Semmelweis Egyetem Baráti Köre elnökének 2024. januári tájékoztató körlevele

KEDVES TAGTÁRSUNK, BARÁTUNK!

Szeretettel és barátsággal kívánjuk, hogy
a 2024-es év Mindnyájunk számára
újra békés és örömteli, nagyszerű esztendő legyen!

„A hosszú és boldog élethez szükségünk van az ép testre és az ép lélekre, a pozitív emberi kapcsolatokra, a védelmet és biztonságot nyújtó közösségre, azaz a Baráti Körre!”

Köszönjük, hogy 2023-ban tagságával és/vagy adományával segítette a Baráti Kör sokrétű tevékenységét és kérjük, hogy idén is hasonlóan járuljon hozzá további fejlődésünkhöz!

A Baráti Kör akkor tudja sikeresen fenntartani, és újabbakkal gyarapítani értékteremtő tevékenységét, ha Ön is támogatja a Kört a rendezvények látogatásával, a Semmelweis Egyetem értékes hagyományainak ápolásával, az új hazai és külföldi tagok toborzásával, az adományozók szervezésével, és nem utolsósorban a tagdíjával/adományával. (A hazai tagjainknak csekket mellékelünk; további információ a körlevél végén található*.)

Mindnyájan büszkék lehetünk arra, hogy több különböző, ma már közismert, pályázható Baráti Kör díjjal segítjük, serkentjük kiemelkedő teljesítményre Egyetemünk graduális és posztgraduális hallgatóit!

A Baráti Kör anyagi ereje az utóbbi években az országunk teljesítő képességének növekedése ellenére csökkent; és ez most kiváltképpen igaz az infláció miatt, pedig csak akkor tudjuk folytatni az eddigi szinten ifjúsági és egyéb programjainkat, ha közös erővel változtatunk ezen.

A Kör hatékonyságának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy tovább növeljük tagjaink létszámát; melyben kérjük az Ön segítségét is. Sorainkba várjuk életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül tagként mindazokat, akik szimpatizálnak a Kör célkitűzéseivel, s a Semmelweis Egyetemmel. Külön szeretettel várjuk a PhD és a graduális egyetemi hallgatókat.

Jelentkezési lap letölthető az internetes honlapunkról, de kérhető – befizetési csekkel együtt – közvetlenül is e-mailen (baratikor@semmelweis-univ.hu) vagy telefonon (210-2930/56385).

Kérjük azon tagjainkat, akik eddig nem adták meg e-mail címüket, hogy a könnyebb kapcsolattartás érdekében jelezzék azt felénk a baratikor@semmelweis-univ.hu e-mail címre, hogy a továbbiakban részükre is elektronikusan küldhessük értesítéseinket.

Tagjaink jelentős része rendszeres évi tagdíjbefizetéssel, számosan ezt adománnyal kiegészítve, valamint önkéntes munkával támogatják tevékenységünket. Mindezt baráti szeretettel köszönjük!

Részletes beszámoló:

1.) Múlt évben tartott rendezvényeink:
2023. 05. 03.: Prof. emer. Dr. Makovitzky József „Mesterem Romhányi György”
2023. 05. 31.: Dr. Oszvald Péter „Jó hír az élet és halál küszöbéről”
2023. 09. 27.: Prof. Dr. Nagy Károly „A múmiáktól az űrkutatásig. Egy mikrobiológus orvos
kalandozásai a mikróbák világában.”
2023. 11. 29.: Prof. Dr. Bödör Csaba „Személyre szabott daganatdiagnosztika és terápia a genomika
korszakában”

2.) A Tudomány és Művészet Kórélettana című egyetemi kurzus előadásai a Zoom rendszeren keresztül a Baráti Kör tagjai számára is hozzáférhetőek voltak.
A 2024-es első félévi személyes jelenlétű előadások /helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Issekutz Béla (Barna) előadóterem/, a „csütörtöki boldog órák” online továbbra is követhetőek lesznek a Baráti Kör tagjai számára is. Az előadók elfoglaltsága miatt az előadások sorrendje még változhat.

