Ügyintézési segédletek hallgatóknak, doktorjelölteknek és oktatóknak

Űrlap címe                           
Célszemély Letöltés

1.a Nyilatkozat formai követelményekről 25-50 oldalas angol nyelvű disszertáció esetén

 Hallgató Letöltés (doc)

1.b Nyilatkozat formai követelményekről 70- 150 oldalas disszertáció esetén

Hallgató Letöltés (doc)

2. Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére (költségtérítéses, önköltséges hallgatók részére)

Hallgató Letöltés (doc)

3. Szüneteltetési kérelem

Hallgató Letöltés (doc)
4. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre volt doktoranduszoknak Hallgató Letöltés (doc)
5. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre képzés nélküli fokozatszerzőknek Doktorjelölt Letöltés (doc)
6. Javaslat a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottság tagjaira Doktorjelölt Letöltés (doc)

7. Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjaira

Doktorjelölt Letöltés (doc)
8.

Az értekezés formai követelményei a 2020. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatókra vonatkozóan

Doktorjelölt Letöltés (doc)
9. Könyvtári adatlap Doktorjelölt Letöltés (doc)

10. Doktori (PhD) szigorlati jegyzőkönyv

Doktorjelölt Letöltés (doc)

11. A doktori értekezés védésének menete

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

12. Doktori (PhD) értekezés védésének jegyzőkönyve

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

13. A doktori fogadalom szövege

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

14. Doktori (Ph.D.) házi védés jegyzőkönyve

Hallgató, doktorjelölt Letöltés (doc)

15. Predoktori (gyakornoki) pályázat

 

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

16. Javaslat doktori képzési program indítására

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

17. Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására

Témavezető-jelölt  Letöltés (doc)

18. A Doktori Iskolák finanszírozása

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

19. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés eljárási díjai, a közreműködők tiszteletdíjai

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

20. Doktori (PhD) fokozatszerzési követelmények tudományszakonként

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

21. Publikációs feltételek a társadalomtudományi tudományszakokon

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

22. A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező nemzetközi és hazai folyóiratok

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

23. A doktori képzésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Hallgató  Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

24. Honosítási kérelem

Doktorjelölt  Letöltés (doc)

 

25. Pályázat tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

26. Költségvetés-tervezet kurzustámogatás kéréséhez

 Témavezető  Letöltés (doc)

 

27. Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről

Doktorjelölt  Letöltés (doc)

 

2. Egyéb segédletek

Űrlap címe Célszemély Letöltés
Hallgatói befizetés Neptunban Jelentkező Letöltés (doc)
Költség támogatás kérése  Oktatóknak Letöltés (doc)