M E G H Í V Ó

a Semmelweis Egyetem Baráti Körének
február
hónapban tartandó rendezvényére,
melyet a Fogorvosi Tagozat szervez a Kör minden tagja számára

 

„Paradigmaváltás a magyar fogorvosi ellátásban – közösségi fogászat”

Dr. Németh Orsolya
egyetemi docens, dékánhelyettes, intézetigazgató
(SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)

*

„Speciális ellátást igénylő páciens csoportok
szájhigiénés és dentális állapot felmérése”

Dr. Orsós Mercédesz
egyetemi adjunktus
(SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)

 

A rendezvény ideje és helye:

2024. február 28., szerda 17:00 óra

Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Johan Béla terem
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. XXI. em.

Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

 

Dr. Szomolányi Gy. István                        Prof. emer. Dr. Rosivall László
a Fogorvosi Tagozat elnöke                                         a Baráti Kör elnöke

 

A meghívó letöltése