Könyvtárunk új beszerzéseiből adunk ízelítőt a kedves Olvasóknak.

 

 

Győrffy Mária

English for doctors : Authentic consulting, room activities for doctors, dentists, students and nurses with accompanying recorded material / Mária Győrffy. – 2nd ed.. – Pécs : Idióma , 2013. – 293 p. : ill. ; 24 cm + MP3 CD mell.

ISBN 9789630470454

 

 

 

 

Falus Iván – Ollé János

Az empirikus kutatások gyakorlata : adatfeldolgozás és statisztikai elemzés / Falus Iván, Ollé János. – Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet , cop. 2008. – 339 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-19-6011-2

 

 

 

 

 

 

A konduktív pedagógia alapelvei és módszertana : Szigorlati segédanyag / [Szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya]. – Budapest : Semmelweis Egyetem Pető András Kar , 2023. – 212 p. ; 24 cm. – (A konduktorképzés jegyzetei )

ISBN 978-615-81451-5-2

 

 

 

 

Barcsi Antal

Gyermekvédelmi útmutató : módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak / Barcsi Antal. – 2. jav. kiad.. – Szeged : Mozaik Kiadó , 2011. – 95, [1] p. ; 24 cm

ISBN 9789636975425

 

 

 

 

 

Gyarmathy Éva

Diszlexia a digitális korszakban / Gyarmathy Éva. – Piliscsév : Műszaki Könyvkiadó , cop. 2015. – 197 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 9789631646122

 

 

 

 

 

Perlai Rezsőné

Matematika az óvodában : kézikönyv óvodapedagógusok számára / Perlai Rezsőné. – Budapest : Flaccus Kiadó , 2016. – 255, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9786155278259

 

 

 

 

 

A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára / szerk.: Mesterházi Zsuzsa, Szekeres Ágota. – 2., jav. kiad.. – Budapest : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar , 2023. – 636, [1] p. ; 23 cm

ISBN 978-963-7155-70-3

 

 

 

 

 

 

Labanc Györgyi

A biológiai sokszínűség jó gyakorlatai az óvodában / Labanc Györgyi, Petőné Vígh Katalin, Szalay Krisztina. – [Budapest] : Flaccus Kiadó , 2022. – 221 p. : ill., színes ; 24 cm

ISBN 978-615-5278-75-4

 

 

 

 

 

The Palgrave handbook of disability sport in Europe : Policies, structures and participation / Caroline van Lindert, Jeroen Scheerder, Ian Brittain editors. – Basingstoke : Palgrave MacMillan , 2023. – LI, 613 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-3-031-21758-6


 

 

Sivan, Manoj

Oxford handbook of rehabilitation medicine / Manoj Sivan [et al.]. – Third Edition. – Oxford : Oxford University Press , 2019. – XVI, 658 p. : ill. ; 18 cm. – (Oxford Handbooks )

ISBN 978-0-19-878547-7

 


 

 

 

Kolár Pavel
Clinical rehabilitation / Pavel Kolár et al.. – Praha : Alena Kobesová , 2013. – XXXIII, 764 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-80-905438-0-5

 

 

 


 

 

 

European countries overviews / [ed. by Nadia Koltcheva, Vera Coelho]. – Sofia : New Bulgarian University Press, cop. 2022. – 159 p. ; 30 cm

ISBN 978-619-233-214-3

 

 

 


 

 

 

Programs for social and emotional skills development for early and preschool children : applied in european countries / [ed. by Nadia Koltcheva et al.]. – Sofia : New Bulgarian University Press, cop. 2022

ISBN 978-619-233-214-3

 

 

 


 

 

 

European assessment measures : social and emotional competences and development for children aged 0 to 7 years old / [ed. by Nadia Koltcheva, Carla Peixoto, Vera Coelho]. – Sofia : New Bulgarian University Press, cop. 2022

ISBN 978-619-233-216-7

 

 

 


 

 

Smith, Samuel James

Windows into the history & philosophy of education / Samuel James Smith. – Dubuque, Iowa : Kendall Hunt Pub., cop. 2020. – XVII, 251 p. : ill. ; 28 cm

ISBN 978-1-7924-2463-2

 

 

 


 

 

 

The boy who could run but not walk: understanding neuroplasticity in the child’s brain / Karen Pape with Jonathan Webb. – Toronto: Barlow Book Co., cop. 2016. – 342 p. ; 24 cm

ISBN 978 1988025056

 

 

 


 

 

 

Disability and social change: private lives and public policies / Sonali Shah and Mark Priestley. – Bristol : Policy Press, 2011. – V, 217 p. ; 24 cm

ISBN 978 1847427861

 

 

 

 

 

 

