A Semmelweis Egyetem, mint munkáltató, elkötelezett a krízishelyzetbe került munkavállalói megsegítése iránt, ezért a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetséggel és az Alkalmazotti Tanáccsal egyetértésben Szociális Krízis Alap, és az abból nyújtható krízis-támogatás létrehozásáról döntött.

Aki legalább 3 éve az egyetemen dolgozik, és krízishelyzet okán megromlottak az életkörülményei, támogatási igényt nyújthat be személyesen, a 1085 Bp. Üllői út 22. első emeleten, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség irodájában (Selye János Doktorandusz Kollégium épületében). Ügyfélfogadás a Bizottság titkáránál kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján,  a krizisalap@semmelweis.hu  címen, vagy a +36 30 016 4471 egyetemi mobilszámon munkaidőben. 

Kattintson ide a gyakran ismételt kérdésekért ↓

Letölthető dokumentumok

SZKA Bizottság

A bizottság elnöke: 
Feketéné dr. Szabó Éva, rektorhelyettes

A bizottság tagjai:

  • Ádám Éva, főigazgató helyettes, Gazdasági Főigazgatóság
  • Dr. Kormos Andrea, kabinetvezető, Rektori Kabinet
  • Kiss Balázs, alelnök, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
  • Horváth Balázs, tag,  Alkalmazotti Tanács

A bizottság titkára:
Fehér Franciska, Érdekképviseleti Iroda

Gyakran ismételt kérdések

Ki veheti igénybe?

– Minden olyan egyetemi polgár, aki kérelme benyújtásakor legalább három éve a Semmelweis Egyetem munkavállalója. A munkaviszony számításakor, az Egyetemen eltöltött időszakba a modellváltás előtti közalkalmazotti jogviszony is beleszámít.

– Aki a kérelme benyújtása előtt három éven belül nem igényelt segítséget a Szociális és Krízis Alaptól.

– Aki vállalja, hogy a támogatás kifizetésétől számított egy éven belül, illetve a bruttó egymillió forintot elérő támogatás esetén a kifizetéstől számított két éven belül a munkaviszonyát nem szünteti meg a Semmelweis Egyetemen, felmondással vagy közös megegyezéssel.

Milyen esetekben fordulhatok segítségért a Szociális Krízis Alaphoz?

– Munkavállaló munkaképességének tartós, vagy végleges nagymértékű romlása, súlyos betegsége esetén.

– Munkavállaló közeli hozzátartozója munkaképességének tartós, vagy végleges nagymértékű romlása, súlyos betegsége esetén.

– Munkavállaló életkörülményeit, így különösen lakhatást, életvitelét közvetlenül érintő vagy azt befolyásoló súlyos elemi kár, katasztrófa esetén.

– Egyéb, megélhetését közvetlenül fenyegető élethelyzet esetén (ezt minden esetben kérjük részletezni).

Mekkora összeget igényelhetek?

– Maximum bruttó 2.000.000 azaz kétmillió forintot.

Mekkora összeget kaphatok?

– A Bíráló Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a megítélt összegről. Ez lehet kevesebb, mint az igényelt összeg. A megítélt összeget Rektor úr hagyja jóvá. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. A megítélt összeg mindig bruttó, ezért abból a munkavállalói járulékokat levonják kifizetéskor. Ez alól az érvényes adójogszabályok szerint csak az elemi kárra történő kifizetés jelent kivételt, ahol nem kerül levonásra járulék.

Mi történik, ha elutasítják a kérelmemet?

– A Bíráló Bizottság a formai követelmények vagy feltételek nem teljesülésekor vagy elutasítja a kérelmet, vagy hiánypótlást kér a kérelmezőtől. Elutasítás esetén újabb kérelmet lehet beadni három éven belül is.

Honnan tudom meg, hogyan döntöttek a kérelmemről?

– A Szociális és Krízis Alap titkára a Bizottság döntése után írásban tájékoztatja az igénylőket.

Mennyi idő elteltével kapom meg a megítélt összeget az igénylés beadásától?

