Lekérdezés neve Hibakód Hiba leírása Hiba oka Javítás a Neptunban
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0007 Ha a gyermekgondozás jogcíme GYED, akkor a jogosultság kezdete és vége közötti intervallum maximum 2 év lehet. Ha a gyermekgondozás jogcíme GYED, akkor a jogosultság kezdete és vége közötti intervallum maximum 2 év lehet. Ha az előnyben részesítés alapja „Gyermekgondozási díj (GYED)”, akkor a Jogosultság kezdete és a Jogosultság vége intervallum nem haladhatja meg a 2 évet.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Előnyben részesítés tabulátor fül „Jogosultság kezdete” és „Jogosultság vége” dátummezők közötti intervallum 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0011 A hallgató első állampolgársága kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket. A hallgató első állampolgársága kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Állampolgárságok” mező értéke
Figyelem: Az állampolgárság napi aktuális adat!
A FIR az Országoknál is kezeli a hatályosságot, mely megtalálható a Törzsadatok/Országok listájában.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0016 A hallgató születési helyének települése kötelező adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni. A hallgató születési helyének városa kötelező adat. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Személyes adatok tabulátor fül ” Születési város” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0021 Nappali munkarenden 1. magyar állampolgárságú hallgatók; 2. miniszteri ösztöndíjas évi 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő Európán kívüli állampolgárok; 3. miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő európai állampolgárok; 4. miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi, illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgárok; 5. nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgárok; 6. viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgárok 7. a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott képzésben részt vevő, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára esetében kötelező TAJ számot megadni. A hallgató TAJ száma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül ” TAJ szám” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0022 Ha a hallgatónak van magyar állampolgársága, akkor az adóazonosító jel megadása kötelező. A hallgatónak hiányzik az adóazonosító jele. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Adóazonosító jel” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0025 Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme csak a következők egyike lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme a következők egyike sem lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Tartózkodási jogcím” mező. Szorosan összekapcsolódik a hallgató által beadott okmányokkal.
FIR 2. számú hírlevélhez kiadott táblázat pontosan tartalmazza a Tartózkodási jogcím feladásával kapcsolatos szabályokat. A hírlevél tartalmazza, hogy bizonyos tartózkodási jogcímhez milyen okmányokat kell rögzíteni a Hallgatók (5400) menüpont Okmányok tabulátor fül alatt. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0026 Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme a következők egyike sem lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme a következők egyike sem lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Tartózkodási jogcím” mező. Szorosan összekapcsolódik a hallgató által beadott okmányokkal.
FIR 2. számú hírlevélhez kiadott táblázat pontosan tartalmazza a Tartózkodási jogcím feladásával kapcsolatos szabályokat. A hírlevél tartalmazza, hogy bizonyos tartózkodási jogcímhez milyen okmányokat kell rögzíteni a Hallgatók (5400) menüpont Okmányok tabulátor fül alatt. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0027 Ha a hallgató rendelkezik magyar állampolgársággal, akkor a tartózkodási jogcím nem adható meg. Ha a hallgató csak magyar állampolgársággal rendelkezik és magyarországi születésű, akkor a tartózkodási jogcím nem adható meg. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Tartózkodási jogcím” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0028 Ha a hallgató első és második állampolgársága sem magyar, akkor a tartózkodási jogcíme kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (TARTJCIM) található értékkészletből vehet fel értéket. Tartózkodási jogcím adat hiányzik. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Tartózkodási jogcím” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0030 Magyarországi cím esetében a település azonosítóját kötelező megadni, amelynek az értéke csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletből vehet fel értéket. Nem magyarországi cím esetében a település nevét szövegesen kötelező megadni. A cím települése nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Cím tabulátor fül, „Város” (Település) mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0031 A cím közterülete kötelező adat. A cím közterülete nincs megadva. (A címből az utca mező nincs kitoltve.) Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Cím tabulátor fül, „Közterület” (Utca) mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0033 A cím országa kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket. A cím országa nincs megadva vagy nem a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletben található érték került feladásra az Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Cím tabulátor fül, „Ország” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0035 A hallgató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelező. Lakóhely vagy tartózkodási hely megadása kötelező. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Cím tabulátor fül, lakcím sor (
Állandó lakcím és/vagy Tartozkódási cím) megadása kötelező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0046 A nyelvvizsga foka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYELVFOK) található értékkészletből vehet fel értéket. A nyelvvizsga foka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYELVFOK) található értékkészletből vehet fel értéket. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Nyelvvizsgák tabulátor fül, a nyelvvizsgához kapcsolódó „Fok” mező értéke nincs kitöltve vagy „nincs megadva” kódtétel értéket vesz fel (mentesség esetén).
