Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 21.
168726 Összes oltás
13760 Beoltott Semmelweis Polgár

A Norvég Alap támogatásával felújított és korszerűsített Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikára látogatott a Norvég Királyság magyarországi nagykövete. Az ünnepélyes záróeseményen részt vett Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Dr. Tulassay Tivadar rektor is.

Dr. Kárpáti Sarolta, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója az ünnepélyes záróeseményen felhívta a figyelmet arra, hogy a projekt a klinika életében jelentős változásokat hozott, az épületében új, az oktatásba, betegellátásba és az egyetemi tudományos életbe bevonható helyiségeket alakítottak ki, a már meglévők funkcióit bővítették. A projekt óta több rezindens, szakorvosjelölt van a klinikán, több TDK-hallgató, több szakdolgozat készül, nincs szakorvoshiány, sőt a klinikának egyre több önkéntes munkatársa is van. Talán ez azzal magyarázható – tette hozzá Dr. Kárpáti Sarolta – hogy megváltozott a munkatársak, a betegek és a hallgatók komfortérzése.

Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény különleges kapcsolatáról beszélt Norvégiával, kiemelve, hogy az egyetemen is rengeteg kiváló, Norvégiából érkezett hallgató tanul. Siri Ellen Sletner norvég nagykövet jelentősnek nevezte a megvalósult projektet és felhívta a figyelmet a program következő fordulójára. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kiemelte, hogy 2005 óta a magyar és norvég kétoldalú kapcsolatok egyik legjelentősebb fejezete a Norvég Alap magyarországi tevékenysége, ennek része a klinika felújítása is.

Dr. Ferkis Júlia, a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok igazgatója rámutatott: a sokrétű norvég-magyar együttműködésnek kiemelkedő szerepe van a graduális és posztgraduális képzésben.
A záróesemény után a résztvevők ellátták kézjegyükkel a klinika vendégkönyvét, majd emléktáblát helyeztek el az udvaron található norvég-magyar barátság fája alatt.

Az „Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009” program keretében a Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján működő Nékám Alapítvány benyújtott pályázatát a donor államok pozitívan értékelték, a döntés értelmében a klinika felújításához 2 742 126 €-val járultak hozzá. A tervezett fejlesztés teljes költségéből 10% önrészt az Alapítvány, valamint a Semmelweis Egyetem közösen biztosították. A projekt célja a 130 éves Bőrklinika épületének állapot-javítása, a fekvő- és járóbeteg ellátás, valamint az oktatás feltételeinek korszerűsítése volt.

Az építkezés során teljesen megújult és kibővült az Általános Bőrgyógyászati Ambulancia, két nagy fekvőbeteg osztály, a Sterilező, valamint, a hallgatók és szakorvosjelöltek korszerű oktatását biztosítandó, a Dermato-Histopathologiai Oktató Centrum és a Galéria, ahol PhD Labort és Irodát helyeztek el. Az új részlegek, közöttük a Psoriasis Centrum már fogadják a betegeket. A pályázat keretében lecserélték a nyílászárókat, ultrahang berendezést valamint a fekvőbeteg osztályokra új, korszerű ágyakat vásárolt a Klinika. A számítógépparkot is frissítették, az osztályokra nővérhívó, valamint a dokumentáció korszerűsítéséhez új, modern fényképezőgépet szerzett be a klinika.

A pályázat kezdete óta több, mint 2000 orvostanhallgatót (magyar, német és angol évfolyamon, általános- és fogorvostudományi képzésben) oktattak a klinikán. A pályázat kereteit felhasználva elkészült a „Bőrgyógyászat és venerológia” asszisztensi jegyzet, továbbá a „Gondozónői E-learning”, mely elsősorban a távoktatásban résztvevőket segíti.

SzZs