Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

 

Könyvtárunk a 2021. évben és már idén is számos új kötettel gazdagodott. Ezekből adunk itt ízelítőt.

 

 

 

Hidden stories – the Life Reform Movements and Art / Beatrix Vincze, Katalin Kempf, András Németh (eds.). – Berlin [etc.] : Peter Lang, cop. 2020. – 370 p. : ill. ; 22 cm. – (Erziehung in Wissenschaft und Praxis ; Band 13.)

ISBN 978-3-631-81148-1

 

 

 

 


 

 

 

 

Buda Béla

A lélek egészsége : a mentálhigiéné alapkérdései / Buda Béla. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. – 340 p. ; 20 cm

ISBN 963-1932-761

 

 

 


 

 

A tanulás helyei : iskolaépítészet / szerk. Tamáska Máté, Sárkány Péter. – Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2017. – 139 p. : ill., 22 cm. – (Térformák-társadalomformák)

ISBN 978-963-9987-24-1

 

 

 

 

 


 

 

Reformpedagógia és életreform : recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok / szerk. Boreczky Ágnes, Vincze Beatrix. – Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. – 274 p. : ill., 20 cm. – (Neveléstudomány-történeti tanulmányok)

ISBN 978-963-693-889-5

 

 

 

 

 


 

 

Fazekas Gábor

A neurorehabilitáció alapjai / Fazekas Gábor, Klauber András, Komoly Sámuel. – Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2021. – 184 p. : ill., színes ; 24 cm. – (Mindennapi rehabilitáció)

ISBN 978-963-226-716-6

 

 

 


 

 

 

This little puffin / comp. by Elizabeth Matterson ; ill. by Claudio Munoz. – rew. ed. with new illustr. – London : Penguin Group, 1991. – 321 p. : ill. ; 20 cm. – (Puffin Books)

ISBN 978-0-140-34048-8

 

 

 


 

 

Sally Goddard Blythe 

Akaratlagos figyelem, biztos egyensúly, csodálatos összhang : a sikeres tanulás ABC-je / Sally Goddard Blythe ; Lawrence J. Beuret és Peter Blythe közrem. ; [ford. Fedina László és Fedina Lídia]. – Budapest : Medicina, 2014. – 500 p. : ill. ; 23 cm

ISBN 978-963-226-493-6

 

 

 


 

 

 

 A gyermekrehabilitáció sajátosságai / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. – Budapest : Medicina, 2019. – 800 p. ; ill.

ISBN 978-963-226-692-3

 

 

 

 


 

 

 

Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. – Budapest : Medicina, 2017. – 641 p. : ill., színes ; 24 cm

ISBN 978-963-226-604-6

 

 

 


 

 

Pálfi Sándor

Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója : az óvodai játék jelene – és amilyen lehetne / Pálfi Sándor. – Budapest : Sprint Kft., 2019. – 155 p. : ill. ; 24 cm. – (Óvodai nevelés : óvodapedagógiai könyvsorozat “A gyermek mindenek felett álló érdekében, ISSN 2063-7705 )

ISBN 978-615-809-973-8

 

 

 


 

 

 

Gyermekneurológia / szerk. Hollódy Katalin. – Budapest : Medicina Kvk., 2019. – XXVII, 588 p. : ill. ; 29 cm

ISBN 978-963-226-721-0

 

 

 

 


 

 

Janet Mills

Music in the primary school / Janet Mills. – 3. ed. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. – XIII, 173 p. : ill. ; 24 cm. – (Oxford music education series )

ISBN 978-0-19-336495-0

 

 

 

 


 

 

Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre. – 4. jav., bőv. kiad. – Budapest : Medicina Kvk., 2017. – 714 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 978-963-226-643-5

 

 

 

 

 

 


 

 

Kagan, Spencer                                                                                                                                                                             Cooperative learning (magyar)

Kooperatív tanulás / Spencer Kagan ; [ford. Baross Dóra et al.]. – Budapest : Ökonet Kft., 2001. – [362] p. : ill. ; 30 cm. – (Mestersége: Tanár, ISSN 1585-9002 )

ISBN 963-008-294-2

 

 


 

 

Lantos Rezsőné

Ének-zene : az általános iskola 1. osztálya számára / Lantos Rezsőné, Lukin Lászlóné ; [2012-ben átdolg. B. Horváth Andrea]. – Eger : Eszterházy Károly Egyetem, cop. 2013. – 80 p. : ill., színes + 1 db mell. ; 24 cm

ISBN 978- 963-197-387-7

 

 

 

 


 

 

Lantos Rezsőné

Ének-zene : az általános iskola 2. osztálya számára / Lantos Rezsőné, Lukin Lászlóné ; [2013-ban átdolg. B. Horváth Andrea]. – [Budapest] : Oktatási Hivatal, cop. 2013. – 95 p. : ill., színes + 1 db mell. ; 24 cm

ISBN 978- 963-197-655-7

 

 

 

 


 

 

 

Buzási Miklós

Zeneterapeuta / Buzási Miklós. – Komló : Szerzői kiadás , 2014. – 179 p. : ill. ; 20 cm

ISBN 978-963-08-8394-8

 

 

 

 


 

 

Győrffy Mária

English for doctors (német)
Deutsch für Mediziner : eine praktische Hilfe für Ärzte, Zahnärzte, Medizinstudenten und Krankenschwestern im Umgang mit deutschsprachigen Patienten – mit ausfürlichem Hörtext / Mária Győrffy ; übersetzt: Betty und Renate Bagossy. – 2., erweit. Ausg. – Gyula : Dupla Zöld Kft. , 2012. – 255 p. : ill. ; 24 cm

ISBN: 978 963 0610001

 

 


 

 

 

Kognitív viselkedésterápia / szerk.: Perczel-Forintos Dóra, Mórotz Kenéz. – 4., átdolg. és bőv. kiad.. – Bp. : Medicina Kvk. , 2019. – 888 p. ; 25 cm

ISBN 978 963 226 706 7

 

 

 


 

 

 

Goddard Blythe, Sally

Reflexek, tanulás és viselkedés : Betekintés a gyermeki elmébe : A tanulási és magatartási problémák nem-invazív megoldása / Sally Goddard Blythe ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. – Budapest : Medicina Könyvkiadó , 2015. – 183 p. : ill. ; 26 cm

ISBN 978 963 226 541 4

 

 


 

 

Hislop, Helen J.
Daniels and Worthingham’s muscle testing (magyar)

Az izomműködés manuális vizsgálata Daniel és Worthingham módszerével / Helen J. Hislop, Jacqueline Montgomery. – Budapest : Medicina Könyvkiadó , 2011. – XVIII, 475 p. : ill. ; 28 cm

ISBN 978 963 226 333 5

 

 

 


 

 

 

Forrai Katalin

Music in Preschool / Katalin Forrai, Jean Sinor. – Queensland : Sound Thinking , 1998. – 215 p. : ill. ; 30 cm

ISBN 978 0 9586297 0 6

 

 

 


 

 

Hári Mária

Human principium / [szerk. Földesi Renáta, Túri Ibolya, Kollega Tarsoly István]. – Budapest : Semmelweis Egyetem Pető András Kar , 2021. – 75 p. ; 21 cm

ISBN 978 615 81451 2 1

 

 

 

 

 


 

 

Pető András

Filozófia / [szerk. Földesi Renáta] ; [ford. Balogh Brigitta]. – [Budapest] : Semmelweis Kiadó , 2021. – (A konduktorképzés jegyzetei). – 140 p. ; 24 cm

ISBN 978 963 331 535 4