Az Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot.

Klinikai Központ elnöke – Dr. Szabó Attila, klinikai rektorhelyettes, aki felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

A Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységei…

A Klinikai Központ elnöke irányítja az Orvosszakmai Főigazgatóságot.

Az elnök tevékenységét a Klinikai Központ Elnöksége, valamint a Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testülete segíti