Tájékoztató a Neptun.Net rendszer pénzügyi moduljáról A hallgatók által fizetett összegek befizetési módja többféle lehet, ezen belül a hallgató által szabadon megválasztható. Egyetemünk befizetési megoldásként a átutalásos és a bankkártyás befizetést választotta.

A befizetési kötelezettségek megállapítása, kirovása

A díjfizetési kötelezettségeket a hallgató számára a tanulmányi osztály állapítja meg. A tandíjakat és a kar által meghatározott egyéb befizetéseket a NEPTUN rendszeren keresztül rója ki a hallgatónak, aki a pénzügyi felületen a kiírt tételek alatt találja ezeket.

A befizetendő díjak megosztási szabályának meghatározása

A megosztási szabályok használatával a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy előre megadják, hogy az általuk fizetendő különböző díjakat milyen arányban szeretnék majd megosztani a különböző befizetők közt (pl. feléről adóigazolást kér az apja nevére, a másik feléről pedig egy számlát a munkahelye számára). Mindez a ‘Megosztási szabályok’ gomb megnyomásával érhető el. A tételkiírás során a program rákérdez arra, hogy alkalmazza-e ezeket a szabályokat, hiszen ennek nem minden esetben van értelme (tandíjnál van, de egy elvesztett index pótlásáért befizetendő összegnél valószínűleg nincs). A hallgató a befizető adatainak megadásánál, ha átutalással fog fizetni, a befizető adatait, a bankszámlaszámot és az adószámot kötelezően ki kell, hogy töltse.

Igazolások

1. Kifizetésekről szóló igazolások

A NEPTUN rendszerben történt regisztráció alapján, az adóév végén az adóigazolásokat, a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve hallgatói jogviszony megszűnése esetén a hallgató kérésére, tárgyév közben a tanulmányi osztály adja ki. Az igazolások átvétele tárgyév január 30-ig történik.

2. Befizetésekről szóló igazolások

A tandíj és a költségtérítés befizetéséről a NEPTUN rendszer számlát készít. Ha a hallgató a befizetésről számlát kért, mivel a számla adatai nem módosíthatóak, az igazolás is ezeket az adatokat fogja tartalmazni.

A befizetések végrehajtása

A hallgatói befizetés banki átutalással vagy bankkártyával történhet.

1. Bankkártyás fizetési mód

A bankkártyás teljesítés bejelölése után lehetőség van kiírt tétel, IV díj, szolgáltatások, különeljárási díj befizetésére. A bankkártyás teljesítés, a hallgató szempontjából úgy jelenik meg, mintha egy internetes áruházban vásárolna kártyájának felhasználásával. Ebben az esetben a program egyfajta virtuális POS terminálként működik. Első lépésben összegyűjti a hallgató által elvégezni kívánt pénzügyi műveletek adatait, majd ezek alapján felveszi az OTP bankkártyás rendszerével a kapcsolatot, és így lehetővé teszi a hallgató számára a kártya adatainak megadását, s ezzel a pénz befizetését.
A szolgáltatás a hallgatók számára ingyenes. A kártyaelfogadó rendszer VISA, VISA Electron és MasterCard és az OTP Bank által kibocsátott Maestro kártyákat fogadja el. Akinek nincs ilyen, annak a számlájához igényelnie kell ilyen kártyát.

Amennyiben a befizetési kötelezettséget nem magánszemély, hanem cég teljesíti, úgy a befizetés csak banki átutalással történhet.