Értesítjük Önt, mint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének tagját, hogy a 2022. évi közgyűlésünk

időpontja: 2022. november 28. (hétfő) 16:00 óra; határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon 16:30 óra;
helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb /1089 Budapest, Nagyvárad tér 4./ XVIII. emeleti Könyvtár.

A közgyűlésre Önt tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1.) Elnöki beszámoló a Baráti Kör 2022. évi tevékenységéről, terveiről
Dr. Rosivall László

2.) A Fogorvosi Tagozat tevékenysége
Dr. Szomolányi Gy. István

3.) Tájékoztató a Baráti Kör taglétszámának alakulásáról
Dr. Molnár László

4.) Pénztárosi beszámoló
Aknai Károlyné

5.) A Felügyelő Bizottság jelentése
Dr. Kelemen Zsolt

6.) Egyebek

Fontos kérdésekben közös döntéseket kell hoznunk, ezért számítunk megjelenésére.

Nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel,

Dr. Molnár László
a Baráti Kör titkára

Prof. emer. Dr. Rosivall László
a Baráti Kör elnöke

Letölthető anyag