Pályázati felhívás: 2017/2018

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére KOPP MÁRIA MÉDIA DÍJAT és KOPP MÁRIA HÍRSZERKESZTŐI DÍJAT alapított. A díjak összértéke bruttó 400.000 Ft.

Az elismerésben azok az újságírók részesülhetnek, akik az egészségügyi és tudományos újságírás és a hírközlés terén színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást és egészségügyi kutatást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően számolnak be a Semmelweis Egyetemen folyó oktatási-kutatási-gyógyítási munkákról.

A Kopp Mária Média Díjat pályázat útján lehet elnyerni a magyarországi írott, elektronikus (tv-rádió), hírügynökségi és on-line sajtóban 2017. március 2-a és 2018. március 1-je között megjelent tudósítással, publikációval, interjúval, riporttal, illetve cikksorozattal, riportsorozattal valamint dokumentumfilmmel.

A Kopp Mária Hírszerkesztői Díjat a magyarországi rádiók és televíziók hírblokkjaiban 2017. március 2-a és 2018. március 1-je között megjelent anyagokkal, valamint hírügynökségi tudósításokkal lehet megpályázni. A benyújtott anyagok maximális terjedelme: írott sajtó/hírügynökség/on-line sajtó esetén max. 2 A/4-es gépelt oldal (kb. 2 flekk), illetve legalább 5 részből álló, egyenként max. 4 flekkes cikksorozat; elektronikus média esetében pedig max. 5 perces riportsorozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a média és a műsor nevét
  • a cikk, tudósítás, riport vagy műsor megjelenésének időpontját
  • a pályaművet (vagy link, vagy csatolva word, pdf, vagy postán cd/dvd)
  • a pályamű megjelenésének egyértelmű igazolását (link, tördelt változat pdf-ben)
  • az alkotó, vagy alkotóközösség nevét, elérhetőségét (cím, telefonszám).

Amennyiben az átküldött anyag nem igazolja egyértelműen a média-megjelenést, ellenőrizhető hivatkozást kérünk erre vonatkozóan feltüntetni.

Nevezési határidő: a pályázatokat elektronikus formában, Word-formátumban (linkkel, csatolmányokkal), illetve élő linken nem elérhető hang és videó anyagokat postán, CD/DVD-n kérjük elküldeni 2018. március 15-ig az alábbi címre: hirek@semmelweis-univ.hu, vagy a következő címre:
Semmelweis Egyetem
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, Kovács Eszter
1085 Budapest, Üllői út 26.

A beérkezett pályamunkákat szakmai és egyetemi vezetőkből álló bizottság bírálja el legkésőbb 2018. május 15-ig. A zsűri a díjakat éves rendszerességgel ítéli oda az arra érdemes szerzőknek. A pályázat eredményét honlapunkon közzétesszük, a nyerteseket külön értesítjük.

Az ünnepélyes díjátadás időpontja: 2018. június 29.