Javítása: A Hallgatók (5400) menüponton a „Nyelvvizsgák” tabulátor fülön a FIR-be felad jelölőnégyzet értékét hamisra kell állítani
Ha a következő hibakódokkal együtt jelenik meg, akkor a hallgatónak mentesség van beállítva: H0045; H0046; H0047; H0048; H0049; H0050; 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0047 A nyelvvizsga bizonyítvány típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYELVTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket. A nyelvvizsga bizonyítvány típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Nyelvvizsgák tabulátor fül, a nyelvvizsgához kapcsolódó „Típus” mező értéke nincs kitöltve vagy „nincs megadva” kódtétel értéket vesz fel (mentesség esetén).
Javítása: A Hallgatók (5400) menüponton a „Nyelvvizsgák” tabulátor fülön a FIR-be felad jelölőnégyzet értékét hamisra kell állítani
Ha a következő hibakódokkal együtt jelenik meg, akkor a hallgatónak mentesség van beállítva: H0045; H0046; H0047; H0048; H0049; H0050; 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0050 A nyelvvizsga bizonyítványt kiállító szervezet kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYELVVIZSGK) található értékkészletből vehet fel értéket. A nyelvvizsga bizonyítványt kiállító szervezet kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (NYELVVIZSGK) található értékkészletből vehet fel értéket. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Nyelvvizsga tabulátor fül, „Nyelvvizsga hely” mező
Amennyiben nem szerepel a rögzítendő nyelvvizsga hely, akkor a „Megszerzés helye” mezőben kell rögzíteni szövegesen a nyelvvizsga bizonyítványt kiállító szervezet nevét.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0054 Az okmány sorszáma kötelező adat. A hallgatói okmány sorszáma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Okmányok tabulátor fül, „Azonosító” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0055 A tartózkodásra jogosító okmány kiállítási dátuma kötelező adat. A hallgatói okmány kiállítás dátuma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Okmányok tabulátor fül, „Kiállítás dátuma” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0056 Az okmány lejárati dátuma kötelező adat. A hallgatói okmány érvényességének vége nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Okmányok tabulátor fül, „Érvényesség vége” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0058 Ha a hallgató okmányai között bejelentésre kerül tartózkodási engedély, akkor kötelező tartózkodási jogcímet is megadni, amely a kapcsolódó szótárban (TARTJCIM) található értékkészletből vehet fel értéket. Ha van tartózkodási engedély, akkor a tartózkodási jogcím megadása kötelező. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Tartózkodási jogcím” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0123 A hozott dokumentum típusa kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket. A hozott dokumentum típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüponton, az Előképzettségek tabulátor fül, Alap adatok tabulátor fülön, “Típus” mező
(Ez a sor két mezőre vonatkozik az egyik az előképzettség intézmény típusára /pl.: Egyetem,  Főiskola, Gimnázium stb./, a másik az előképzettség típusára /pl.: Előképzettség, Végzettség/.)
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0125 Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés munkarendje kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (MUNKAREND) található értékkészletből vehet fel értéket. Hozott dokumentum (érettségi bizonyítvány, Oklevél) munkarendje nem került feladásra. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400), Előképzettségek tabulátor fül, Alapadatok tabulátor fülön, „Tagozat” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0126 Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés országa kötelező adat. Az ország csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket. A hallgatóhoz megadott középiskola országa hiányzik.
