Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Geriátriai, laktációs szaktanácsadó  és betegbiztonsági szakember képzés- és módszertani fejlesztés a Semmelweis Egyetemen (TÁMOP-6.2.2/B-09/2-2010-0006) projekt három fejlesztési területen valósult meg.

Geriátriai fejlesztési terület

Idősödő társadalmunkban az egészségügyi ellátás egyre nagyobb kihívások előtt áll az idős és aggkorú emberek egészségmegőrzésének és gyógyításának szempontjából. A gyógyító ellátást, kórházi felvételt legnagyobb számban az idősek igénylik és az ellátási költségek is náluk a legmagasabbak. A krónikus, illetve speciális geriátriai ágyak száma nem elégséges, a nappali idősellátás, az idősgondozók is hiányoznak. Nincs megfelelő szakmai szintű, egymásra épülő geriátriai ellátás sem. Az idősellátást nem csak a strukturális szükségletek hiánya nehezíti, hanem kevés a jól képzett szakember is, orvos, nővér egyaránt. A geriátria hiányszakmának számít és a szakember létszám növekedését számos dolog nehezíti. A négy orvostudományi egyetemen nem egységes a képzés formája, ideje és tartalma, országosan kevés a kiírásra kerülő rezidensi állás. A kórházak nem hirdetnek geriátriai szaktudást igénylő állásokat és a finanszírozás sem várja el számos helyen e tudás meglétét. Sajátos tény mindezek következtében, hogy minden szakma saját szakterületén belül igyekszik az idősellátást megoldani, nem pedig az idősellátáshoz értő szakembert konzultánsként meghívni.

Mindezek megváltoztatásában, javításában és megoldásában adott lehetőséget a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés” című pályázat.

A nyertes Pályázat összevont témái közül a „Geriátriai szakemberképzés és módszertani fejlesztés” területén szakorvos képző és kompetenciafejlesztő tananyag fejlesztése történt. A megvalósulás eredményeképpen komplex megközelítésű, moduláris tananyag részek és elektronikus tanulási lehetőség jött létre, amely ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, interdiszciplináris és komplex megközelítésű, nemzetközi szakirodalomra épül és tartalmazza a szakterület legfrissebb innovációs eredményekeit.

A fejlesztendő  képzés tematikája a geriátria területén legfontosabb szemléletet tükrözi, a probléma alapú oktatást megvalósításával. A képzést sikeresen elvégzett egészségügyi dolgozók alkalmassá válnak eredeti szakmájuk magasabb szintű gyakorlására.

A létrehozott e-learning oktató anyag szerkezetileg 1. bevezető esettanulmányokra, 2. háttér tudásbázisra, és 3. tudásellenőrző blokkra (esetismertetésekhez kapcsolódó, valamint azoktól független tesztekre) épül. Az oktatási anyag illeszkedik a regionális/helyi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer változásához, a felhasználók igényéhez és biztosítja az egyéni tanulás/egyéni tanulási utak lehetőségét, a geriátriai szakképzésben való részvételt és az eddig megszerzett ismeretek kötelező szinten tartását. A tananyag és oktatási/képzési forma akkreditálása lehetővé teszi az egységes orvosegyetemi geriátriai képzést is, mind a négy képzőhelyen.

Betegbiztonsági fejlesztési terület

A projekt keretében a betegbiztonsági fejlesztési területen betegbiztonsági szakemberek távoktatási tananyagának kidolgozására és közzétételére került sor. A tananyagot a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának kari tanácsa akkreditálta 2012 márciusában.

A kutatások szerint minden 10. kórházba felvett beteg ellátása során bekövetkezik valamilyen, az ellátással összefüggő nemkívánatos esemény. Ezen felül, számos esetben kerül a beteg olyan kockázatos helyzetbe az ellátás során, mely magában rejti a károsodás veszélyét.  A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, hazánkban is mind nagyobb szükség mutatkozik olyan képzett szakemberek iránt, akik a kockázatok és a nemkívánatos események felismerése, kezelése, biztonságos gyakorlatok kialakítása és bevezetése révén közreműködnek az egészségügyi ellátás biztonságának javításában.

