A Semmelweis Egyetem Újság az egyetem munkatársai és a hallgatók számára készül. A nyári időszak kivételével havonta jelenik meg háromezer példányban, felelős kiadója az egyetem rektora, a szerkesztést a Kommunikációs Igazgatóság végzi. A lap elkészítését szerkesztőbizottság felügyeli, melyben az egyetem vezetése és minden kara képviselteti magát.

legfrissebb szám

Várjuk a Híreket!

hirek@semmelweis.hu címen várjuk az egyetemi egységek információit (pályázati és kutatási eredmények, kitüntetések, az egészségügyi ellátás területén nyújtott eredmények, eszközbeszerzések, hallgatói élet, oktatási- és sporteredmények, stb.), meghívóit (konferenciák, szakmai napok, rendezvények, versenyek, stb.).

Az újság feladata

Felelős kiadó:
Dr. Merkely Béla rektor

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Romics Imre

Főszerkesztő (Semmelweis Hírek):
Janicsek-Dobozi Pálma

Az újságot szerkeszti:
Szepesi Anita
szepesi.anita@semmelweis.hu

Szerkesztőség:
Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
Kommunikációs Igazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26.
hirek@semmelweis.hu
Telefon: +36 1 459-1500/55392

Az Orvosegyetem című lap jogutódja.

A 28 oldalas kiadvány beszámol az egyetem mindennapi életéről, a legfontosabb rendezvényekről, a mindenkit érintő közérdekű információkról, hírekről. Feladata elsősorban az egyetemi közélet történéseinek megjelenítése, az egyetemen született kiemelkedő tudományos, oktatói, hallgatói és klinikumi eredmények, innovációk bemutatása, valamint az egyetemen folyó tudományos-, oktatói – és gyógyító munka népszerűsítése. Az újságban esetenként képriport is helyet kap, amelynek célja, hogy a nagy méretű fotók segítségével egy-egy témát még közelebb hozzon az olvasókhoz.

A lap folyamatosan nyomon követi az egyetemen elnyert uniós pályázatok lebonyolítását és az intézményi fejlesztéseket, emellett interjúkban mutatjuk be az egyetem egységeinek vezetőit, szakdolgozóit, valamint a kiváló eredményt elért hallgatókat.

Minden hónapban egy oldalon szerepelnek az egyetem kihelyezett képzése, az Asklepios Campus Hamburg német nyelvű hírei, továbbá egy angol nyelvű híroldal, ahol elsősorban a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolók kapnak helyet.