Az adatot fel kell tölteni, a szervezeti egység címénél (állandó cím)
A középiskolának címet kell rögzíteni. Akkor is kell címet rögzíteni, ha pl. érettségi tanúsítványról van szó, melyet Kormányhivatal adott ki. Az Ország információ oszlopszerkesztéssel megjeleníthető.
Mező helye a Neptunban:
Az adat az Adminisztráció/Külső szervezeti egységek (6850) menüpontban a Címek tabulátor fülön az állandó cím típusából, az „Ország” mező értékéből kerül feladásra. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0127 A hozott dokumentum megszerzésének dátuma kötelező adat. Nem került feladásra a feladott (előképzettségnél) bizonyítvány dátuma Hozott dokumentum: érettségi bizonyítvány, oklevél
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüponton, az Előképzettségek tabulátor fül, Kiegészítő adatok tabulátor fülön, “Befejezés (dátuma)” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0129 A bizonyítvány foka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZFOK) található értékkészletből vehet fel értéket. A hallgatói bizonyítvány foka nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüponton, az Előképzettségek tabulátor fül, Kiegészítő adatok tabulátor fülön, “Bizonyítvány foka” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0196 Magyarországi cím esetében az irányítószám kötelező adat. A cím irányítószáma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Cím tabulátor fül, „Ir.szám” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0215 A hallgató második állampolgársága a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket, ha megadásra kerül. A hallgató második állampolgársága a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket, ha megadásra kerül. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Állampolgárságok” mező
A FIR- itt is kezeli a hatályosságot. FIR gráfban az Országok listájában látható a hatályosság. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0221 Ha az előnyben részesítés alapja nem fogyaték, akkor a fogyatékot igazoló dokumentum beadási dátuma nem adható meg. Ha az előnyben részesítés alapja nem fogyaték, akkor a fogyatékot igazoló dokumentum beadási dátuma nem adható meg. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont Előnyben részesítés tabulátor fülön a „Beadás dátuma” mezőt üresre kell állítani, ha az előnyben részesítés típusa nem fogyaték. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0258 A hallgató adóazonosító jele nem felel meg az előállítási szabálynak. A hallgató adóazonosító jele nem felel meg az előállítási szabálynak. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül, „Adóazonosító jel” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0272 A hozott dokumentum nyomdai sorszáma kötelezően megadandó adat. A hozott dokumentum nyomdai sorszáma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Előképzettségek tabulátor fül, Kiegészítő adatok belső tabulátor fülön, „Nyomdai sorszám” mező. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.adatokkal kapcsolatos H0287 A hallgató adóazonosító jelének értéke nem lehet 8888888888. Az adóazonosító jel értéke nem lehet 8888888888. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüpont, Hivatalos adatok tabulátor fül ” Adóazonosító jel” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0061 A hallgató szakjához tartozó képzés telephelye kötelező adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletből vehet fel értéket. A feladott xml nem tartalmaz telephely adatot. Mező helye a Neptunban:
A hallgató telephely adat a Hallgatók/ Hallgató képzései (6000) menüponton a „Telephely mező”-ből kerül feladásra (telephelynek kell legyen állandó típusú lakcíme).
Amennyiben a „Telephely” mező nincs kitöltve, akkor a hallgató képzéséhez tartozó szervezeti egység (Hallgató/ Hallgató képzései (6000) menüponton a „Szervezeti egység” mező telephelyének állandó típusú címéből (város adat) kerül feladásra.
A Telephelyhez állandó típusú lakcím a Telephelyek (55800) menüpontban a címek tabulátor fülön rögzíthető. A feladott xml-be csak az érvényes telephely cím kerülhet.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0063 Ha a tanulmányi jogviszony típusa részismereti hallgatói jogviszony, akkor a képzési időszakok finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A képzéshez megadott finanszírozási forma hibás. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Pénzügyi státusz2” mező
A Vendéghallgatói és Előkészítős hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknál a „Pénzügyi státusz2” mező értéke csak az „Egyéb” kódtétel értéket veheti fel. Olyan Pénzügyi státusz1 (jelenleg a Neptunban a „még nem meghatározott”) értéket kell választani melynek a Pénzügyi státusz2 kódtétel értéke: Egyéb.