A képzés célcsoportját elsősorban a betegágy mellett dolgozó szakorvosok jelentik. A kifejlesztett távoktatási tananyag alkalmas azonban a betegellátásban közvetlenül érintett szakdolgozók, minőségügyi vezetők és munkatársaik, graduális képzésben résztvevő, leendő egészségügyi végzettségű hallgatók, rezidensek valamint a továbbképzési programban résztvevő, elsősorban kórházban dolgozó – orvosok, ápolók, gyógyszerészek ismereteinek bővítésére is. Célunk, hogy a távoktatási tananyag kidolgozásával elősegítsük a témakör és a kapcsolódó módszertani ismeretek elsajátítását, hozzájáruljunk a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra kialakításához, ami magában foglalja a kockázatok és a nemkívánatos események felismerését és kezelését, és támogassuk a biztonságos gyakorlatok kialakítását. Tananyagunk összeállításánál arra törekedtünk, hogy hasznos, a gyakorlati szempontokat szem előtt tartó megközelítésben mutassuk be a betegbiztonság problémakörét, segítsük a tanulni vágyókat a megértésben és eligazodásban. A hallgatók az itt megszerzett alapismeretek segítségével képessé válnak ismereteik önálló továbbfejlesztésére, illetve azoknak a betegbiztonság folyamatos javítása érdekében történő felhasználására. .

Az új innovatív formában kifejlesztett tananyag egyértelműen hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a betegbiztonságra vonatkozó magyar nyelvű tananyag ez idáig nem állt az érdeklődők rendelkezésre.

Laktációs szaktanácsadó  fejlesztési terület

A projekt keretében a laktációs szaktanácsadó fejlesztési területen a Semmelweis Egyetem legfiatalabb karán, az Egészségügyi Közszolgálati Karon folyó ’Laktációs szaktanácsadó’ képzés szakmai törzsanyagának fejlesztésére került sor, egy magyar nyelvű tananyag kifejlesztésével.

A képzésben főként területi és kórházi védőnők, szülésznők, csecsemő- és gyermek-szakápolók vesznek részt, alkalmassá válva ez által a szoptatással, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma speciális ellátására, ide értve a különleges helyzetekben – különböző anyai betegségekben, újszülöttkori kórállapotokban – nyújtott támogatást is.

A laktációs szaktanácsadó  olyan specialista, aki a szoptató anya és a szoptatott csecsemő  különleges igényeit szem előtt tartva, segít megelőzni, felismerni és megoldani a felmerülő problémákat. Feladatköre kiterjed a gyermekvárás, csecsemőgondozás és családgondozás területére is. A külföldön már több évtizedes múltra visszatekintő laktációs szaktanácsadói szakma képviselőinek speciális helyzeteket is megoldani képes tudására, jól érzékelhetően, fokozódó igény mutatkozik hazánkban is.

Ezen az új egészségügyi szakterületen a kifejlesztett tananyag egyértelműen hiánypótló  szerepet tölt be az egészségügyi szakdolgozók szakmai kompetenciabővítő  továbbképzésében. A kifejlesztett tananyag – a szabad internetes hozzáférhetőség biztosítása révén – a más képzőhelyeken indított hasonló képzések számára is hozzáférhetővé válik, így a hazai társegyetemek is beépíthetik képzéseik törzsanyagába. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának tanácsa a kifejlesztett tananyagot 2012 márciusában akkreditálta, így az a szeptemberben induló képzésnek már törzsanyagát képezi majd.

A kifejlesztett tanagyag közvetett hatása lehet, hogy az erre hivatott szakemberek humán laktációval kapcsolatos korszerű ismereteinek bővítése révén növekedhet hazánkban az anyatejjel táplált, mind teljesebb testi-lelki egészségben felnövekedő csecsemők és kisgyermekek száma.

Semmelweis Egyetem Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. Email: rekhiv@rekhiv.sote.hu www.sote.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu image