Sajtóközlemény
Budapest, 2024. március 7.

20 fő ösztöndíjas nyert támogatást a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájából a 2023-2.1.2-KDP-2023-00016 azonosítószámú, „KDP-2023 – Kooperatív Doktori Program” című projekt keretében. A sikeres pályázatok, a Semmelweis Egyetem nyolc különböző tagozatáról érkeztek. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásából valósul meg. A teljes támogatási összeg 519,6 millió Ft.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

3 fő Egészségtudományi Tagozat (Dr. Bertalan Ádám, Füzesi Brigitta, Sárga Diána)

3 fő Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat (Facskó Réka, Abbas Anna Anoir, Kis Balázs)

3 fő Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat (Herr Dominika Mária, Pollák Patrik, Dr. Fekete Zsolt Péter)

3 fő Molekuláris Orvostudományi Tagozat (Sándor Alexandra, Sóskuti Emőke Ágnes, Sági Stella Márta)

3 fő Patológiai és Onkológiai Tagozat (Bekő Anna, Biró Adrienn, Kiss Luca Annamária)

3 fő Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat (Buzogány Zsuzsánna, Dr. Tímár Ágnes Eszter, Angyal Mária Mercédesz)

1 fő Szentágothai János Idegtudományi Tagozat (Tarján Balázs)

1 fő Szív- és Érgyógyászati Tagozat (Száraz Lili).

Gratulálunk a nyerteseknek!

További információ: https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/kutatashoz-kapcsolodo-projektek/hazai-forrasu-projektek/kooperativ-doktori-program/kdp-2023/

Kapcsolat: Tölgyesi-Lovász Krisztina KDP koordinátor, a Doktori Iskola Hivatalvezetője

Elérhetőség: kdp@semmelweis.hu