Babbie, Earl

A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; [ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann]. – 6., átd. kiad. – Budapest : Balassi Kiadó, 2008. – [742 p.] ism. oldalsz. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-456-000-5

 

 

 


 

 

Szokolszky Ágnes

A pszichológiai kutatás módszertana / Szokolszky Ágnes. – Budapest : Osiris Kiadó, 2020. – 671 p. : ill. ; 24 cm. – (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)

ISBN 978-963-276-385-9

 

 

 


 

 

Sántha Kálmán

Multikódolt adatok kvalitatív elemzése / Sántha Kálmán. – Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2013. – 326 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-9955-40-0

 

 

 

 


 

 

 

A rehabilitációs pszichológia szakterületei / [szerk. Mészáros Gabriella, Kovács Péter]. – Budapest : Aura Kiadó, 2022. – 207 p. : ill., színes ; 20 cm. – (Rehabilitációs füzetek ; 4.)

ISBN 978-963-7913-61-7

 

 

 


 

 

 

Kereki Judit

Utak: a kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése / Kereki Judit. – Budapest : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2017. – 310 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-7155-69-7

 

 

 


 

 

Halász Gábor – Fazekas Ágnes

A tudás keletkezése: pedagógiai kalandozás három kontinensen / Halász Gábor, Fazekas Ágnes. – Budapest : Gondolat K., 2020. – 446 p. : ill. ; 24 cm. – (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194)

ISBN 978-963-556-049-3

 

 

 


 

 

 

A didaktika kézikönyve: elméleti alapok a tanítás tanulásához / főszerk. Falus Iván, szerk. Szűcs Ida. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2022. – 841 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978 963 454 842 3

 

 

 


 

 

 

Neuroorthopädie-Disability Management: multiprofessionelle Teamarbeit und interdisziplinäres Denken / Hrsg. Walter Michael Strobl [et al.]. – Berlin : Springer-Verlag, 2021. – XXVI, 680 p. : ill., színes ; 26 cm

ISBN 978-3-662-61329-0

 

 

 


 

 

 

Therapeutisches Arbeiten in der Neuroorthopädie / Hrsg. Walter Michael Strobl [et al.]. – Berlin : Springer-Verlag, 2021. – XIX, 477 p. : ill., színes ; 24 cm

ISBN 978-3-662-60492-2

 

 

 


 

 

 

Sántha Kálmán

Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába / Sántha Kálmán. – Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2009. – 162 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-7338-99-1

 

 


 

 

Sántha Kálmán

Kvalitatív tartalomelemzés / Sántha Kálmán. – Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2022. – 131 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-9955-95-0

 

 

 

 


 

 

Sántha Kálmán

Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban / Sántha Kálmán. – [Budapest] : Gondolat Kiadó, 2006. – 124 p. : ill. ; 20 cm. – (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494)

ISBN 963-9610-78-X

 

 

 


 

 

 

Sántha Kálmán

Trianguláció a pedagógiai kutatásban / Sántha Kálmán. – Budapest : Eötvös József Kiadó, 2015. – 132 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-963-9955-63-9

 

 

 


 

 

Young disabled people: aspirations, choices and constraints / Shah, Sonali. – London : Routledge, 2008. – 124 p. ; 24 cm. – (Monitoring change in education)

ISBN 978-0754645771

 

 

 


 

 

 

The Praeger handbook of special education / ed. by Alberto M. Bursztyn. – Westport, Connecticut : Praeger Pub., 2007. – XVI, 199 p. : ill. ; 26 cm

ISBN 978-0313332623

 

 

 


 

 

Hidden stories – the Life Reform Movements and Art / Beatrix Vincze, Katalin Kempf, András Németh (eds.). – Berlin [etc.] : Peter Lang, cop. 2020. – 370 p. : ill. ; 22 cm. – (Erziehung in Wissenschaft und Praxis ; Band 13.)

ISBN 978-3-631-81148-1

 

 

 

 


 

 

A tanulás helyei : iskolaépítészet / szerk. Tamáska Máté, Sárkány Péter. – Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2017. – 139 p. : ill., 22 cm. – (Térformák-társadalomformák)

ISBN 978-963-9987-24-1

 

 

 

 


 

 

Reformpedagógia és életreform : recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok / szerk. Boreczky Ágnes, Vincze Beatrix. – Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. – 274 p. : ill., 20 cm. – (Neveléstudomány-történeti tanulmányok)

ISBN 978-963-693-889-5

 

 

 

 


 

 

Fazekas Gábor

A neurorehabilitáció alapjai / Fazekas Gábor, Klauber András, Komoly Sámuel. – Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2021. – 184 p. : ill., színes ; 24 cm. – (Mindennapi rehabilitáció)

ISBN 978-963-226-716-6

 

 

 


 

 

 

