HIBAKÓDOK CSOPORTOSÍTVA (2014.07.18.)
STATK hibakódok
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0015 A hallgató születési ideje és az adott hallgatóhoz tartozó jogviszonyok kezdo dátuma között maximum 120 éves eltérés lehet.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0061 A hallgató szakjához tartozó képzés telephelye kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0062 A hallgató szakjához tartozó képzés munkarendje kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótár táblában (MUNKAREND) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0064 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma kötelezo adat.
H0070 A hallgató szakjához tartozó képzés nyelve kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (NYELV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0071 A hallgató szakjánál az intézmény, az elsodleges képzési elem, a nyelv, a település és a munkarend alapján a nyilvántartott szak nem azonosítható vagy a képzés kezdete nem esik bele a nyilvántartott szak hatályosságába.
H0101 A hallgató státusza kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGKPZSTAT) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0102 A hallgató képzésének finanszírozási formája kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMA) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0187 A tanulmányi jogviszony típusa kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGJVTIP) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0211 A képzés elsodleges képzési eleme kötelezo érték, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0290 A számítógépet használó hallgatók száma nem lehet nagyobb, mint a hallgatók statisztikai száma az adott idoszakban.
H0291 A nyelvet elsodleges és másodlagos nyelvként tanuló hallgatók összesített száma nem lehet nagyobb, mint a hallgatók statisztikai száma.
H0292 A juttatásban részesülo hallgatók száma nem lehet nagyobb, mint a hallgatók statisztikai száma.
H0293 A juttatásban részesülo külföldi hallgatók száma nem lehet nagyobb, mint a külföldi hallgatók statisztikai száma.
H0294 A térítést fizeto hallgatók száma nem lehet nagyobb, mint a hallgatók statisztikai száma.
H0295 A térítést fizeto külföldi hallgatók száma nem lehet nagyobb, mint a külföldi hallgatók statisztikai száma.
H0298 Ha a részmunkaidos nem oktatók száma meg van adva, akkor a teljes munkaidosre átszámított részmunkaidos nem oktatók száma ennél kisebb, de 0-nál nagyobb szám kell legyen. Ha a részmunkaidos nem oktatók száma 0, akkor a teljes munkaidosre átszámított részmunkaidos nem oktatók száma is 0 kell legyen.
H0299 Ha a megbízással foglalkoztatott nem oktatók száma meg van adva, akkor a teljes munkaidosre átszámított megbízással foglalkoztatott nem oktatók száma ennél kisebb, de 0-nál nagyobb szám kell legyen. Ha a megbízással foglalkoztatott nem oktatók száma 0, akkor a teljes munkaidosre átszámított megbízással foglalkoztatott nem oktatók száma is 0 kell legyen.
H0300 Ha a számítógépek száma meg van adva, akkor az internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma ennél kisebb vagy egyenlo, de 0-nál nagyobb szám kell legyen. Ha a számítógépek száma 0, akkor az internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma is 0 kell legyen.
H0301 Ha az internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma meg van adva, akkor a szélessávú internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma ennél kisebb vagy egyenlo, de 0-nál nagyobb szám kell legyen. Ha az internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma 0, akkor az szélessávú internetkapcsolattal rendelkezo számítógépek száma is 0 kell legyen.
H0303 A juttatásban részesülo külföldi hallgatók száma nem lehet nagyobb a juttatásban részesülo összes hallgató számánál.
H0304 A térítést fizeto külföldi hallgatók száma nem lehet nagyobb a térítést fizeto összes hallgató számánál.
H0305 A térítés összege csak akkor adható meg, ha van térítést fizeto hallgató. Ha a hallgatók száma meg van adva, akkor a térítés összege 0-nál nagyobb szám kell legyen.
STATT hibakódok
H0011 A hallgató elso állampolgársága kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0030 Magyarországi cím esetében a település azonosítóját kötelezo megadni, amelynek az értéke csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletbol vehet fel értéket. Nem magyarországi cím esetében a település nevét szövegesen kötelezo megadni.
H0033 A cím országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0035 A hallgató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelezo.
H0075 A hallgató szakjához tartozó képzés esetében a képzésért felelos kar (ha nincs, akkor az intézmény) kötelezoen megadandó adat. A mezo csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található (kar vagy intézmény) értékkészletbol vehet fel értéket.
H0076 A hallgató szakjához tartozó képzéshez csak olyan kar adható meg, amelynek a szülo intézménye a bejelento intézmény. Ha a bejelento intézményben nincs kar, akkor a bejelento intézmény azonosítója adandó meg kar azonosítójaként.
