Ügyintézési segédletek hallgatóknak, doktorjelölteknek és oktatóknak

Űrlap címe                           
  Letöltés

1. Nyilatkozat formai követelményekről 70- 150 oldalas disszertáció esetén

  Letöltés (doc)

2. Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére (költségtérítéses, önköltséges hallgatók részére)

  Letöltés (doc)

3. Szüneteltetési kérelem

  Letöltés (doc)
4. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre volt doktoranduszoknak   Letöltés (doc)
5. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre képzés nélküli fokozatszerzőknek   Letöltés (doc)
6. Javaslat a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottság tagjaira   Letöltés (doc)

7. Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjaira

  Letöltés (doc)
8.

Az értekezés formai követelményei a 2020. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatókra vonatkozóan

  Letöltés (doc)
9. Könyvtári adatlap   Letöltés (doc)

10. Doktori (PhD) szigorlati jegyzőkönyv

  Letöltés (doc)

11. A doktori értekezés védésének menete

  Letöltés (doc)

12. Doktori (PhD) értekezés védésének jegyzőkönyve

  Letöltés (doc)

13. A doktori fogadalom szövege

  Letöltés (doc)

14. Doktori (Ph.D.) házi védés jegyzőkönyve

  Letöltés (doc)

15. Predoktori (gyakornoki) pályázat

 

  Letöltés (doc)

16. Javaslat doktori képzési program indítására

  Letöltés (doc)

17. Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására

   Letöltés (doc)

18. A Doktori Iskolák finanszírozása

   Letöltés (doc)

19. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés eljárási díjai, a közreműködők tiszteletdíjai

   Letöltés (doc)

 

20. Doktori (PhD) fokozatszerzési követelmények tudományszakonként

   Letöltés (doc)

 

21. Publikációs feltételek a társadalomtudományi tudományszakokon

   Letöltés (doc)

 

22. A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező nemzetközi és hazai folyóiratok

   Letöltés (doc)

 

23. A doktori képzésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

   Letöltés (doc)

 

24. Honosítási kérelem

   Letöltés (doc)

 

25. Pályázat tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására

   Letöltés (doc)

 

26. Költségvetés-tervezet kurzustámogatás kéréséhez

   Letöltés (doc)

27. Nyilatkozat eredetiségről és szerzői jogról

 

Letöltés (doc)

28. Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről

  Letöltés (doc)

29. Tájékoztató a doktori értekezés elkészítéséhez

  Letöltés (doc)

30. Nyilatkozat a házi védés jegyzőkönyve alapján történt módosításokról

  Letöltés (doc)

 

2. Egyéb segédletek

Űrlap címe Célszemély Letöltés
Hallgatói befizetés Neptunban Jelentkező Letöltés (doc)
Költség támogatás kérése  Oktatóknak Letöltés (doc)