Részismeretes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknál a „Pénzügyi státusz2” mező értéke csak Költségtérítéses vagy Önköltséges lehet. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0065 A hallgató legalább egy képzése kezdő dátumának meg kell egyeznie a kapcsolódó tanulmányi jogviszony kezdő dátumával. Nincs kapcsolódó képzés, amelynek a kezdő dátuma megegyezik a jogviszony kezdő dátumával. Amennyiben több képzés tartozik a hallgatói jogviszonyhoz, akkor az időben az első képzés kezdő dátuma a hallgatói jogviszony kezdő dátuma és a hallgatói jogviszony vég dátuma az időben az utolsó képzés vég dátuma. Ha a hallgató képzésváltással/tagozatváltással került át másik képzésre, akkor az időben az első képzés végdátuma és a képzésváltással létrejött képzés kezdő dátuma között 1 nap eltérés lehet.
Amennyiben a fenti dátumoknál eltérés mutatkozik, akkor jelentkezik a hibaüzenet.
A hibakód megjelenése esetén ezért szükséges a hallgatói jogviszony ellenőrzése. (Ezt a Neptun Csoport már lefuttatta!)
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0066 A hallgató szakjához tartozó képzés megszűnése esetében a képzés megszűnésének oka és a képzés végdátuma is kötelező adat. A megszűnés oka csak a kapcsolódó szótárban (KPZMSZTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket. Nem került feladásra a képzés megszűnés indoka, vagy nem helyes érték került kiválasztásra. A Hallgatók/Hallgatók képzései (6000) menüponton a „Jogv. megszűnés oka” mezőben nincs érték vagy olyan érték került kiválasztásra, mely a FIR2.0-ban már nem használatos.
Amennyiben a Jogviszony megszűnése miatt kódtétel érték szerepel, (FIR2.0-ban már nem használatos kódtétel érték), akkor meg kell feleltetni a jelenleg használatos képzés megszűnés indok értékek valamelyikével.
Szintén előfordul korábban végzett hallgatóknál, hogy a képzés megszűnés indoknál egyáltalán nem szerepel érték, (jelenleg már ha képzés megszűnés dátum kitöltésre kerül, akkor a program kikényszeríti a képzés megszűnés indok töltését is).
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogv.megszűnésének oka” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0067 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdő dátuma nem lehet előbbi, mint a kapcsolódó tanulmányi jogviszony kezdő dátuma. A képzés kezdő dátuma korábbi, mint a tanulmányi jogviszony kezdő dátuma. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogviszony kezdete” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0068 Lezárt tanulmányi jogviszony esetén az időben legkésőbb lezáródó képzés végdátumának meg kell egyeznie a kapcsolódó jogviszony végdátumával. Nincs olyan kapcsolódó képzés, amelynek a végdátuma megegyezik a jogviszony végdátumával. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogviszony vége” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0069 A hallgató szakjához tartozó képzéshez kapcsolódó törzslap száma kötelező adat. A képzéshez kapcsolódó törzslap száma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Törzsszám” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0080 A hallgató szakjához tartozó képzés várható befejezésének dátuma kötelező adat. Hallgató képzésénél a várható befejezés dátuma nincs kitöltve. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), Alapadatok tabulátor fül, „Várható befejezés (dátuma)” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0081 A hallgató szakjához tartozó képzésre történő felvétel dátuma kötelező adat. A hallgató képzésénél nincs kitöltve a felvétel dátuma. Ez a dátum általában az adott évben történt gólya konvertálás dátuma. Átvett, intézményváltoztató hallgatóknál az intézménynek kell kitölteni, a felvételi határozat dátumával.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, „Felvétel dátuma” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0082 A hallgató szakjához tartozó képzés megkezdésének indoka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (KPZKEZDINDOK) található értékkészletből vehet fel értéket. A képzés megkezdésének indoka nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), Alapadatok tabulátor fül, „Jogv.létrejöttének oka” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0098 Passzív hallgatói képzési időszak esetében a szüneteltetés oka kötelező adat, amely csak a kapcsolódó szótárban (KPZIDOSZINDOK) található értékkészletből vehet fel értéket. A hiba abból adódik, hogy a Hallgató/ Hallgató képzése/ Féléves adatok menüpontban a passziválás indoka mező nem került kitöltésre. 2012/13/1 félévek előtti féléveknél is központilag feltöltésre került, a hallgató előzetes bejelentésére értékkel. Azóta a szabály módosításra került.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400), Alapadatok tabulátor fül, „Passziválás indoka” mező.