H0081 A hallgató szakjához tartozó képzésre történo felvétel dátuma kötelezo adat. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi.
H0106 A képzési idoszak végéig a képzésen teljesített kreditek kumulált száma (az elismert kreditek nélkül) kötelezo adat. A szabály csak a 2012/13 oszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0107 A képzési idoszak végéig a képzésen megszerzett kreditek elismert száma kötelezo adat. A szabály csak a 2012/13 oszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0109 Ha a képzési idoszakban a hallgató már túlfutó, akkor az adott idoszak finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A szabály csak a 2013/14 tavaszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0123 A hozott dokumentum típusa kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZTIPUS) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0125 Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés munkarendje kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (MUNKAREND) található értékkészletbol vehet fel értéket. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi.
H0126 Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés országa kötelezo adat. Az ország csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0128 Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés intézményének típusa kötelezo adat. A típus csak a kapcsolódó szótárban (KOZISKTIPUS) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0129 A bizonyítvány foka kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZFOK) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0165 Ha a tanulmányi jogviszony típusa kollégiumi jogviszony, akkor erre vonatkozó adatkör abban az esetben adható meg, ha az adott személy az intézményben rendelkezik hallgatói jogviszonnyal úgy, hogy a kollégiumi jogviszony kezdodátuma legfeljebb 20 nappal lehet korábbi, mint a hallgatói jogviszony kezdo dátuma.
H0167 Ha a tanulmányi jogviszony típusa doktorjelölti jogviszony, akkor ahhoz csak olyan tudományág adható meg, amelyben a doktorjelölti jogviszonyhoz kapcsolódó doktori iskola folytathat képzést.
H0169 Ha a tanulmányi jogviszony típusa doktorjelölti jogviszony, akkor a tudományág megadása kötelezo. A tudományág csak a kapcsolódó törzstáblában (KEPZESCSOPORT) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0198 Ha a tanulmányi jogviszony típusa kollégiumi jogviszony, akkor erre vonatkozó adatkör abban az esetben adható meg, ha az adott személy az intézményben rendelkezik hallgatói jogviszonnyal úgy, hogy a kollégiumi jogviszony végdátuma legfeljebb 20 nappal lehet késobbi, mint a hallgatói jogviszony végdátuma.
H0215 A hallgató második állampolgársága a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket, ha megadásra kerül.
H0270 A hallgató képzéséhez tartozó képzési idoszakok sora nem teljes, valamely képzési idoszak hiányzik vagy olyan képzési idoszak is bejelentésre került, mely a képzés idotartamán kívül esik.
H0285 A képzéshez kötelezo legalább egy képzési elemet megadni.
H0289 Ha a hallgatónak van új belépo féléves ISCED státusza, akkor kötelezo megadni legalább egy hozott dokumentumot. A szabály csak a 2012/13 oszi és azutáni féléveket ellenorzi.
STAOK hibakódok
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0071 A hallgató szakjánál az intézmény, az elsodleges képzési elem, a nyelv, a település és a munkarend alapján a nyilvántartott szak nem azonosítható vagy a képzés kezdete nem esik bele a nyilvántartott szak hatályosságába.
H0150 Az oklevél kiállítási dátuma kötelezo adat.
H0187 A tanulmányi jogviszony típusa kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGJVTIP) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0211 A képzés elsodleges képzési eleme kötelezo érték, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0307 Az oklevélhez kötelezo legalább egy végzettségi adatkör megadása.
H0309 Az oklevél kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint kapcsolódó képzésen az abszolutórium dátuma. A kapcsolódó képzés esetében kötelezo az abszolutórium dátumának megadása.
H0310 Az oklevél kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó képzésen a kimeneti vizsga dátuma. A kapcsolódó képzés esetében kötelezo a kimeneti vizsga dátumának megadása.
STAOT hibakódok
H0041 A kimeneti vizsga dátuma kötelezo adat.
H0042 Kötelezo adat, hogy az adott vizsgával a hallgató a kimeneti vizsga követelményeket teljesítette-e, mely a kapcsolódó szótárban (BOOL) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0052 A hallgató oklevelében a szakképzettségek száma meg kell egyezzen a hallgató képzésében a vonatkozó képzési elemhez megadott szakképzettségek számával.
H0072 Az adott szakhoz tartozó képzésben a hallgató által megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) dátuma elobbi kell legyen, mint a szakhoz tartozó képzésben sikeresen teljesített záróvizsga dátuma.
H0075 A hallgató szakjához tartozó képzés esetében a képzésért felelos kar (ha nincs, akkor az intézmény) kötelezoen megadandó adat. A mezo csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található (kar vagy intézmény) értékkészletbol vehet fel értéket.
H0076 A hallgató szakjához tartozó képzéshez csak olyan kar adható meg, amelynek a szülo intézménye a bejelento intézmény. Ha a bejelento intézményben nincs kar, akkor a bejelento intézmény azonosítója adandó meg kar azonosítójaként.
H0159 Az oklevélhez csak olyan hallgatói képzés adható meg, mely az oklevelet megszerzo hallgatóhoz tartozik.
H0160 Az oklevelet a végzettséggel összeköto adatpárban az oklevél azonosítója csak az OKLEVEL táblában található elemek azonosítójának értékeit veheti fel, míg a végzettség azonosítója csak olyan értéket vehet fel, mely megtalálható a kapcsolódó törzstáblában (VEGZETTSEG).
H0245 Doktori szintu képzéshez kapcsolódó oklevél esetében kötelezo adat, hogy az oklevél honosított-e, mely a kapcsolódó szótárban (BOOL) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0273 Az adott szakhoz tartozó képzésben a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma nem lehet késobbi, mint az oklevél megszerzésének dátuma.
H0297 Oklevél rekord csak akkor adható meg egy képzéshez, ha a képzés végének indoka sikeres kimeneti vizsga vagy tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül.
H0308 Az oklevélhez kapcsolódó képzés képzési szintje és az oklevélhez megadott végzettség szintje nem azonos.
H0311 Kiadott oklevél esetében a kapcsolódó képzés végének dátuma kötelezo adat.
H0313 Az oklevélhez megadott képzési adatkör azonosítója olyan képzésre hivatkozik, mely nem került bejelentésre a FIR-be vagy jelenleg már nem létezik, törlésre került a FIR-ben.
HOSZ hibakódok
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0021 Nappali munkarendben kötelezo TAJ számot megadni, ha 1 magyarországi lakóhelyu: magyar állampolgár; bevándorolt; letelepedett; menekült; hontalan 2 a szabad mozgás jogával rendelkezo tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással 3 nemzetközi szerzodés alapján miniszteri ösztöndíjas: évi 12 havi ellátású vagy részképzéses Európán kívüli külföldi; évi 10 havi ellátású vagy részképzéses európai külföldi; évi 10 vagy 12 havi ellátású vagy részképzéses határon túli magyar 4 nemzetközi szerzodés alapján tanuló külföldi: a küldo fél ösztöndíjával; a viszonosság elve alapján külföldi állampolgárok gyermeke; magyar vagy nem magyar ösztöndíjjal 5 a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag finanszírozott képzésben részt vevo: a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó nem magyar állampolgár; EGT országbeli külföldi, és a képzését magyarországi képzési helyen folytatja.
H0022 Magyarországi lakóhellyel rendelkezo hallgatónak az adóazonosító jel megadása kötelezo. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi, akik a képzésüket magyarországi képzési helyen folytatják.
H0030 Magyarországi cím esetében a település azonosítóját kötelezo megadni, amelynek az értéke csak a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletbol vehet fel értéket. Nem magyarországi cím esetében a település nevét szövegesen kötelezo megadni.
H0031 A cím közterülete kötelezo adat.
H0033 A cím országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0035 A hallgató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelezo.
H0061 A hallgató szakjához tartozó képzés telephelye kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (TELEPULES) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0062 A hallgató szakjához tartozó képzés munkarendje kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótár táblában (MUNKAREND) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0064 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma kötelezo adat.
H0066 A hallgató szakjához tartozó képzés megszunése esetében a képzés megszunésének oka és a képzés végdátuma is kötelezo adat. A megszunés oka csak a kapcsolódó szótárban (KPZMSZTIPUS) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0070 A hallgató szakjához tartozó képzés nyelve kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (NYELV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0071 A hallgató szakjánál az intézmény, az elsodleges képzési elem, a nyelv, a település és a munkarend alapján a nyilvántartott szak nem azonosítható vagy a képzés kezdete nem esik bele a nyilvántartott szak hatályosságába.
H0101 A hallgató státusza kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGKPZSTAT) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0102 A hallgató képzésének finanszírozási formája kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMA) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0109 Ha a képzési idoszakban a hallgató már túlfutó, akkor az adott idoszak finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A szabály csak a 2013/14 tavaszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0110 A félévközi passziválás dátuma nem lehet jövobeli.
H0196 Magyarországi cím esetében az irányítószám kötelezo adat.
