IX. évfolyam 7. szám · 2008. május 30.

blank
blank
blank
20080700.jpg

Alsó címlapképen CEREC 3 fogászati forgácsoló gép, amelyet a Semmelweis Egészségügyi Kft. által szervezett Fogászati Nyílt Napon mutattak be a nagyközönségnek május 9-én.
Cikk a 6. oldalon.

Felső címlapképen az épülő Tűzoltó utcai Oktatási Központ.
Cikk a 3-4-5. oldalon.
Címlapfotók: D. Kiss Balázs

A lapszám letölthető itt PDF-formátumban

E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.

Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja.

blank
Hírek, események – röviden csak weben
blank
Hírek, események – röviden
Választhatunk-e kultúrát?
Publicisztika
Intézményfejlesztési Terv – nagyszabású elképzelésekkel
Az Egyetemi Szenátus április 17-i ülésén Szél Ágoston intézetvezető egyetemi tanárt bízta meg az Intézményfejlesztési Terv (IFT) gondozásával. E döntés kapcsán professzor úr segítségével végigvettük ennek a 2006-11-ig terjedő programgyűjteménynek néhány fontosabb, érdekesebb pontját. Áttekintve az egyetem működési területeinek fejlesztési koncepcióját, kirajzolódik egy expanzióval egy időben minőségi fejlesztést célzó felsőoktatási intézmény jövőképe.
Korszerű fogászati eljárások bemutatása
Nemzetközi színvonalú kezelésben részesülhetnek azok a páciensek, akik a Fogorvostudományi Kar új Oktatási Centrumában fordulnak szakemberhez. A 2007-ben birtokba vett épületben nemcsak hallgatók képzése folyik, hanem az egyes klinikákon a profilnak megfelelő betegellátás is. A május 9-én – a Semmelweis Egészségügyi Kft. szervezésében – megtartott Fogászati Nyílt Napon a sajtó képviselői és a szakmai érdeklődők is bepillanthattak a digitális technikával felszerelt fogorvosi kezelőkbe.
Küzdelem a gyermekhalál ellen
Széchenyi-díjjal ismerték el Schuler Dezső professor emeritus kivételesen magas színvonalú és nemzetközileg is elismert tevékenységét, amelyet a gyermekgyógyászat és a gyermekonkológiai ellátás fejlődése érdekében végzett. A II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika nyugalmazott egyetemi tanárának adományozott életműdíjat tekinthetjük a példás elhivatottság és orvosi magatartás elismerésének is. A professzorral először a díjról beszélgettünk.
Gyermeksebészeti műszer alapítványi támogatásból
A Béres Alapítvány támogatásának köszönhetően modern sebészeti eszközzel gyarapodik az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika. A csaknem hétmillió forintos nagyfrekvenciás elektrosebészeti készüléket a gyermeksebészetek közül az országban elsőként egyetemünkön használják majd.
Sikeres kutatáshasznosítás magyar földön
Ritkán fordul elő, hogy magyar kutató saját forrásból finanszírozva gyógyszerfejlesztését itthon eljusson kísérletével a kettes klinikai fázisig. Kéri Györgynek ez sikerült. Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetben lévő MTA Pathobiokémiai Kutatócsoport helyettes vezetője elsők között alapított hazánkban biotech céget, s bár többször hívta munka az USA-ba, mindenképpen itthon akar élni és dolgozni. A kutatóprofesszor kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenységéért Jedlik Ányos Innovációs Díjban részesült. Először az említett fejlesztéséről kérdeztük.
Az első öt év után…
Átalakulóban a Pályázati és Innovációs Igazgatóság
Tudományos Tallózó
A prevenció letéteményesei: sportszakemberek
Megújulóban a TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéke. Tavaly kinevezett vezetője, Tóth Miklós egyetemi tanár úgy véli, hogy érdemes jobban kihasználni a kar és az egyetem nyújtotta lehetőségeket. A tanszék profiljára támaszkodva főleg a megelőző medicinában tudnának többet nyújtani.
Egy női foglalkozás története
Bábatörténeti kiállítást nyitottak május 16-án az Egészségtudományi Karon. A hónap végéig látható tárlat megnyitójának résztvevőit dr. Mészáros Judit főigazgató köszöntötte, dr. Vingender István főigazgató-helyettes nyitotta meg a kiállítást.
Szakma és érzelem az első műszív-beültetés után
Az Ér- és Szívsebészeti Klinikán végzett első hazai műszív-beültetés apropóján készült kétrészes interjúsorozatunk második felében Merkely Béla professzorral, egyetemünk Kardiológiai Központjának igazgatójával beszélgetünk többek között a kardiológusok szerepéről, a donáció jövőjéről.
Csáth-életműből multimodalitású dokumentumdráma
Brenner József – írói nevén Csáth Géza – orvos-író, zenekritikus egykori munkahelyének helyszínén, egyetemünk Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján A varázsló kertje című Csáth (élet)művet feldolgozó dokumentumdráma bemutatója előtt, április 14-én sajtótájékoztatót tartottak a Nemzeti Színház innovatív alkotói.
Alkoss! Egyetemi Kulturális Napok 2008
„A címben megfogalmazott felszólítás, hogy »Alkoss!«, nagy becsapást hordoz magában. Azt hihetnénk, hogy ez olyan egyszerű kis dolog. Felkelünk, fogat mosunk, reggelizünk, és elkezdünk alkotni. Na nem! Ez nem megy mindig így. Alkotni nagyon gyakran gyötrelmes kínlódás, és ahogy egyre több a megírt vers, a kiizzadt novella, a lerajzolt kép, egyre nagyobb a belső dilemmánk, hogy jó-e az, amit alkottunk, és vajon érdekel-e valakit. A kínlódásos gyötrelem természetesen örömet is tartogat... De mit ér a csoda, csodálat nélkül? Az alkotás is akkor indul el útjára, amikor befogadóra talál.” – írja Táncos László, a Semmelweis Kiadó igazgatója az alkalomra megjelent kiadvány bevezetőjében, és minden szava súlyosan igaz.
Hirdetés

Semmelweis Egyetem | Semmelweis Egyetem újság | Első cikk |