A passzív félév azt jelenti, hogy az adott képzés, adott félévében a hallgató nem kíván a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tenni, de sem a képzése, sem a jogviszonya nem szűnik meg ezáltal, ezért a passziválás indokát minden esetben meg kell adni. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0099 A képzési időszakra vonatkozó, jövőbeli kezdő dátummal rendelkező adat nem adható meg. A képzési időszakra vonatkozó, jövőbeli kezdő dátummal rendelkező adat nem adható meg. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), „Jogviszony kezdete” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0103 Külföldi hallgató esetében a képzési időszakhoz kapcsolódó ösztöndíj kategória megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (KULFFIN) található értékkészletből vehet fel értéket. A hallgató ösztöndíj kategóriája (külföldi finanszírozás) nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Külföldi hallgatók esetében az adat megadása kötelező! Hiánya esetén, az OEP-nek (egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz) nyújtott adatszolgáltatásból az érintett hallgató kimarad!
Költségtérítéses, Önköltséges, hallgatók esetében is kötelező az adat kitöltése, ebben az esetben javasolt a következő érték választása:
– a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vevő külföldi állampolgár
Csak ezen érték kiválasztása esetén nem történik OEP jelentés!
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400), Alapadatok tabulátor fül, „Külföldi finanszírozás” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0106 A képzési időszak végéig a képzésen teljesített kreditek kumulált száma (az elismert kreditek nélkül) kötelező adat. A feladott xml-be nem került bele a féléven található kumulált elismert kreditek. Az adat az átlagszámítással, ill. a félévzárással kerül be a mezőbe.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400), Átlagok tabulátor fül, „Kumulált megszerzett kreditek száma” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0107 A képzési időszak végéig a képzésen megszerzett kreditek elismert száma kötelező adat. A feladott xml-be nem került bele a féléven található kumulált elismert kreditek. Az adat az átlagszámítással, ill. a félévzárással kerül be a mezőbe.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400), Átlagok tabulátor fül, „Kumulált elismert kreditek száma” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0178 Nem adható meg olyan tanulmányi jogviszony és képzés(ek) kapcsolat, ahol a képzés(ek) kezdeti és végdátuma által meghatározott intervallum(ok) nem fedi(k) le a teljes jogviszonyt. A hallgató képzéseinek időtartama nem fedi le a teljes jogviszonyt. A feladásra került hallgatói jogviszonyhoz tartozó képzéseknek le kell fednie a teljes jogviszonyt. Amennyiben egy képzés tartozik a jogviszonyhoz, akkor a képzés kezdő dátuma egyben a hallgatói jogviszonykezdő dátuma is, és a képzés vég dátuma a hallgatói jogviszony vég dátuma kell legyen. Amennyiben több képzés tartozik a hallgatói jogviszonyhoz, akkor az időben az első képzés kezdő dátuma a hallgatói jogviszony kezdő dátuma és a hallgatói jogviszony vég dátuma az időben az utolsó képzés vég dátuma. Ha a hallgató képzésváltással/tagozatváltással került át másik képzésre, akkor az időben az első képzés végdátuma és a képzésváltással létrejött képzés kezdő dátuma között 1 nap eltérés lehet.
Amennyiben a fenti dátumoknál eltérés mutatkozik, akkor jelentkezik a hibaüzenet.
A hibakód megjelenése esetén ezért szükséges a hallgatói jogviszony ellenőrzése. (Ezt a Neptun Csoport már lefuttatta!)
Figyelem! A hiba oka lehet, hogy a FIR nem veszi figyelembe a képzés vég dátumát!
