Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
Összesen: 1 cikk

IX. évfolyam 5. szám · 2008. április 14.

20080500.jpg

Címlapon fent: Uveitis Kurzus volt Budapesten. Simon Taylor (London Moorfilds Eye Hospital), Peter McCluskey (Sydney, Ausztrália), Sue Lightman (London, Moorfildes Eye Hospital), Németh János és Nagy Zoltán Zsolt egyetemi docens –
cikk a 10. oldalon.

Címlapon lent: Alvásdiagnosztikai labor nyílt gyermekek számára az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán –
cikk az 7. oldalon. Fotó: dr. Szabó Attila

A lapszám letölthető itt PDF-formátumban

E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.

Hírek, események – röviden
Várakozás
Publicisztika
Költségvetésről és fejlesztések-ről
A tavalyinál nehezebb év vár egye-temünkre az idén. Sok múlik azon, hogy milyen ügyesen gazdálkodnak majd a szervezeti egységek – jegyezte meg az aktuális egyetemi költségvetés kapcsán Ivády Vilmos gazdasági főigazgató, akit a fejlődés, előrehaladás buktairól és egyebek mellett a központi épület elodázhatatlan felújításáról is faggattunk.
Folytatni kell a műszíves progra-mot
Újabb úttörő lépésével ismét a figye-lem központjába került a szívsebészet hazai zászlóshajójának tekinthető Ér- és Szívsebészeti Klinika, ahol 16 évvel ezelőtt végezték az első hazai szívtranszplantációt, idén februárban pedig az első magyarországi műszív-beültetést. Kétrészes interjúsorozatunkban elsőként a sebészcsapatot vezető Szabolcs Zoltán professzorral beszélgettünk a műtétről, a transzplantáció lehetőségeiről és a szívsebészet helyzetéről.
Elektronikus egyetemi publikációs adatbázis
Januártól a Központi Könyvtár honlap-ján (www.lib.sote.hu) már elérhető az egyetemi tudományos közlemények nyilvántartása. A saját fej-lesztésű kezdeményezés nyomán immár a legmodernebb formában követhető kutatóink, intézeteink és egye-temünk e teljesítménye. Az adatbázis felelősei, kézbentartói Áncsán Gizella módszertani vezető és Szluka Péter informatikus, számítástechnikai vezető. Segítségükkel tájékozód-tunk.
Alvászavarok vizsgálata gyermekkorban
Február végén nyitották meg házi ünnepség keretében az alvásdiagnosztikai laboratóriumot az I. számú Gyermekgyógyászati Klinikán. A nefrológiai osztály ad helyet a diagnosztikai eszközök mellett terápiás készülékkel is felszerelt egységnek. A megnyitón dr. Tulassay Tivadar klinikaigazgató köszöntötte a megjelenteket, kiemelten dr. Böszörményi Nagy György professzort, a Magyar Alvásdiagnosztikai Társaság volt elnökét. Dr. Szabó Attila, a kétágyas laboratórium megálmodója, megalkotója és vezetője mutatta be ezt az új részleget, azon kevés helyek egyikét, amely gyermekek alvásdiagnosztikáját teszi lehetővé.
Az egészség érték!
Sikeres képzések az ETK TSZI-ben
Az Egészségtudományi Kar Továbbképzési és Szakképzési Intézetében jártunk, az újpesti Erkel utcában. Perkó Magda intézetvezető do-censt kérdeztük az itt folyó munkáról.
Sikeres képzések az ETK TSzI-ben
Az Egészségtudományi Kar Továbbképzési és Szakképzési Intézetében jártunk, az újpesti Erkel Gyula utcában. Perkó Magda intézetvezető docenst kérdeztük az itt folyó munkáról.
Növekedhet-e a gondolat?
Trimarán Üzletfejlesztési Program. „Ami túlél, növekszik”, írta Parti Nagy Lajos. Tolnai Kata szerkesztő pedig így folytatta a gondolatot e lap hasábjain: (a túlélők, a naggyá vált emberek) „céljaikat töretlen megvalósításba vigyék. Az akadályokat ugródeszkának használták, nem pedig léc alatti átbú-vást mentegető indoknak.” Akár ez is lehetne a mottója annak a folyamatnak, amit egy szellemi termék fut be, amíg üzleti értelemben vett értékké válik, és elkezd alkotóinak hasznot termelni. Ami túlél, növekszik – ez az innováció sok kreativitást, kitartást igénylő folyamatának vezérelve. Hűvös Ágnes írása.
Orvostörténeti vetélkedő a Semmelweis Múzeumban
Mindenki nyert, mondhatták a verseny-zők és a szervezők is azon az ünnepélyes eredményhirdetésen, amelyet az első orvostörténeti vetélkedő zárásaként rendeztek március 18-án a Semmelweis Múzeumban. A medicina megismerésében a múzeum segí-tett a maga gazdag lehetőségével, és a hallgatók olyan tudásra tehettek szert, amelynek birtokában még jobb orvosokká válhatnak.
Tervek határok nélkül
„Két dolgot szeretek a legjobban a világon: a csokoládét és mindennek megkeresni a határát – akár a legnagyobb méretben (csilla-gászat), akár a legkisebben (atomfizika), akár a tudomány és a művészet köztit, akár az ember telje-sítőképességét!“ – így jellemzi magát Fröhlich Georgina, az ELTE TTK fizika és csilla-gász szakán végzett sugárfizikus PhD hallgató, a Kar Kiváló Hallgatója díj és a Köztársasági Ösztön-díj birtokosa, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program résztvevője, minősített triatlon sporto-ló, és egy kamarazenekar tagja.
Dr. Györgyi Sándor (1932–2008)
Egy gazdag életút
Prof. emeritus Istvánfi Csaba (Testnevelési és Sporttudományi Kar) testnevelő tanári diplomáját 1958-ban, kosárlabda szakedzői oklevelét 1967-ben vette kézhez. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Pszichológia Szakán 1967-ben végzett, majd 1973-ban summa cum laude minősítéssel doktorált. A pszichológiai tudomány kandidátusa fokozatot 1981-ben nyerte el.
Kép a TF nemzetközi kapcsolatairól
A Testnevelési és Sporttudományi Kar hosszú hagyományokra épülő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Ennek történetét ismertette kérdéseimre a témában járatos dr. Kőmíves Veronika, a TF Tudományos és Nemzetközi Csoport vezetője. A kar alapítása után nagyon hamar, már az 1930-as években megalapozta és kiépítette bázisait szerte a világban magas rangú sportegyetemeken és sporttudományi intézményekben. Az akkori vezetők ambicionálták, és rövid idő alatt elérték, hogy oktatási intézményként részt vegyenek az olimpiai mozgalomban. Ennek a színvonalas munkának az eredménye, hogy a 280 magyar olimpiai bajnok és edzőik között sok a TF diplomával rendelkező. Egyenes következménye lehet az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a világon összesen két nemzetközi edzőképző akadémiája közül az egyik éppen a Karon működik.
Könyvajánló
Kopper László, Tímár József: Molekuláris Onkológia
Az Egészségügyi Menedzserképző Központ hirdetményei
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Semmelweis Egyetem | Semmelweis Egyetem újság | Első cikk |


Összesen: 1 cikk