H0211 A képzés elsodleges képzési eleme kötelezo érték, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0257 A hallgató TAJ száma nem rendelkezik valós CDV ellenorzo kóddal. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi, akik a képzésüket magyarországi képzési helyen folytatják.
H0282 Hallgatói (doktoranduszi) jogviszony esetében a képzési idoszak finanszírozási formája a törvényi kategóriáktól eltéroen van megadva. A 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) hatálya alatt indított képzések esetében az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási forma nem adható meg.
H0296 Ha képzés végének indoka képzésváltás intézményen belül, akkor olyan új képzés kell, hogy induljon a lezárást követo napon, ahol az új képzés kezdetének indoka képzésváltás intézményen belül.
H0297 Oklevél rekord csak akkor adható meg egy képzéshez, ha a képzés végének indoka sikeres kimeneti vizsga vagy tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül.
TMIDK hibakódok
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0064 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma kötelezo adat.
H0066 A hallgató szakjához tartozó képzés megszunése esetében a képzés megszunésének oka és a képzés végdátuma is kötelezo adat. A megszunés oka csak a kapcsolódó szótárban (KPZMSZTIPUS) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0074 A hallgató szakjához tartozó képzés végdátuma nem elozheti meg a képzés kezdo dátumát.
H0079 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma nem lehet jövobeli.
H0101 A hallgató státusza kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGKPZSTAT) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0102 A hallgató képzésének finanszírozási formája kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (FFORMA) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0127 A hozott dokumentum megszerzésének dátuma kötelezo adat.
H0129 A bizonyítvány foka kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (BIZFOK) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0194 Ha a fogyaték miatti félévkedvezmény megadásra kerül, akkor az értéke nem lehet nagyobb, mint 4.
H0211 A képzés elsodleges képzési eleme kötelezo érték, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0247 Hallgató képzése csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy késobbi, mint 2006. január 31.
H0248 Tanulmányi jogviszony csak abban az esetben adható meg, ha annak végdátuma üres vagy késobbi, mint 2006. január 31.
H0270 A hallgató képzéséhez tartozó képzési idoszakok sora nem teljes, valamely képzési idoszak hiányzik vagy olyan képzési idoszak is bejelentésre került, mely a képzés idotartamán kívül esik.
TMIDT hibakódok
H0063 A vendéghallgatói és elokészíto képzések esetében a kapcsolódó képzési idoszakok finanszírozási formája csak “egyéb” típusú, a részismereti képzés esetében csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet.
H0065 A hallgató legalább egy képzése kezdo dátumának meg kell egyeznie a kapcsolódó tanulmányi jogviszony kezdo dátumával.
H0067 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma nem lehet elobbi, mint a kapcsolódó tanulmányi jogviszony kezdo dátuma.
H0068 Lezárt tanulmányi jogviszony esetén az idoben legkésobb lezáródó képzés végdátumának meg kell egyeznie a kapcsolódó jogviszony végdátumával.
H0098 Passzív hallgatói képzési idoszak esetében a szüneteltetés oka kötelezo adat, amely csak a kapcsolódó szótárban (KPZIDOSZINDOK) található értékkészletbol vehet fel értéket. A szabály csak a 2012/13 oszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0099 A képzési idoszakra vonatkozó, jövobeli kezdo dátummal rendelkezo adat nem adható meg.
H0100 A képzési idoszak kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZESI_IDOSZAK) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0109 Ha a képzési idoszakban a hallgató már túlfutó, akkor az adott idoszak finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A szabály csak a 2013/14 tavaszi és azutáni féléveket ellenorzi.
H0175 A tanulmányi jogviszony kezdo dátuma nem lehet jövobeli.
H0178 Nem adható meg olyan tanulmányi jogviszony és képzés(ek) kapcsolat, ahol a képzés(ek) kezdeti és végdátuma által meghatározott intervallum(ok) nem fedi(k) le a teljes jogviszonyt.
H0182 A tanulmányi jogviszony kezdo dátuma nem lehet késobbi, mint a végdátuma.
H0186 A tanulmányi jogviszony kezdo dátuma kötelezo adat.
H0187 A tanulmányi jogviszony típusa kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGJVTIP) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0188 A 2006 elotti támogatott aktív félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a tanulmányi jogviszony típusa hallgatói jogviszony.
H0189 A 2006 elotti támogatott aktív félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a tanulmányi jogviszony kezdete korábbi, mint 2006. január 1-je.
H0190 A fogyaték miatti félévkedvezmény száma csak abban az esetben adható meg, ha a tanulmányi jogviszony típusa hallgatói jogviszony.
