Rövid története

 

Az 1960-as években kezdődtek azon törekvések, hogy egy központi sugárvédelmi egységet kellene kialakítani az intézetek, klinikák sugárvédelmi feladatainak koordinálására, javítására. Így alakult ki egy sugárvédelmi csoport, mely a 16/2000. EüM rendelethez igazodva Sugárvédelmi Szolgálattá alakult, a korábbi csoport vezetőjének, Dr. Farkas György szakmai irányításával. Ezt követően 2004 elején Dr. Kaposi D. András egyetemi docens (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) vezetésével, helyettese: Dr. Mózsa Szabolcs (Radiológiai Klinika), működött a Szolgálat. 2004. őszétől Dr. Kanyár Béla fizikus, nyugdíjas egyetemi tanár kapott megbízást a Szolgálat vezetésére, részmunkaidőben, helyettese pedig Dr. Voszka István (Biofizikai és Sugárvédelmi Intézet), szintén részmunkaidőben. 2014 novemberétől a Szolgálat vezetője Taba Gabriella, helyettese továbbra is Dr. Voszka István.