Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és az Auro-Science Kft. között 2020.02.03-án, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Sejtmozgás-elemző mikroszkóp beszerzése ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük.
A szerződés SAP száma: 462000 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
A kedvezményezett szervezeti egység: Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A szerződés nettó összege: 29.735.000,-Ft.
A szerződés futamideje: 2020.02.02-202.05.04 (3 hónap)

Budapest, 2020. február

Beszerzési Igazgatóság