tiszti orvos. 1777-től a Budára áthelyezett egyetem rendkívüli tanára, majd 1783/84-től kinevezték az Orvoskar élettan tanárává, mely tanszéken haláláig adott elő. Helyettesként oktatta a belgyógyászatot (1785/86), az elméleti orvostant és államorvostant /közegészségtan és törvényszéki orvostan együtt/ (1802/03), valamint az anatómiát (1805/06-1806/07). Átvette Brown tanításait, melyeket igyekezett továbbfejleszteni. Nyilvános gyakorlatait a katonai kórházban tartotta, valamint széles magánpraxist folytatott. Híve volt a magyar orvosi szaknyelv megteremtésének és a magyar nyelvű szakoktatásnak. Elsőként írt magyarul élettan tankönyvet (A physiológiának rövid sommája, Pest, 1789) elsősorban a nemzeti nyelveken (magyar és német) tanuló sebészhallgatók részére. A magyar, német és latin mellett otthonos volt a görög és francia nyelvben is. Csokonai versben örökítette meg nevét (A híres Rácz Sámuel Úrhoz – 1794). Mária Terézia arany érdeméremmel tüntette ki, később királyi tanácsosi címet nyert, illetve Hont vármegye táblabírái sorába választotta. Négy tanévben volt dékán (1780/81, 1785/86, 1790/91, 1796/97), egyszer rektor (1793/94).

(Főbb munkái: Az emberi élet általános ismeretét tanító könyv. Buda, 1772.; Dissertatio inauguralis medica de sanitate conservanda. Vindobonae, 1773.; Orvosi oktatás. Buda, 1776.; A salétrom főzésnek legkönnyebb és legbizonyosabb módgya,… Buda, 1780.; A physiologiának rövid sommája. Pest, 1789.; A nemes magyar nemzethez rövid emlékeztető beszéd, melyben megmutattatik, hogy Magyar-Országban lehet, s kell is a magyar nyelvet, és a magyar tanításokat felállítani, és hogy az universitasnak Pest legjobb hely. Hely n. 1790.; A borbélyi tanításoknak első darabja. Az anatómiáról stb. Pest, 1794.; A borbélyi tanításoknak második darabja. A törvényes orvosi tudományról stb. Pest, 1794.; Orvosi praxis. Buda, 1801.)