a Semmelweis Egyetem
72 nap
20 óra
9 perc
9 mp

2015. június 9-én, 89 évesen elhunyt Hutás Imre professzor, a Pulmonológiai Klinika egykori igazgató professzora, az orvostudományok doktora, volt egészségügyi miniszter.

Prof_Hutás_Imre_11Hutás Imre évtizedeken keresztül a magyar tüdőgyógyászat egyik meghatározó alakja volt. Pályáját a Pulmonológiai Klinikán kezdte, később a János Kórház osztályvezető főorvosa, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgató főorvosa (1970-78), majd egészségügyi miniszterhelyettes és miniszter (1978-87) volt. A Pulmonológiai Klinika tanszékvezető professzori székét 1987-1993 között töltötte be, ezután professor emeritus-ként vett részt a német nyelvű oktatásban és a szakorvosképzésben. Közelebbi kutatási területét a légúti obstrukcióval járó betegségek patomechanizmusa képezte. Hozzájárult a korszerű légzésfunkciós diagnosztika elterjedéséhez, nagy szerepet játszott a hazai légzési intenzív osztályok megalapításában. Tanítványai hozzá hasonlóan országos jelentőségű szaktekintélyekké váltak. Közleményeinek száma meghaladta a 250-et, számos könyv szerkesztője, társszerkesztője volt.

Bár az utóbbi években ritkán járt be, a Pulmonológiai Klinika dolgozói között sokan személyesen ismerték. Közvetlen utóda, Magyar Pál professzor már 6 éve nincs közöttünk. Elmentek a nagy elődök. Családja gyászában kegyelettel osztozva a Pulmonológiai Klinika dolgozói tisztelettel és hálával megőrzik Hutás Imre professzor emlékét.

Dr. Losonczy György egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.