This little puffin / comp. by Elizabeth Matterson ; ill. by Claudio Munoz. – rew. ed. with new illustr. – London : Penguin Group, 1991. – 321 p. : ill. ; 20 cm. – (Puffin Books)

ISBN 978-0-140-34048-8

 

 

 


 

 

Sally Goddard Blythe 

Akaratlagos figyelem, biztos egyensúly, csodálatos összhang : a sikeres tanulás ABC-je / Sally Goddard Blythe ; Lawrence J. Beuret és Peter Blythe közrem. ; [ford. Fedina László és Fedina Lídia]. – Budapest : Medicina, 2014. – 500 p. : ill. ; 23 cm

ISBN 978-963-226-493-6

 

 

 


 

 

 

 A gyermekrehabilitáció sajátosságai / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. – Budapest : Medicina, 2019. – 800 p. ; ill.

ISBN 978-963-226-692-3

 

 

 


 

 

 

Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. – Budapest : Medicina, 2017. – 641 p. : ill., színes ; 24 cm

ISBN 978-963-226-604-6

 

 

 


 

 

Pálfi Sándor

Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója : az óvodai játék jelene – és amilyen lehetne / Pálfi Sándor. – Budapest : Sprint Kft., 2019. – 155 p. : ill. ; 24 cm. – (Óvodai nevelés : óvodapedagógiai könyvsorozat „A gyermek mindenek felett álló érdekében, ISSN 2063-7705 )

ISBN 978-615-809-973-8

 

 

 


 

 

 

Gyermekneurológia / szerk. Hollódy Katalin. – Budapest : Medicina Kvk., 2019. – XXVII, 588 p. : ill. ; 29 cm

ISBN 978-963-226-721-0

 

 

 

 


 

 

Janet Mills

Music in the primary school / Janet Mills. – 3. ed. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. – XIII, 173 p. : ill. ; 24 cm. – (Oxford music education series )

ISBN 978-0-19-336495-0

 

 

 


 

 

Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre. – 4. jav., bőv. kiad. – Budapest : Medicina Kvk., 2017. – 714 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 978-963-226-643-5

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Buzási Miklós

Zeneterapeuta / Buzási Miklós. – Komló : Szerzői kiadás , 2014. – 179 p. : ill. ; 20 cm

ISBN 978-963-08-8394-8

 

 

 


 

 

Győrffy Mária

English for doctors (német)
Deutsch für Mediziner : eine praktische Hilfe für Ärzte, Zahnärzte, Medizinstudenten und Krankenschwestern im Umgang mit deutschsprachigen Patienten – mit ausfürlichem Hörtext / Mária Győrffy ; übersetzt: Betty und Renate Bagossy. – 2., erweit. Ausg. – Gyula : Dupla Zöld Kft. , 2012. – 255 p. : ill. ; 24 cm

ISBN: 978-963-0610001

 

 


 

 

 

Kognitív viselkedésterápia / szerk.: Perczel-Forintos Dóra, Mórotz Kenéz. – 4., átdolg. és bőv. kiad.. – Bp. : Medicina Kvk. , 2019. – 888 p. ; 25 cm

ISBN 978-963-226-706-7

 

 

 


 

 

 

Goddard Blythe, Sally

Reflexek, tanulás és viselkedés : Betekintés a gyermeki elmébe : A tanulási és magatartási problémák nem-invazív megoldása / Sally Goddard Blythe ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. – Budapest : Medicina Könyvkiadó , 2015. – 183 p. : ill. ; 26 cm

ISBN 978-963-226-541-4

 

 


 

 

Hislop, Helen J.
Daniels and Worthingham’s muscle testing (magyar)

Az izomműködés manuális vizsgálata Daniel és Worthingham módszerével / Helen J. Hislop, Jacqueline Montgomery. – Budapest : Medicina Könyvkiadó , 2011. – XVIII, 475 p. : ill. ; 28 cm

ISBN 978-963-226-333-5

 

 

 


 

 

 

Forrai Katalin

Music in Preschool / Katalin Forrai, Jean Sinor. – Queensland : Sound Thinking , 1998. – 215 p. : ill. ; 30 cm

ISBN 978-0-9586297-0-6

 

 

 


 

 

Hári Mária

Human principium / [szerk. Földesi Renáta, Túri Ibolya, Kollega Tarsoly István]. – Budapest : Semmelweis Egyetem Pető András Kar , 2021. – 75 p. ; 21 cm

ISBN 978-615-81451-2-1

 

 

 

 


 

 

Pető András

Filozófia / [szerk. Földesi Renáta] ; [ford. Balogh Brigitta]. – [Budapest] : Semmelweis Kiadó , 2021. – (A konduktorképzés jegyzetei). – 140 p. ; 24 cm

ISBN 978-963-331-535-4