– A Bíráló Bizottság három havonta ülésezik, vagy a beérkezett igények számától függően, havonta. A kifizetés az elbírálást követő hónap 30-ig történik meg. Erről a Bizottság titkára tájékoztatja az igénylőket.

Felgyorsítja az ügyintézést, ha csak elektronikus úton nyújtom be a kérelmemet?

– A kérelmeket mindig eredeti példányban kell benyújtani, személyesen, vagy körpostával. Javasoljuk a kérelem személyes benyújtásához előzetes egyeztessen időpontot az 53804 melléken. Az ügyintézést az gyorsítja fel, ha a kérelmező pontosan feltünteti az adatait és megadja mobiltelefonos elérhetőségét.

Tudnak segíteni számomra, ha nincs számítógépes hozzáférésem, nehezen, vagy nem megoldható számomra a szkennelés, illetve fénymásolás?

– Igen. Az irodánkban segítséget nyújtunk mindenben, ami a kérelem beadáshoz szükséges. Kérjük, hogy ehhez mindig egyeztessen előre időpontot az 53804 melléken.

Adhatok be kérelmet, ha a nem közvetlen családtagomat szeretném segíteni?

– Az egyetem munkavállalója saját jogán nyújthat be kérelmet. A kérelem elbírálásakor csak a közös háztartásban élő, közvetlen hozzátartozót tudjuk figyelembe venni (férj, feleség, gyermek, egyes esetekben szülők).

Az egyik munkatársam segítségre szorul, az ő számára szeretnék segítséget kérni, mit kell tennem?

– Az egyetem munkavállalója saját jogán nyújthat be kérelmet, ezért tájékoztassa a lehetőségről és adja meg neki a Szociális Krízis Alap titkárának elérhetőségét. (53804 mellék)

Tűz eset történt a lakásban/házban, erre adhatok -e be kérelmet?

– Igen, adhat. Ilyen esetben kérjük csatolni a Tűzeseti Hatósági Bizonyítványt, biztosítási kárfelmérést.

A megítélt összeget vissza kell fizetnem?

– Amennyiben kérelme a rektori -kancellári utasításban foglalt feltételeknek, valamint a formai követelményeknek megfelel, ez egy egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Visszafizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha kérelem második oldalán szereplő felmondásra és közös megegyezésre vonatkozó feltételeket nem teljesíti. Azaz a támogatás kifizetésétől számított 1 éven belül, vagy az 1.000.000 Ft-ot elérő támogatás esetén 2 éven belül, a Semmelweis Egyetemmel fennálló munkaviszonyának, szolgálati jogviszonyának megszüntetését kezdeményezi, felmondással vagy közös megegyezéssel. Ebben az esetben a támogatás időarányos visszafizetésére köteles. A visszafizetési határidő elmulasztása esetén a munkabérből a folyósított összeg levonásra kerül.

Ki tudja meg, hogy segítséget kértem, és mekkora összeget kaptam?

A Bizottság minden tagjának és a titkárának szigorú titoktartási kötelezettsége van. Ezért sem a kollégák, sem a munkahelyi vezetők nem tudhatják meg, hogy ki, mikor és miért fordult segítségért a Szociális Krízisalap Bizottsághoz. A konkrét ügyekról csak a Bizottság öt tagja és a titkár tud részleteket. Rektor úr elé is csak egy határozat kerül aláírásra a megítélt összeggel, részleteket ő sem tudhat. A bérszámfejtésen dolgozó kollégák csak a rektori aláírással ellátott határozatot kapják meg, ez alapján történik az utalás. Azonban az SAP rendszerben rögzítésre kerül a kifizetés ténye, így a vállalt felmondási tilalom is megjelenik ameddig a kötelezettség tart.

KÉRJÜK KEDVES MUNKATÁRSAINKAT, HOGY KÉRELMEIKKEL KAPCSOLATOSAN, MINDEN ESETBEN A BENYÚJTÁS ELŐTT VEGYÉK FEL A KAPCSOLATOT A SZOCIÁLIS KRÍZIS ALAP – BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TITKÁRÁVAL.