2024.02.15. 16:30-18:00
1. Visszanézve – Tapasztalataim (Prof. Dr. Bagdy György, egyetemi tanár, Gyógyszerhatástani Intézet, SE)
Példaképek, de kik? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.02.22. 16:30-18:00
2. Burokban született emberiség – Magyarország szerepe a világ űrtevékenységében (Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos)
Csillagokkal a lelkünkben (bevezető előadás Rosivall László)

2024.02.29. 16:30-18:00
3. Nem olvasni vagy olvasni? Mit és hogyan? (Takaró Mihály, író, irodalomtörténész)
Betűkkel vagy képekkel? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.03.07. 16:30-18:00
4. A Cirkusz a légtornásztól az igazgatóságig és tovább (Fekete Péter, főigazgató, Fővárosi Nagycirkusz, ifj. Simet László artistaművész)
Az egyensúly cél, gát vagy természetes (bevezető előadás Rosivall László)

2024.03.14. 16:30-18:00
5. „Bánatában meghasadt a szíve” – Stressz és szív (Prof. Dr. Tomcsányi János, osztályvezető főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház)
Tudás – gyógyítás (bevezető előadás Rosivall László)

2024.03.21. 16:30-18:00
6. A zene nyelvén beszélek (Hegedűs Endre, zongoraművész, zenepedagógus)
A zene gyógyszer is? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.03.28. 16:30-18:00
7. ETT – szakmai-etikai tapasztalatok átadásának kontinuitása (Prof. Dr. Mandl József, professor emeritus, Molekuláris Biológiai Tanszék, SE)
Egészségtudomány, egészségügy – gazdasági húzóágazat (bevezető előadás Rosivall László)

2024.04.04. 16:30-18:00
8. „Statisztikával hazudni könnyű.., .de statisztika nélkül még könnyebb.” (Dr. Ferenci Tamás, biostatisztikus)
Kinek higgyünk? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.04.11. 16:30-18:00
9. A színészi pálya tanulsága (Rudolf Péter, igazgató, színész, rendező, Vígszínház)
Játék vagy nem játék? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.04.18. 16:30-18:00
10. Botanika izgalmas világa (Papp László, biológus, igazgató, Botanikus kert, Debreceni Egyetem)
Műveljük kertünket, de minek? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.04.25. 16:30-18:00
11. Ki beszél helyesen? Internetes támogatás a nyelvhasználatban. (Dr. habil. Minya Károly, intézetigazgató, főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)
Mondj 5 szót, megmondom, ki vagy (bevezető előadás Rosivall László)

2024.05.02. 16:30-18:00
12. Hogyan éltünk túl 123 évet? (Dr. Bogsch Erik, az Igazgatóság elnöke, Richter Gedeon Nyrt.)
Érdekérvényesítés – Építés – Szerencse (bevezető előadás Rosivall László)

2024.05.09. 16:30-18:00
13. Üzenet – Jelnyelvtől a koreográfiáig és azon túl (Frenák Pál, koreográfus, pedagógus)
Táncolni nehéz, vagy csak ilyen az élet? (bevezető előadás Rosivall László)

2024.05.16. 16:30-18:00
14. Ezeréves barátság: érdekességek a lengyel–magyar múltból (Zsille Gábor, költő, műfordító, publicista, szerkesztő)
Embert barátjáról vagy ellenségéről? (bevezető előadás Rosivall László)
Tesztvizsga

3.) Az egyetemi ifjúság támogatására 2023-ban is kiemelt hangsúlyt helyeztünk.
• A Semmelweis Egyetem kollégiumainak igazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 120 000 Ft-tal jutalmazta a Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó hallgatóit.
• Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Várszegi Kornélia pályázatára a Baráti Kör 250 000 Ft-ot biztosított az egyetemi hallgatók testnevelésének és szabadidős sportjának fejlesztésére.
• 2023. május 18-án a Semmelweis Szalonban tartott Kerpel Tehetségnap keretében kerültek átadásra a legkiválóbb hallgatók Kerpel-díjai, melyhez a támogatást a Semmelweis Egyetem Baráti Köre biztosította (4 x 50 000 Ft). Az idén kiváló tudományos és közéleti tevékenységéért Dr. Kovács Orsolya Tünde PhD-hallgatót, Dr. Bátai Bence PhD-hallgatót, Dr. Kotmayer Lili PhD-hallgatót, valamint Kollár Kristófot, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) hallgatóját díjazták.
• A Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak (4 x 100 000 Ft) átadására december 8-án, az Egyetem Dies Academicus ünnepségén került sor. A pályázat 35 év alatti PhD hallgatók vagy predoktorok számára került meghirdetésre, az Egyetem Doktori Iskolájának keretében végzett tudományos munka bemutatására. A felhívásra 21 pályamű érkezett. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a 2023. évi díjazottak: Bedics Gábor, Halasy Viktória, Dr. Lakatos Péter Pál és Rokai János.