A FIR a képzés vég dátumát csak akkor veszi figyelembe ha a képzés megszűnés indok is megadásra került!
Gyakori hiba, hogy a képzés megszűnés indoknál korábban a FIR1.0 használatos
Jogviszony megszűnése miatt kódtétel érték szerepel, mely érték azonban nem volt automatikusan megfeleltethető a FIR2.0-ban használatos értékekkel. Így ez az érték nem kerül feladásra, ezért a képzés megszűnés dátumot sem kezeli a FIR annak ellenére, hogy ki van töltve.
A megoldás, hogy azoknál a hallgatóknál akiknél a
Jogviszony megszűnése miatt érték szerepel, le kell cserélni a jelenlegi használatos képzés megszűnés indok értékek valamelyikével. Valamint a Jogviszony megszűnése kódtétel értéket javasolt a kódtételeknél nem látható értékre állítani, hogy ezután már ne lehessen kiválasztani.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogviszony kezdete” mező
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogviszony vége” mező
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Alapadatok tabulátor fül, „Jogv.megszűnés oka” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0182 A tanulmányi jogviszony kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma. A tanulmányi jogviszony kezdő dátuma nem lehet későbbi, mint a végdátuma. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüponton a Jogviszony adatok tabulátor fülön a „Jogviszony” kezdő vagy végdátuma hibás.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0184 Az adott személynek az intézményben egymást átfedő időtartamban nem lehet több hallgatói jogviszonya. A hiba akkor jelentkezik, ha a hallgatónak Hallgatók menüpontban Jogviszony adatok tabulátor fülön egyszerre egy időintervallumban vagy időbeni átfedéssel, több azonos típusú hallgatói jogviszony sora is található. Az is hiba, ha ugyanazzal a dátummal kezdődik a későbbi jogviszony, mint amelyik nappal a korábbi megszűnt.  A hibakód megjelenése esetén ezért szükséges a hallgatói jogviszony ellenőrzése. (Ezt a Neptun Csoport már lefuttatta és feladásra kerül a FIR-be!)
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0199 A képzés végdátuma nem lehet későbbi, mint a kapcsolódó tanulmányi jogviszony végdátuma. A képzés végdátuma nem lehet későbbi, mint a kapcsolódó tanulmányi jogviszony végdátuma. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók (5400) menüponton a Jogviszony adatok tabulátor fülön a „Jogviszony végdátumát” kell összehasonlítani a jogviszonyhoz tartozó képzések időben utolsó képzés végdátumával a Hallgatók/Hallgatók képzései (6000) menüponton a „Jogviszony vége” mező értékével 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0217 Ha a hallgató előző és aktuális képzési időszakának finanszírozási formája eltérő, akkor az aktuális időszakban a finanszírozási forma változásának oka kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMVALT) található értékkészletből vehet fel értéket. A Finanszírozási forma változás oka mező nem került kitöltésre. Amennyiben a hallgató előző képzési időszakának finanszírozási formájához képest változott a finanszírozási forma, akkor töltendő az adat.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0227 Aktív hallgatói képzési időszak esetében a szüneteltetés oka nem adható meg. Aktív hallgatói képzési időszak esetében a szüneteltetés oka nem adható meg. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók/Hallgatók képzései/Féléves adatok (6400) menüponton az „Alap adatok” tabulátor fülön, ha a hallgató félévének a státusza aktív, akkor a „Passziválás indoka” és „Passziválás dátuma” mezőt nem szabad kitölteni. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0248 Tanulmányi jogviszony csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy későbbi, mint 2006. január 31. A hallgatónak olyan kollégiumi jogviszonya van megadva, amely 2006. január 31 előtti, pedig a tanulmányi jogviszonya a képzésen későbbi. Mező helye a Neptunban:
A Hallgatók/Kollégiumi ciklusok (12250) menüponton javítani kell a Valós dátumokra vonatkozó „Beköltözés” és „Kiköltözés” dátumát.
Ha a hallgatónak nincs ilyen kollégiumi jogviszonya, akkor a hallgatót ismételten fel kell adni a FIR felé (régi feladásnál bekerültek a 2006. január 31 előtti jogviszonyok).
