Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 21.
168726 Összes oltás
13760 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Egyetem körül kialakult helyzet miatt nem ért meglepetésként ennek a néhány évvel ezelőtti történetnek a felelevenítése, amelynek értelmezéséről már akkoriban is hosszas vita folyt.

A lap kiadója kért fel egy orvosi téma szakirodalmát összefoglaló közlemény megírására 2009-ben. A felkérést kollégámmal, Dr. Herszényi Lászlóval megosztva teljesítettük.

A megjelenést követően a szerkesztőség a következőt jelezte: összefoglalónk néhány általános megállapítást tartalmazó mondata – és nem új eredményeket bemutató szövegrésze – azonos, Wallace és munkatársai 2008-ban megjelent, szintén összefoglaló jellegű munkájának néhány mondatával. A forrást az irodalomjegyzékben egyébként feltüntettük, és a szövegben is idéztük.

A társszerzőségben írt összefoglalóban megjelent, átvett mondatokról a szerkesztőségi levélből csak utólag értesültem.

Ezt követően az idézetek jellegéről hosszas levelezést folytattunk a szerkesztőség munkatársaival, amelynek nyomán úgy döntöttek, visszavonják a cikket. Ennek során kértük, hogy a mi álláspontunk is jelenjen meg a lapban, ezt a kérést a kiadó nem teljesítette.

Az Egyetem körül kialakult jelenlegi érzékeny helyzetben, úgy tartom helyesnek, hogy a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottsági elnöki tisztemtől megválok.

Tulassay Zsolt