H0191 Ha a hallgatói jogviszonyban a fogyaték miatti félévkedvezmény száma megadásra kerül, akkor szükséges olyan elonyben részesítésre vonatkozó adatkört megadni, amelynek a típusa fogyatékosságra vonatkozik és az igazolás idotartalma vagy annak egy része egybeesik a tanulmányi jogviszony idotartamával.
H0199 A képzés végdátuma nem lehet késobbi, mint a kapcsolódó tanulmányi jogviszony végdátuma.
H0261 A 2006 elotti támogatott aktív félévek száma nem lehet negatív érték.
H0323 Ha a hallgató jogviszonyához kapcsolódik olyan képzés, mely korábbi kezdetu mint 2006-02-01, és a képzéshez 2006-02-01 után tartozik államilag támogatott idoszak, akkor kötelezo megadni az adott képzésen a 2005/06/2 idoszak elott felhasznált államilag támogatott félévek számát (lehet 0 (nulla) is).
OEP hibakódok
H0011 A hallgató elso állampolgársága kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0021 Nappali munkarendben kötelezo TAJ számot megadni, ha 1 magyarországi lakóhelyu: magyar állampolgár; bevándorolt; letelepedett; menekült; hontalan 2 a szabad mozgás jogával rendelkezo tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással 3 nemzetközi szerzodés alapján miniszteri ösztöndíjas: évi 12 havi ellátású vagy részképzéses Európán kívüli külföldi; évi 10 havi ellátású vagy részképzéses európai külföldi; évi 10 vagy 12 havi ellátású vagy részképzéses határon túli magyar 4 nemzetközi szerzodés alapján tanuló külföldi: a küldo fél ösztöndíjával; a viszonosság elve alapján külföldi állampolgárok gyermeke; magyar vagy nem magyar ösztöndíjjal 5 a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag finanszírozott képzésben részt vevo: a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó nem magyar állampolgár; EGT országbeli külföldi, és a képzését magyarországi képzési helyen folytatja.
H0062 A hallgató szakjához tartozó képzés munkarendje kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótár táblában (MUNKAREND) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0064 A hallgató szakjához tartozó képzés kezdo dátuma kötelezo adat.
H0103 Magyarországi lakóhellyel nem rendelkezo hallgató esetében a képzési idoszakhoz kapcsolódó ösztöndíj kategória megadása kötelezo, amely csak a kapcsolódó szótárban (KULFFIN) található értékkészletbol vehet fel értéket. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi, akik a képzésüket magyarországi képzési helyen folytatják.
H0185 A hallgatói jogviszonyhoz kötelezo legalább egy képzésnek kapcsolódnia. A kapcsolódó képzés nem lehet a részismereti, vendéghallgatói, elokészítos, vagy nemzetközi program képzése technikai képzés.
H0187 A tanulmányi jogviszony típusa kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (HLGJVTIP) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0222 Az elokészítos hallgatói jogviszonyhoz kötelezo legalább egy képzésnek kapcsolódnia, és ez a képzés csak az elokészíto technikai képzés lehet.
H0257 A hallgató TAJ száma nem rendelkezik valós CDV ellenorzo kóddal. A szabály csak a 2012-08-15-én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkezo, illetve jogviszonyt kezdo hallgatókat ellenorzi, akik a képzésüket magyarországi képzési helyen folytatják.
H0270 A hallgató képzéséhez tartozó képzési idoszakok sora nem teljes, valamely képzési idoszak hiányzik vagy olyan képzési idoszak is bejelentésre került, mely a képzés idotartamán kívül esik.
SZKER hibakódok
H0012 Magyar állampolgársággal rendelkezo hallgató viselt nevének a vezetékneve, keresztneve és a név sorrendet megadó értéke; magyar állampolgársággal nem rendelkezo hallgató viselt nevének a keresztneve és a név sorrendet megadó értéke kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0013 A hallgató neme kötelezo adat, mely a kapcsolódó szótárban (NEM) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0014 A hallgató születési dátuma kötelezo adat, és nem lehet jövobeli.
H0016 A hallgató születési helyének települése kötelezo adat. A település a kapcsolódó törzstábla (TELEPULES) adatait veheti fel, vagy ha a települést nem tartalmazza a törzstábla, akkor azt szövegesen kell megadni.
H0017 A hallgató születési helyének országa kötelezo adat, mely a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0018 A hallgató születési nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.
H0019 A hallgató anyja leánykori nevének keresztneve és a név sorrendet megadó érték kötelezo adat. A névsorrend csak a kapcsolódó szótárban (KULFNEV) található értékkészletbol vehet fel értéket.