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0270 A hallgató képzéséhez tartozó képzési időszakok sora nem teljes, valamely képzési időszak hiányzik vagy olyan képzési időszak is bejelentésre került, mely a képzés időtartamán kívül esik. A hallgató képzéséhez feladott képzési időszakok (félévek) hiányosak vagy több, mint ami a képzés időtartamához tartozik (a feladott félév megelőzi a képzés jogviszony kezdetét, vagy későbbi, mint a képzés jogviszony vége) A hallgatónál feladásra került félévek hiányosak.
A feladásra csak azok a félévek kerülnek melynél a státusz2-ben aktív vagy passzív státusz szerepel.
Amely félévnél státusz2-ben Nincs jogviszony szerepel az a félév nem kerül feladásra! Így azok a félévek sem ahol pl. az intézmény a félévnél Záróvizsgát tett, Diplomát szerzett, Még nem meghatározott, stb. státuszokat állított be.
A fontos, hogy a hallgató képzés kezdő dátuma és a képzés vég dátuma között minden félévnek szerepelnie kell a feladásban!
A Hallgatók/Hallgatók képzései (6000) menüponton a „Képzés megszűnés indok” mezőben nincs érték vagy olyan érték került kiválasztásra, mely a FIR2.0-ban már nem használatos.
Amennyiben a Jogviszony megszűnése miatt kódtétel érték szerepel, (FIR2.0-ban már nem használatos kódtétel érték), akkor meg kell feleltetni a jelenleg használatos képzés megszűnés indok értékek valamelyikével.
Szintén előfordul korábban végzett hallgatóknál, hogy a képzés megszűnés indoknál egyáltalán nem szerepel érték, (jelenleg már ha képzés megszűnés dátum kitöltésre kerül, akkor a program kikényszeríti a képzés megszűnés indok töltését is). 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_h.jogviszonnyal kapcsolatos H0282 Hallgatói (doktoranduszi) jogviszony esetében a képzési időszak finanszírozási formája a törvényi kategóriáktól eltérően van megadva. A 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) hatálya alatt indított képzések esetében az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási forma nem adható meg. Hallgató valamely félévénél szereplő finanszírozási forma (pénzügyi státusz) nem felel meg a törvényi feltételeknek. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései/Féléves adatok (6400), Alapadatok tabulátor fül, „Pénzügyi státusz2” mező
A hibaüzenet esetén célszerű a jogviszony kezdetének okát is ellenőrizni.
ÁTSOROLÁS, ÁTVÉTEL, KÉPZÉSVÁLTÁS
Azon hallgatók esetén, akik 2011/2012. második félévében, vagy azt megelőzően létesítettek hallgatói jogviszonyt és átsorolásra vagy átvételre kerültek vagy képzést váltottak, továbbra is költségtérítéses és állami támogatott finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat. E hallgatói csoporttal nem kell ösztöndíjszerződést kötni, csak abban az esetben, ha új képzésre nyernek felvételt.
Amennyiben a hallgató képzést vált, akkor a képzésen a jogviszony keletkezés indokának nem helyes, ha a Felvétel kerül megadásra! Ekkor a Képzésváltás intézményen belüli értéket kell választani és 1 nappal későbbi legyen az új képzésen a képzés jogviszony kezdődátuma. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0029 Ha az adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által sikeresen teljesített kimeneti vizsga alkalom dátuma megadásra került, akkor kötelező megadni a képzésben megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) dátumát is. Abszolutórium dátuma hiányzik. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók (5400)/Hallgató képzései (6000), Oklevél adatok tabulátor fül, „Abszolutórium dátuma” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0040 A kimeneti vizsga eredménye kötelező adat. A kimeneti vizsga eredménye nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), Oklevél tabulátor fül, „Záróvizsga dátuma”, és „Sikeres kimeneti vizsga” jelölőnégyzet kitöltése kötelező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0072 Az adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma előbbi kell legyen, mint a szakhoz tartozó képzésben sikeresen teljesített záróvizsga dátuma. A végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma későbbi, mint a sikeres záróvizsga dátuma. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), Oklevél tabulátor fül, „Abszolutorium dátuma” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0094 Egy hallgatói képzéshez csak egy oklevél adható meg. Hiba oka, hogy rosszul, két helyre került feltöltésre az Oklevél száma. A hiba oka, hogy a Hallgató képzései menüpontban az Oklevél adatok tabulátor fülön és a Hallgató képzései menüpontban a Modulok adatai tabulátor fülön is kitöltésre kerültek az oklevél adatok.
