A Rektori Kabinet a Semmelweis Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező központi szervezeti egysége, vezetője a kabinetvezető.

A Rektori Kabinet a rektor jogszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, valamint egyéb feladatainak ellátásában, jogköreinek gyakorlását segítő, abban közreműködő, ezekhez kapcsolódó stratégiai döntéseket előkészítő, véleményező, javaslattevő és adminisztratív feladatokat ellátó szervezeti egység, amely a rektor közvetlen irányítása alatt áll.

A Rektori Kabinet munkájában részt vesznek a rektorhelyettesek, valamint – a rektor ilyen rendelkezése alapján, a rektor által meghatározottak szerint – részt vehet a rektori tanácsadó, a rektori biztos és a rektor által kijelölt szervezetiegység-vezető.

A Rektori Kabinet további feladatai különösen:

 • stratégiai döntés-előkészítő és végrehajtás-ellenőrző tevékenység, amellyel közvetlenül támogatja a rektor, a rektorhelyettesek, valamint a rektor tanácsadó testületeinek munkáját;
 • a rektor feladatkörébe tartozó szakmai kérdésekben koncepciók kidolgozása, szervezet-és működésfejlesztési, valamint egyéb elemzések, javaslatok készítése;
 • tanácsadói tevékenység ellátása, előzetes állásfoglalás döntési tervezetek megalapozottságáról, koncepciók véleményezése;
 • a rektor és a rektor által vezetett egyes vezető testületek döntéseinek, javaslatainak, állásfoglalásainak előkészítése, a döntések végrehajtásának nyomon követése;
 • a rektor által megjelölt, alaptevékenységekre vonatkozó célok vonatkozásában közreműködik az ezek teljesítéséhez szükséges anyagi és más erőforrások szükségességének kijelölésében, figyelemmel kíséri a gazdasági terület javaslatait és adatait, a rektor részére feldolgozza ezeket, e tekintetben folyamatos kapcsolatot tart a kancellár irányítása alatt álló szervezeti egységekkel, és képviseli irányukba a rektort;
 • közreműködés a rektor és a rektorhelyettesek vezetői feladatainak és hatásköreinek gyakorlásában, amelynek keretében megbízásukból és nevükben eljárhat az irányított, illetve felügyelt, valamint más szervezeti egységek és vezetőik irányába;
 • a rektori vezetés feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásának összehangolása;
 • a rektor egyedi döntése alapján közreműködés, támogatás – a kancellár által irányított szervezeti egységek kivételével – valamely szervezeti egység részére feladatainak ellátásában;
 • a Professzorok Semmelweis Kollégiuma működésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása;
 • a rektor által vezetett értekezletek, megbeszélések előkészítése;
 • a rektor külső, különösen nemzetközi megjelenéseivel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a rektor, a rektorhelyettesek tevékenységével kapcsolatos szervező, kapcsolattartó és adminisztratív feladatok, a rektor körüli személyi titkári feladatok ellátása;
 • a Semmelweis Egyetem Családbarát Programjának működtetésével kapcsolatos feladatok;
 • a Közhasznúsági Felügyelő Bizottság munkáját támogató feladatok ellátása.

Tovább a szervezeti egységekhez →