4.) A Baráti Kör ifjúsági díjait 2024-ben öt területen tervezzük meghirdetni! Ezek:
• A hagyományos Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna ifjúsági pályázat: 120-100-80 eFt-os díjak.
• Összesen 400 eFt díjazás kiváló doktorandusz (PhD) hallgatók jutalmazására – a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsával együttműködve.
• Az egyetemi testnevelés támogatása: 250 eFt – a Testnevelési és Sportközpont igazgatójának pályázata alapján.
• A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőinek jutalmazása: összesen 120 eFt – a Fórum zsűrijének javaslata alapján.
• A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program támogatása 2×50 eFt-os Kiválósági Díjjal – együttműködés a Kerpel-Fronius Program Tanácsával.

5.) 2023-ban a Baráti Kör az alábbi két koszorúzáson képviseltette magát:
• Június 30.: az Egyetem Belső Klinikai Tömbjének udvarán tartott Semmelweis Napi megemlékezésen Prof. emer. Dr. Rosivall László helyezett el koszorút Semmelweis Ignác szobránál.
• November 3.: a Nemzeti Fórum Egyesület a Honvédelmi Minisztérium közreműködésével koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Magyar Orvos Hősi Halottak Emlékművénél (Budapest VIII., Üllői út 78/a.). A rendezvényen a Semmelweis Egyetemet és a Semmelweis Egyetem Baráti Körét Várszegi Kornélia és Prof. Dr. Wenger Tibor képviselte.

Ne feledjük, Balassi Bálint,
ha ma élne így írna

EGY TAGSÁGI ÉNEK

Kollegák! mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az Baráti Körnél?
Holott érkezésünkkor sok jó tagunk szól,
kivel ember ugyan él;
A terem jó illatot, az kert szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Azt se feledjük, hogy a legértékesebb dolog minden javak közül az, amivel mi rendelkezünk, ahogy ezt Madarassy István kérésünkre bronzba öntötte 2009-ben.

 

A Baráti Kör programjainak megvalósításához nélkülözhetetlen a támogatás és a rendszeres szolgáltatások biztosítása az Egyetem vezető szervei részéről – mindezekért köszönetünket fejezzük ki elsősorban Prof. Dr. Merkely Béla rektor úrnak, Dr. Pavlik Lívia kancellár asszonynak, valamint Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató úrnak és munkatársaiknak.

Újévi jókívánságainkat megerősítve, szeretettel várjuk a személyes találkozásokat Önnel, szeretteivel, munkatársaival, barátaival a Kör rendezvényein!

Nagyrabecsüléssel és baráti üdvözlettel a Kör Vezetőségének minden tagja nevében,

Budapest, 2024. január 12.

 

Prof. emer. Dr. Rosivall László
a Baráti Kör elnöke

 

* A Baráti Kör működésének fenntartása – az Egyetem által nyújtott támogatás mellett – a tagság által fizetett tagdíj, valamint adományok segítségével történik. A tagdíj címén javasolt támogatás összege magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében legalább 1500Ft/év, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig legalább 500Ft/év. (Kérjük, hogy a mellékelt csekken történő befizetést lehetőleg még január-február folyamán szíveskedjék megtenni, így csökkenthető a banki kezelési költség.)
Külföldön élő aktív dolgozó tagjainknak legalább 50 USD/év, nyugdíjas tagok esetében pedig 20 USD/év, illetve a megfelelő forint, vagy Euro összegű tagdíj javasolt. A befizetés külföldről banki átutalással történhet (csekken, sajnos, már nem) az alábbi címre: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)
SOTE Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)
Számlaszám: 10300002-20314006-00003285
(SWIFT-kód: MKKB HU HB)
(IBAN szám: HU09 1030 0002 2031 4006 0000 3285)

 

 

A KÖRLEVÉL LETÖLTÉSE