Helyes használat: Ha az intézmény a hallgatónak egy oklevelet állít ki az adott képzésen, akkor a Hallgatók/Hallgatók képzései (6000) menüponton, az Oklevél tabulátor fülön kell kitölteni az adatokat.
Ilyen esetben képzésen kerül az oklevél kiadásra.
Ha az intézmény a hallgatónak az adott képzésén több oklevelet állít ki, akkor a Hallgatók/Hallgatók kézései (6000) menüponton a Modulok tabulátor fülön kell, szakonként kitölteni az Oklevél adatokat.
Figyelni kell, hogy a mindkét helyen nem szabad kitölteni az adatot. 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0151 Az oklevél sorszáma kötelező adat. Az oklevél nyomdai sorszáma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Oklevél adatok tabulátor fül, Sorszámok panelben hozzárendelt Oklevél típusú nyomtatvány sorszáma  
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0154 Az oklevél aláíróinak neve kötelező adat. Az oklevél aláíróinak neve nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Oklevél adatok tabulátor fül, Oklevélre kerülő nevek belső tabulátor fül, „Záróvizsga bizottság elnöke” és „Rektor/Dékán” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0155 A záróvizsga-bizottsági határozat dátuma kötelező adat. Záróvizsga dátuma nincs megadva. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Oklevél adatok tabulátor fül, „Záróvizsga dátuma” mező
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0226 Ha a hallgató szakjához tartozó törzslapszámmal azonos törzslapszámú oklevél vagy oklevél-igazolás (oklevél kiállítása folyamatban) típusú okirat megadásra került, akkor a kimeneti vizsga teljesítésének dátuma is kötelező adat. Záróvizsga dátuma hiányzik vagy a Sikeres kimeneti vizsga jelölőnégyzet nincs bejelölve. Záróvizsga dátuma és a sikeres kimeneti vizsga jelölőnégyzet szorosan összekapcsolódik. Ha a záróvizsga dátuma mező feltöltésre kerül és a sikeres kimeneti vizsga jelölő négyzet állása igaz, akkor az adatok bekerülnek a feladásba. A sikeres kimeneti vizsga jelölőnégyzet hamis állása esetén a záróvizsga dátuma sem kerül feladásra.
Előremenetben minden alkalommal, amikor a záróvizsga dátum kitöltésre kerül, akkor ez a jelölőnégyzet alapértelmezetten bejelölésre kerül, és csak akkor kell a jelölőnégyzet állását hamisra állítani, ha a záróvizsga nem sikeres.
Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000) menüpont, Oklevél adatok tabulátor fül, „Záróvizsga dátuma” mező 
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0275 Az oklevél esetében megadott nyomdai sorszámon már szerepel oklevél a nyilvántartásban. A hiba oka, hogy több ugyanolyan nyomdai sorszám szerepel oklevél a nyilvántartásban. A hiba okának keresése, és a javítási lehetőség még a FIR-nél egyeztetés alatt van.
FIR2_hallg.adathibak (karonkent)_oklevellel kapcsolatos H0286 Ha a hallgató szakjához tartozó oklevél megadásra került, akkor a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma is kötelező adat. Nem került kitöltésre a nyelvvizsga követelmény teljesítés dátuma. Mező helye a Neptunban:
Hallgatók/Hallgató képzései (6000), Kiegészítő képzésadatok tabulátor fül, „A nyelvvizsga követelmények teljesülésének dátuma” mező.
A valós (nyelvvizsga) dátumot kell kitölteni. (Utolsó nyelvvizsga dátuma, ami alapján végezni tud a hallgató!)